Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Analgesie: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Specializace: chirurgie všeobecná neurologie ortopedie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Analgesie

Vydáno: 18.3.2015

Léčba chronické bolesti u starších pacientů vychází z farmakologických i nefarmakologických přístupů

Jak ukázal přehled literatury publikovaný v srpnu 2014 v časopise JAMA, léčba přetrvávající bolesti u starších pacientů by měla zahrnovat farmakoterapii i rehabilitaci, kognitivně-behaviorální terapii a další nefarmakologické postupy. Důležitá je spolupráce mezi pacientem a lékařem. Z farmak je jako první volba doporučován paracetamol, při nedostatečné účinnosti topická nesteroidní antirevmatika a tramadol.

Američtí autoři provedli průzkum databází MEDLINE a Cochrane v období od ledna 1990 do května 2014. Vyhledali anglicky psané systematické přehledy, metaanalýzy, konsenzuální stanoviska a doporučení týkající se chronické bolesti u pacientů vyššího věku. Z 92 vyhledaných prací bylo 35 věnováno farmakologické léčbě a 57 nefarmakologickým intervencím, přičemž většina studií (50) se zaměřovala na pacienty s osteoartritidou.

Publikované důkazy hovoří pro postupný přístup k léčbě bolesti, kdy je v terapii první volby podáván paracetamol. Pokud není dosaženo terapeutického cíle, je doporučena topická léčba nesteroidními antirevmatiky (NSAID) nebo tramadolem nebo kombinace obojího. Perorální NSAID nejsou k dlouhodobé léčbě bolesti doporučena. Nutné je stálé monitorování toxicity a účinnosti, zejména u starších pacientů, protože výskyt nežádoucích účinků analgetik stoupá s věkem.

Důkazy svědčí také pro přínos multimodálního přístupu s důrazem na kombinaci farmakologických přístupů s nefarmakologickými, jako je fyzikální rehabilitace a rehabilitace prací, kognitivně-behaviorální a pohybová intervence. Lékař by měl při stanovení cíle léčby bolesti u starších pacientů vycházet z očekávání pacienta, jeho průvodních chorob a kognitivního a funkčního stavu. Důležité je vytvoření důvěry a spolupráce mezi pacientem a lékařem a podpora rodiny. Cíl léčby by měl být nastaven realisticky a v průběhu času přehodnocován.

(zza)

Zdroj: Makris U. E., Abrams R. C., Gurland B., et al. Management of persistent pain in the older patient: a clinical review. JAMA. 2014 Aug 27; 312 (8): 825–36. doi: 10.1001/jama.2014.9405.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky