Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Acne vulgaris: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinnost a bezpečnost léčby akné kombinací klindamycinu a tretinoinu: poolovaná analýza tří randomizovaných studií

Specializace: dermatologie gynekologie a porodnictví pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Acne vulgaris

Vydáno: 8.11.2015

Účinnost a bezpečnost léčby akné kombinací klindamycinu a tretinoinu: poolovaná analýza tří randomizovaných studií

Poolovaná analýza tří randomizovaných klinických studií potvrdila superioritu kombinační léčby acne vulgaris kombinací klindamycinu s tretinoinem oproti monoterapii při shodném bezpečnostním profilu.

Kombinační léčba acne vulgaris (AV) antibiotikem a tretinoinem umožňuje normalizací deskvamace a zlepšením průniku antibiotika do podkožních folikulů snížení systémové expozice antibiotiku, a tím také snížení pravděpodobnosti rozvoje antibiotické rezistence. V České republice se již poměrně běžně používá kombinace 1% klindamycinu (odpovídá 1,2% klindamycin-fosfátu) s 0,025% tretinoinem.

Mezinárodní tým autorů provedl poolovanou analýzu tří 12týdenních randomizovaných dvojitě zaslepených studií III. fáze hodnotících účinnost a bezpečnost 1,2% klindamycin-fosfát v kombinaci s 0,025% tretinoinem (Clin-RA) v léčbě AV. Primární cíl byl v rámci analýzy hodnocen nejen u celkové populace, ale také u podskupiny adolescentů a v závislosti na závažnosti onemocnění.

Analýza zahrnula celkem 4550 pacientů, kteří byli randomizováni k léčbě Clin-RA, klindamycinem, tretinoinem nebo pouze vehikulem. V rámci studií byly sledovány následující endpointy: procentuální změna množství a charakteru lézí, míra úspěšnosti léčby, množství pacientů s ≥ 50% nebo ≥ 80% kontinuálním úbytkem lézí, nežádoucí účinky a kožní snášenlivost.

V rámci celkové populace ze všech tří studií byly procentuální pokles zánětlivých, nezánětlivých i celkových lézí a míra úspěšnosti léčby při porovnání všech hodnocených způsobů léčby nejvyšší v případě aplikace Clin-RA (p < 0,01 ve všech případech). Stejně tak byl při porovnání s komparátory patrný významně vyšší procentuální pokles v případě všech typů lézí v podskupině adolescentů léčených Clin-RA (n = 2915, p < 0,002) a pacientů s lehkou až středně těžkou formou AV (n = 3662, p < 0,02). U pacientů s těžkou formou onemocnění (n = 880) byl zaznamenán rovněž signifikantní procentuální pokles v případě všech typů lézí při kombinační léčbě oproti vehikulu (p < 0,0001). Více pacientů léčených Clin-RA v porovnání s klindamycinem, tretinoinem a pouze vehikulem zaznamenalo po 12 týdnech terapie ≥ 50% nebo ≥ 80% kontinuální úbytek všech typů lézí.

Frekvence výskytu nežádoucích účinků byla v případě všech typů léčby podobná. Průměrné skóre snášenlivosti terapie v průběhu léčby bylo < 1 (mírné) a shodné napříč aplikovanými léčebnými přístupy.

Závěr a shrnutí

Předkládaná analýza potvrdila bezpečnost a co do účinnosti superioritu kombinační léčby klindamycinem a tretinoinem v porovnání s monoterapií. Kombinační terapie lehkých až středně závažných forem AV by tak měla být považována za jednu z léčebných modalit 1. linie.

(the)

Zdroj: Dréno B., Bettoli V., Ochsendorf F. et al. Efficacy and safety of clindamycin phosphate 1,2%/tretinoin 0,025% formulation for the treatment of acne vulgaris: pooled analysis of data from three randomised, double-blind, parallel-group, phase III studies. Eur J Dermatol

Zdroj: Dréno B., Bettoli V., Ochsendorf F. et al. Efficacy and safety of clindamycin phosphate 1,2%/tretinoin 0,025% formulation for the treatment of acne vulgaris: pooled analysis of data from three randomised, double-blind, parallel-group, phase III studies. Eur J Dermatol 2014; 24 (2): 201–209.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Acne vulgaris - problém pro dermatology i gynekology

S kožními projevy onemocnění acne vulgaris se ve svých ordinacích patrně setkávají stejně často dermatologové jako gynekologové. Gynekologové zejména v souvislosti s nasazováním hormonální antikoncepce. Téměř každá mladá žena žádající o předepsání antikoncepce zařazuje požadavek pozitivního vlivu kontracepce na kvalitu pleti když ne na první místo, pak určitě mezi vlivy nejdůležitější.

Nová fixní kombinace pro léčbu akné – 1,2% klindamycinfosfát a 0,025% tretinoin

Tato nová fixní kombinace je chytrým spojením dvou látek, jejichž účinek se navzájem potencuje. Podle aktuálních doporučení se má stát první volbou pro léčbu téměř všech pacientů. Klindamycin 1 % / tretinoin 0,025 % (Clin-RA) je nová fixní kombinace léčiv, která byla v Evropě schválena pro topickou léčbu akné, pokud jsou přítomny komedony, papuly a pustuly u pacientů starších 11 let.

Od nových poznatků v patogenezi akné k novým léčebným přístupům

Akné je chronické onemocnění, které je třeba léčit dlouhodobě. Dříve užívaná lokální monoterapie antibiotiky nebo retinoidy se však už nedoporučuje.Všechny novinky