Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Acne vulgaris: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinace clindamycinu a tretinoinu − moderní efektivní terapie acne vulgaris u adolescentů

Specializace: dermatologie gynekologie a porodnictví pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Téma: Acne vulgaris

Vydáno: 2.4.2016

Kombinace clindamycinu a tretinoinu − moderní efektivní terapie acne vulgaris u adolescentů

Acne vulgaris představuje velmi časté kožní onemocnění, které v USA postihuje až 80 % adolescentů a mladých lidí. Tato choroba má kromě klinických příznaků i značný psychologický dopad. Zmíněný problém je patrný zejména u adolescentů, kteří nemají dostatečné schopnosti vyrovnat se s kosmetickými a sociálními následky akné. V současné době je v terapii adolescentů s tímto onemocněním doporučován agresivní léčebný přístup, který zasahuje více etiopatogenetických faktorů akné. Klinické studie ukázaly, že kombinace topického retinoidu s antimikrobiálním agens má rychlejší účinek než samostatná antimikrobiální terapie akné. Uvedená kombinace retinoidů s topickými antibiotiky je v současné době doporučována jako lék první volby u většiny pacientů s mírným či středním stupněm acne vulgaris

V USA je Úřadem pro kontrolu léků a potravin (FDA) schválen pro léčbu akné přípravek, který obsahuje kombinaci krystalické suspenze 1,2% clindamycin-fosfátu (CLIN) s 0,025% tretinoinem (RA) v nosném vehikulu. Klinické studie, jichž se zúčastnilo více než 4500 adolescentů se středními až těžkými projevy acne vulgaris a které se zabývaly účinností jednotlivých komponent přípravku, ukázaly, že kombinace CLIN/RA je bezpečná a dobře tolerovaná.

Design a výsledky studie

Práce amerických autorů, jež byla publikována v časopisu Pediatric Dermatology, prezentovala výsledky 12týdenní multicentrické dvojitě zaslepené studie III. fáze, na které participovalo 1710 adolescentů se středně těžkými až těžkými projevy acne vulgaris. Kritéria pro vstup do této fáze studie zahrnovala: věk pacientů 12−18 let, přítomnost 20−100 nezánětlivých + 20−50 zánětlivých aknózních lézí a nález < 2 nodulů. Tíže akné byla hodnocena pomocí škály Evaluator’s Global Severity Scale (EGSS), jejíž rozsah je od 0 (bez projevů akné) do 5 (velmi těžké projevy). Pacienti byli randomizováni do 4 skupin dle aplikované medikace: CLIN/RA gel (n = 572), CLIN (n = 284), RA (n = 560) a vehikulum (n = 294).

Bylo zjištěno, že kombinace CLIN/RA ve formě gelu aplikovaná 1× denně významně a efektivně redukovala počet zánětlivých i nezánětlivých lézí u adolescentních pacientů bez ohledu na závažnost příznaků na začátku léčby. Uvedená kombinace látek byla v porovnání s monoterapií clindamycinem, tretinoinem či samotným vehikulem statisticky signifikantně efektivnější u všech typů lézí. Rozdíl v efektu kombinace CLIN/RA gelu v porovnání s aplikací samotného vehikula byl signifikantní již po 2 týdnech léčby. Při porovnání efektu CLIN/RA gelu se samotným retinoidem nebo samotným clindamycinem byl rozdíl v redukci celkového počtu lézí patrný ve 4. týdnu léčby. Bezpečnost a dobrá tolerabilita CLIN/RA gelu byla potvrzena i následným vyšetřením v 52. týdnu.

Závěr

Autoři studie konstatovali, že přípravek CLIN/RA gel lze považovat za moderní efektivní a bezpečnou léčbu adolescentních pacientů s acne vulgaris.

(moa)

Zdroj: Eichenfield L. F., Wortzman M. A novel gel formulation of 0.25% tretinoin and 1.2% clindamycin phosphate: efficacy in acne vulgaris patients aged 12 to 18 years. Pediatr Dermatol 2009 May-Jun; 26 (3): 257−261.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kombinace klindamycinu s tretinoinem je bezpečnou a efektivní volbou při léčbě akné i u osob s tmavší pletí

Acne vulgaris je chronické zánětlivé neinfekční onemocnění multifaktoriální etiologie postihující pilosebaceózní jednotku. Je charakterizováno výskytem papul, pustul, komedonů, cyst nebo nodulů. Postihuje sice především adolescenty, ale není výjimkou ani u dospělých. Jednou z léčebných alternativ je i klindamycin v kombinaci s tretinoinem.

Akné v ordinaci dětského lékaře

Acne vulgaris představuje jedno z nejčastějších kožních onemocnění, se kterými se pediatr v běžné praxi setkává. V následujícím stručném přehledu se budu postupně věnovat diferenciální diagnostice, mezioborové spolupráci, psychosomatickým aspektům a léčbě této choroby.

Účinnost kombinace klindamycinu a tretinoinu v porovnání s monoterapií klindamycinem při léčbě akné

Acne vulgaris je multifaktoriální kožní onemocnění, v jehož léčbě dominuje lokální terapie. Práce amerických autorů se zabývá efektivitou léčby kombinací klindamycinu (1,2% klindamycin-fosfátu) s tretinoinem (0,025%) v porovnání s monoterapií klindamycinem. Autoři se také zaměřili na výsledek léčby u různých typů pokožky dle Fitzpatrickovy škály fototypů.Všechny novinky