Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Postavení sartanů v léčbě hypertenze u dětí

Prevalence hypertenze se u dětí zvyšuje téměř souběžně s nárůstem obezity. Níže prezentované cochraneovské review jako první shrnuje účinky antihypertenziv podávaných dětem a srovnává vliv jednotlivých účinných látek a skupin na hodnoty krevního tlaku.

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Diagnostický a klinický přínos sekvenování genů spojených s familiární hypercholesterolémií

Cílem rozsáhlé mezinárodní studie bylo zjistit výskyt kauzálních mutací pro familiární hypercholesterolémii (FH) v populaci a také kvantifikovat kardiovaskulární rizika s touto nemocí související.

Celý článek proLékaře.cz

 
 
Porucha růstu u 10letého vietnamského dítěte (kazuistika)

Porucha růstu u 10letého vietnamského dítěte (kazuistika)

Incidence Turnerova syndromu (TS) je odhadována na 1 : 2 000–2 500 živě narozených děvčat. Pacientky s karyotypem 45,X mají vedle poruchy růstu a ovariální insuficience typický fenotyp s disproporcionální postavou se zkrácením dolního tělesného segmentu,

Celý článek Růstový hormon

Prediktivní skóre pro určení rizika žilní trombózy u onkologických pacientů

Prediktivní skóre pro určení rizika žilní trombózy u onkologických pacientů

Stratifikace ambulantních onkologických pacientů podstupujících chemoterapii podle rizika rozvoje žilní trombózy (VTE) zůstává v klinické praxi naléhavým problémem. Cílem studie COMPASS-CAT bylo odvození modelu pro hodnocení rizika, který by predikoval riziko rozvoje VTE u této skupiny pacientů na základě vyhodnocení snadno zjistitelných a spolehlivých prognostických faktorů.

Celý článek Tromboprofylaxe v onkologii

Erdostein redukuje fyzickou zátěží vyvolaný oxidativní stres u pacientů s těžkou CHOPN

Erdostein redukuje fyzickou zátěží vyvolaný oxidativní stres u pacientů s těžkou CHOPN

Erdostein je léčivá mukoaktivní látka s antioxidačními a protizánětlivými vlastnostmi. Bylo mj. prokázáno, že má pozitivní účinek na funkci plic a snižuje hladiny reaktivních forem kyslíku (ROS) v plazmě u pacientů s chronickou obstrukční plicní nemocí (CHOPN).

Celý článek Terapie kašle

Aby psoriáza nesvědila: kožní pěna s obsahem betamethasonu/kalcipotriolu z hlediska úlevy od pruritu a poruch spánku u psoriatiků

Aby psoriáza nesvědila: kožní pěna s obsahem betamethasonu/kalcipotriolu z hlediska úlevy od pruritu a poruch spánku u psoriatiků

Psoriáza má mnoho aspektů, které zajímají nás i pacienty. Jedním z nich je pruritus, který nelze podceňovat, protože má výrazný dopad na kvalitu života pacientů.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Adherence k terapii osteoporózy v České republice − výsledky dotazníkového průzkumu

Adherence k terapii osteoporózy v České republice − výsledky dotazníkového průzkumu

Osteoporóza je systémové onemocnění charakterizované snížením kostní hustoty a kvality kostní tkáně s následným zvýšením křehkosti a náchylnosti kostí ke vzniku zlomenin. Průzkum českých vědců se soustředil na adherenci k terapii osteoporózy z pohledu praktických lékařů a jejich pacientů.

Celý článek Suplementace Ca + vit.D

Protektivní účinek derivátů kyseliny 5-aminosalicylové na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu u zánětlivých střevních onemocnění

Protektivní účinek derivátů kyseliny 5-aminosalicylové na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu u zánětlivých střevních onemocnění

Přes rozsáhlý výzkum chemoprotektivních účinků kyseliny 5-aminosalicylové (5-ASA) u pacientů se zánětlivými střevními onemocněními (IBD) jsou výsledky stále nejednoznačné. Autoři nedávno publikované studie si dali za cíl systematicky zhodnotit dostupnou literaturu a shrnout důkazy o účinku 5-ASA na riziko rozvoje kolorektálního karcinomu (CRC) a dysplazie (Dys) u pacientů s ulcerózní kolitidou (UC) nebo Crohnovou chorobou (CD).

Celý článek Střevní záněty

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Efektivní léčebné intervence u pacientů trpících neuropatickou bolestí

Přestože možností intervence u neuropatické bolesti existuje celá řada, její léčba zůstává neuspokojivá. Autoři níže prezentované systematické práce shromáždili důkazy z přehledů kontrolovaných randomizovaných studií o terapeutických modalitách u těchto pacientů.

Celý článek Neuropatická bolest

Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Odmietnutie liečby v detskej onkológii

Východiská: S odmietaním liečby sa detskí onkológovia v súčasnosti stretávajú pomerne často. Rozhodovanie, ako postupovať v takýchto situáciách, je etickou dilemou. Cieľom tohto...

Celý článek   Klinická onkologie Číslo: 5/2017

Specializace: onkologie chirurgie všeobecná dětská onkologie
Jaká je česká dárkyně oocytů?<br>Analýza profilu

Jaká je česká dárkyně oocytů?
Analýza profilu

Cíl studie: Zmapovat (a) základní sociodemografické charakteristiky dárkyň vajíček, (b) jejich postoj k různým aspektům anonymního a neanonymního dárcovství a (c) jejich...

Celý článek   Česká gynekologie Číslo: 5/2017

Specializace: dětská gynekologie gynekologie a porodnictví reprodukční medicína
Uzlinový syndrom u nemoci 
z kočičího škrábnutí u dětí ošetřených na Klinice infekčního lékařství v Ostravě

Uzlinový syndrom u nemoci 
z kočičího škrábnutí u dětí ošetřených na Klinice infekčního lékařství v Ostravě

Cíl: Retrospektivní hodnocení souboru 19 dětí s felinózou se zaměřením na epidemiologické souvislosti, klinický obraz, sérologickou diagnostiku a léčbu.Materiál a metody: Na...

Celý článek   Česko-slovenská pediatrie Číslo: 5/2017

Specializace: neonatologie pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost
Patří pacienti s demencí za volant?

Patří pacienti s demencí za volant?

Se stárnutím populace stoupá počet řidičů ve věku nad 65 let. V této skupině dochází k vyššímu výskytu somatických i duševních onemocnění, včetně demence. Řízení motorových...

Celý článek   Geriatrie a Gerontologie Číslo: 3/2017

Specializace: geriatrie a gerontologie praktické lékařství pro dospělé protetika
Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Lůžková rehabilitace u pacientů po amputaci dolní končetiny, zhodnocení funkčních testů chůze

Cíl: U pacientů po jednostranné amputaci dolní končetiny vyhodnotit jejich schopnost chůze 
s protézou. Posuzovali jsme vliv výšky amputace na výsledky funkčních testů chůze...

Celý článek   Rehabilitace a fyzikální lékařství Číslo: 3/2017

Specializace: fyzioterapie rehabilitace tělovýchovné lékařství
Ověřování podmínek práce při podezření na profesionální onemocnění bederní páteře v praxi

Ověřování podmínek práce při podezření na profesionální onemocnění bederní páteře v praxi

Úvod: V rámci pravidelných revizí Seznamu nemocí z povolání v České republice je snahou rozšířit tento seznam o položku, která by umožňovala uznat onemocnění bederní páteře z...

Celý článek   Pracovní lékařství Číslo: 1-2/2017

Specializace: hygiena a epidemiologie hyperbarická medicína pracovní lékařství
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (200)

 
 
 

novinky ze zahraničí (44)

 
 
 

kazuistiky (36)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (17)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze