Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Pregabalin je výhodnou volbou v léčbě neuropatické bolesti různého původu

Neuropatická bolest má svůj původ v patologii nervového systému. Často se projevuje mimo jiné spontánním vznikem bolesti, alodynií a hyperalgezií. V průběhu preklinických i klinických studií byla neuropatická bolest efektivně tlumena pregabalinem. Jeho hlavní předností v této indikaci je dobrá účinnost a tolerance a snadné užití.

Celý článek Neuropatická bolest

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Preferovaná forma podání rituximabu v terapii nonhodgkinských lymfomů

Recentní klinické studie prokázaly efektivitu a bezpečnost kombinace rituximabu s chemoterapií v léčbě indolentních a agresivních forem nonhodgkinských lymfomů (NHL). Rituximab je dostupný v intravenózní či subkutánní formě, obě jsou v Evropě...

Celý článek proLékaře.cz

Vztah hypomagnezémie, užívání metforminu a kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu

Vztah hypomagnezémie, užívání metforminu a kardiovaskulárních onemocnění u diabetiků 2. typu

Snížené sérové koncentrace hořčíku jsou v obecné populaci spojovány s vyšším kardiovaskulárním (KV) rizikem. Studie australských autorů prověřila tuto souvislost výhradně ve skupině diabetických pacientů. Vzala v potaz i to, že do vztahu magnezémie a KV nemocí může u diabetiků...

Celý článek proLékaře.cz

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Bezpečnost bosutinibu v léčbě CML

Inhibitory tyrosinkináz (TKI) jsou v terapii chronické myeloidní leukemie (CML) zásadní modalitou. Vzhledem k dlouhodobému charakteru léčby pomocí TKI je kvalita života pacientů s CML výrazně ovlivněna vedlejšími účinky TKI. Prezentovaná přehledová práce autorů z americké Atlanty měla za cíl analyzovat bezpečnost bosutinibu v léčbě CML na základě nejnovějších poznatků z klinických studií fáze I/II a III.

Celý článek Onkologická léčba

Očkování proti hepatitidě B − mýty o autoimunitě

Očkování proti hepatitidě B − mýty o autoimunitě

Očkovací látky proti hepatitidě B patří k těm, jejichž bezpečnostní profil je často diskutován. Obvinění, že způsobují závažné autoimunitní choroby, je velmi vážně. Je však oprávněné?

Celý článek Pravidelné očkování

Fekální biomarkery v léčbě IBD: Kde jsme a kam míříme?

Fekální biomarkery v léčbě IBD: Kde jsme a kam míříme?

Znalosti fekálních biomarkerů, aplikovatelných při léčbě nespecifických střevních zánětů (IBD), se neustále prohlubují. Fekální kalprotektin a laktoferrin již dnes tvoří důležitou složku diagnostického a léčebného procesu. Review z února 2017 přineslo vyčerpávající přehled současných znalostí i budoucích možností využití fekálních biomarkerů. Prezentujeme shrnutí toho nejdůležitějšího.

Celý článek Crohnova nemoc

Nejnovější doporučení EULAR k léčbě revmatoidní artritidy

Nejnovější doporučení EULAR k léčbě revmatoidní artritidy

Na základě usnesení široké pracovní skupiny v rámci EULAR byla v roce 2016 aktualizována doporučení pro léčbu revmatoidní artritidy (RA).

Celý článek Biologická léčba

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Pomocné látky a léková forma mohou významně ovlivnit účinnost topicky podávaných léčiv v terapii psoriázy

Výzkum nových antipsoriatik se v posledních letech zaměřuje spíše na systémovou terapii lupénky a na poznání nových molekulárních cílů léčiv. Většina nemocných je však léčena také topickými přípravky. Přehledová práce mezinárodního týmu autorů shromáždila údaje o klinickém výzkumu v oblasti inovací topických lékových forem. Je zřejmé, že i tyto inovace mají výrazný potenciál zlepšit úspěšnost léčby, a tedy zvýšit kvalitu života nemocných.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Kombinované nutraceutické přípravky a jejich potenciál v léčbě hypercholesterolémie

Kombinované nutraceutické přípravky a jejich potenciál v léčbě hypercholesterolémie

Zvýšená hladina celkového a LDL cholesterolu (LDL-c) je známým rizikovým faktorem pro rozvoj kardiovaskulárních onemocnění. Při snižování hladiny LDL-c se kromě farmakologické léčby jako možná terapeutická strategie jeví také používání nutraceutik v kombinaci se standardní léčbou nebo v monoterapii. Zvlášť slibné výsledky přinesly klinické studie sledující efekt kombinovaných nutraceutických přípravků.

Celý článek Hypercholesterolémie

MAGNETICKÁ REZONANCE SÍLY 1,5T – MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ OPTICKÉHO NERVU

MAGNETICKÁ REZONANCE SÍLY 1,5T – MOŽNOSTI ZOBRAZENÍ OPTICKÉHO NERVU

Introduction Diagnosis of morphological changes to the structure of the optic nerve is a necessary component of identifying pathologies not only of the optic nerve, but also...

Celý článek   Česká a slovenská oftalmologie Číslo: 1/2017

Specializace: oftalmologie
Periferní paréza lícního nervu vázaná 
na cestování letadlem

Periferní paréza lícního nervu vázaná 
na cestování letadlem

Vážená redakce, porucha funkce lícního nervu v důsledku tlakových změn při létání či potápění bývá připisována nedostatečnému vyrovnání tlaku ve středouší v důsledku dysfunkce...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 6/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Nové směřování chirurgické léčby obezity a některých metabolických onemocnění

Nové směřování chirurgické léčby obezity a některých metabolických onemocnění

Česká republika se díky dlouhodobé tradici úzké spolupráce obezitologů a chirurgů řadí na přední evropské příčky v poskytování vysoce kvalitní komplexní mezioborové péče...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 6/2017

Safety, pharmacokinetics, and immunological activities of multiple intravenous or subcutaneous doses of an anti-HIV monoclonal antibody, VRC01, administered to HIV-uninfected adults: Results of a phase 1 randomized trial

Safety, pharmacokinetics, and immunological activities of multiple intravenous or subcutaneous doses of an anti-HIV monoclonal antibody, VRC01, administered to HIV-uninfected adults: Results of a phase 1 randomized trial

Introduction Antiretroviral (ARV) therapy for HIV-1 treatment and prevention is increasingly available globally; nonetheless, about 2 million new HIV-1 infections occurred in...

Celý článek   PLOS Medicine Číslo: 11/2017

Specializace: interní lékařství
Doporučení ČHS pro diagnostiku a léčbu imunitní trombocytopenie (ITP)

Doporučení ČHS pro diagnostiku a léčbu imunitní trombocytopenie (ITP)

ÚVOD Imunitní trombocytopenie (ITP), dříve též imunitní trombocytopenická purpura, je řazena mezi autoimunitní onemocnění. Choroba je definována dočasným či trvalým snížením...

Celý článek   Transfuze a hematologie dnes Číslo: 3/2017

Specializace: hematologie interní lékařství onkologie
Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013– 2016

Výskyt dekubitů u pacientů s lézí míšní na spinální jednotce Kliniky úrazové chirurgie LF MU a FN Brno 2013– 2016

Cíl: Cílem je prezentovat výskyt dekubitů, jejich lokalizaci, závažnost a souvislost s výší léze míšní u pacientů při přijetí na spinální jednotku (SJ).Soubor a metodika...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: Supplementum 1/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (215)

 
 
 

novinky ze zahraničí (47)

 
 
 

kazuistiky (43)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (18)

 
 

 
 
 
 
 
 

nejčtenější články