Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Předoperační podání kombinace paracetamol/kodein při extrakci třetího moláru

Hlavním cílem prezentované práce bylo zhodnocení účinnosti kombinace paracetamolu s kodeinem (podané před operací v jedné dávce) proti akutní pooperační bolesti po extrakci retinovaného třetího moláru prováděné v lokální anestezii.

Celý článek proLékaře.cz

Algoritmus léčby alergické rinitidy ve Spojeném království

Algoritmus léčby alergické rinitidy ve Spojeném království

Příznaky alergické rinitidy (AR) významně snižují kvalitu života pacientů, proto je dosažení adekvátní kontroly symptomů klíčové pro úspěšné terapeutické zvládání AR. Nedávno bylo publikováno doporučení pro farmakologickou léčbu AR od britského panelu odborníků, jehož stručné shrnutí přináší následující článek.

Celý článek Sezónní alergie

 
 
Role antagonistů receptorů NK1 v léčbě chemoterapií indukované nauzey

Role antagonistů receptorů NK1 v léčbě chemoterapií indukované nauzey

Pokroky v antiemetické léčbě významně snížily incidenci nevolnosti a zvracení indukovaných chemoterapií, přičemž zvracení může být zabráněno u většiny pacientů. Kontrola nauzey je však horší, a to především nauzey opožděné, která má vyšší incidenci, je závažnější a hůře odpovídá na léčbu než nauzea akutní.

Celý článek Antiemetická terapie

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podání idarucizumabu pacientům s cévní mozkovou příhodou užívajícím dabigatran

Podáním idarucizumabu u pacientů léčených dabigatranem a následnou trombolýzou v případě ischemického iktu nebo k zabránění zvětšování léze u intracerebrálního krvácení se zabývaly dvě práce zveřejněné v International Journal of Stroke.

Celý článek Antikoagulační léčba

Čemu dává pacient přednost při výběru chorobu modifikující léčby?

Čemu dává pacient přednost při výběru chorobu modifikující léčby?

U revmatoidní artritidy existuje řada možností chorobu modifikující léčby. Lékaři mají svá jasně daná kritéria a guidelines, podle kterých nejvhodnější terapeutický postup volí. V ideálním případě by ale při výběru léčby měl aktivní roli hrát i pacient. Čemu dávají pacienti přednost a podle čeho se rozhodují?

Celý článek Artritida

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Bezpečnost ixekizumabu v léčbě psoriázy

Rekombinantní humanizovaná monoklonální protilátka proti interleukinu 17A – ixekizumab – je indikovaná pro léčbu středně těžké až těžké ložiskové psoriázy. V březnu 2017 byla v Journal of the American Academy of Dermatology publikována souhrnná data o krátkodobé i dlouhodobé bezpečnosti ixekizumabu.

Celý článek Biologická léčba

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Kardiovaskulární rizika u pacientů s diabetem 2. typu

Diabetici 2. typu mají 2–4× větší pravděpodobnost rozvoje kardiovaskulárního onemocnění (KVO) než obecná populace a 52 % diabetiků umírá z kardiovaskulárních příčin. Úspěšná léčba kardiovaskulárních rizikových faktorů a antidiabetická léčba šetrná pro kardiovaskulární systém jsou proto zásadní součástí péče o diabetiky 2. typu.

Celý článek Diabetes

Atopická dermatitida a lymfom − v inhibitorech kalcineurinu problém není

Atopická dermatitida a lymfom − v inhibitorech kalcineurinu problém není

Atopická dermatitida (AD) je z hlediska možnosti vzniku lymfomu opravdu mírně riziková, ale nikoli na vrub topické aplikace takrolimu. Největším rizikem je dermatitida samotná.

Celý článek Topická léčba psoriázy

Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Redukce hladiny LDL cholesterolu u pacientů s heterozygotní familiární hypercholesterolémií pomocí alirocumabu

Pro pacienty s heterozygotní formou familiární hypercholesterolémie (HeFH) je charakteristická zvýšená hladina LDL cholesterolu (LDL-c). Pro léčbu dospělých pacientů s primární hypercholesterolémií lze použít nové protilátky proti proprotein konvertáze subtilisin/kexin typu 9 (PCSK9). V Journal of Clinical Lipidology byla publikována práce hodnotící účinnost a bezpečnost inhibitoru PCSK9 alirocumabu v léčbě pacientů s HeFH.

Celý článek Srdce, cévy, cholesterol

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin snižuje tepovou frekvenci a chrání myokard

Ivabradin je indikovaný k symptomatické léčbě chronické stabilní anginy pectoris dospělých, u nichž nejsou tolerovány nebo jsou kontraindikovány beta-blokátory, eventuálně v kombinaci s beta-blokátory u pacientů, kteří jsou nedostatečně kontrolováni, a dále k léčbě chronického srdečního selhání třídy NYHA II−IV se systolickou dysfunkcí u pacientů se sinusovým rytmem a srdeční frekvencí ≥ 75 tepů/minutu, a to v kombinaci se standardní terapií včetně léčby beta-blokátory nebo tehdy, pokud je léčba beta-blokátory kontraindikovaná či netolerovaná. Výsledky preklinických a klinických studií ukazují, že podávání ivabradinu by mohlo být přínosem rovněž pro pacienty s akutními koronárními syndromy (AKS).

Celý článek Sartany v léčbě hypertenze

THE USE OF NONINVASIVE DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF POSTURAL CHANGES IN UNIVERSITY STUDENTS

THE USE OF NONINVASIVE DIAGNOSTIC METHODS IN THE ASSESSMENT OF POSTURAL CHANGES IN UNIVERSITY STUDENTS

Introduction The primary source of scientific knowledge in the field of functional motor system disorders is the concept of the functional pathology of the motor system...

Celý článek   Lékař a technika Číslo: 1/2017

Specializace: biomedicína
Statistical correction of the Winner’s Curse explains replication variability in quantitative trait genome-wide association studies

Statistical correction of the Winner’s Curse explains replication variability in quantitative trait genome-wide association studies

Introduction Genome-wide association studies (GWAS) have identified thousands of genetic variants associated with complex human traits [1]. GWAS are most commonly two-stage...

Celý článek   PLOS Genetics Číslo: 7/2017

Specializace: genetika reprodukční medicína
Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie – kazuistika

Disekce všech čtyř přívodných mozkových tepen v terénu fibromuskulární dysplazie – kazuistika

Popisujeme raritní případ ženy, u které došlo mezi roky 2005 a 2015 k disekci obou karotických i obou vertebrálních tepen (poprvé ve věku 32 let). S výjimkou pravé vnitřní...

Celý článek   Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie Číslo: 4/2017

Specializace: neurologie neurochirurgie dětská neurologie
Leiomyóm vena iliaca externa

Leiomyóm vena iliaca externa

Autori prezentujú kazuistiku pacientky s tumorom vonkajšej panvovej žily. U pacientky bola vykonaná excízia žilovej steny a rekonštrukcia vonkajšej panvovej žily so záplatou z...

Celý článek   Rozhledy v chirurgii Číslo: 5/2017

Specializace: chirurgie všeobecná ortopedie urgentní medicína
Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Jak do praxe aplikovat výsledky klinických studií?

Intenzivní medicína je obor, ve kterém výsledek léčby (outcome) závisí na mnoha faktorech. Pro posouzení vlivu jednotlivých intervencí na výsledek léčby je nezbytné ověření v...

Celý článek   Anesteziologie a intenzivní medicína Číslo: 3/2017

Specializace: anesteziologie a resuscitace intenzivní medicína
Hidradenitis suppurativa – symptomy, diagnostika a léčba

Hidradenitis suppurativa – symptomy, diagnostika a léčba

Hidradenitis suppurativa je chronické onemocnění s přítomností recidivujících zánětlivých nodulů, secernujících píštělí, abscesů a jizvení zejména v místech kožních záhybů, kde...

Celý článek   Časopis lékařů českých Číslo: 3/2017

 

Anketa

Jaký obsah článků byste nejvíce uvítal/a?

 
 

přehledové studie (189)

 
 
 

novinky ze zahraničí (41)

 
 
 

kazuistiky (31)

 
 
 

výzkumy od česko-slovenských kolegů (16)

 
 

 
 
 
 
 
 

diskuze