Mobilní poradny informují o poruchách paměti a demenci


Authors: L. Hájková
Published in: Geriatrie a Gerontologie 2019, 8, č. 4: 177
Category:

Česká alzheimerovská společnost (ČALS) se letos připojila k Mojí lékárně a během tzv. Týdne paměti nabízela své poradenství ve vybraných lékárnách. V Břeclavi, Liberci, Ostravě a Praze jsme kolem Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci, který připadá na 21. září, otevřeli mobilní poradny všem zájemcům o informace o problematice poruch paměti, jejich diagnostice, prevenci a léčbě.


Celkem mobilní poradny ve dnech 16.–28. září navštívily téměř tři stovky lidí, ženy, které se tradičně zajímají o své zdraví a zdraví své rodiny poněkud více, tvořily 2/3 návštěvníků. Oproti předchozím letům jsme zaznamenali, že větší zájem o informace mají lidé, kteří se starají o někoho s demencí anebo mají s pečováním zkušenost z minulosti, jednalo se o téměř o 50 osob.

Pomoc pečujícím

Jeden starší, pečující muž se na nás obrátil v pražské lékárně. Po oslovení říkal, že nic nepotřebuje, ale téma ho zajímá, protože jeho manželka žije s Alzheimerovou chorobou a dochází do denního stacionáře. Druhý den se u stánku zastavil znovu, že by si přece jen letáček pro sebe vzal, během chvíle se rozpovídal o tom, jak je vyčerpaný a jak je náročné, že se stav manželky stále zhoršuje. Byli jsme rádi, že pánovi můžeme doporučit konzultaci s psycholožkou v ČAS, která v rámci tzv. odborného sociálního poradenství, které je poskytováno zdarma, nabízí pomoc a podporu lidem s demencí a jejich rodinným pečujícím. Pána zaujala i nabídka svépomocných skupin pro rodinné pečující tzv. Čajů o páté, které probíhají jednou za dva týdny v pražských Kobylisích. Důležité pro něj bylo i zjištění, že podobné situace jako on zažívá mnoho dalších lidí a že své zkušenosti sdílejí právě na svépomocných skupinách. Líbilo se mu, že se někdo stará také o rodinné pečovatele, jako je on. Na tomto místě je důležité připomenout, že podporu a pomoc rodinným pečujícím nabízíme nejen v Praze, ale také v tzv. kontaktních místech České alzheimerovské společnosti. Kontakty najdete na webu společnosti www.alzheimer.cz anebo na telefonu 283 880 346.

Jsme rádi, že informace o pomoci pečujícím oceňuje jak široká veřejnost, tak lékaři. Do mobilní poradny v ostravské lékárně přišla pedagožka z vyšší odborné školy a velmi chválila možnosti podpory pro pečující, které zajišťuje kontaktní místo v regionu. Další návštěvnice – lékařka (neuroložka) zase ocenila pomůcky pro kognitivní trénink a jejich smysl pro další práci s lidmi, kterým je již diagnostikována nějaká forma kognitivní poruchy. Jedná se konkrétně o Sešity pro trénování paměti a dalších kognitivních funkcí a Sadu pro skupinový či individuální kognitivní trénink, na jejichž zakoupení přispívají některé zdravotní pojišťovny. Veškeré pomůcky jsou dostupné jak prostřednictvím e-shopu ČALS, tak v lékárnách sítě Moje lékárna.

Prevence a intervence pro osoby s demencí

I na tomto místě je dobré připomenout, že problémy s pamětí nemusejí mít jen starší lidé a že demence opravdu není přirozenou součástí stáří. Demence ke stárnutí nepatří! Alzheimerova choroba může být samozřejmě diagnostikována také mladším lidem. Svůj příběh nám tak na jedné mobilní poradně vyprávěla i maminka padesátileté dcery, které byla nemoc diagnostikována před půl rokem. Paní vnímá jako největší problém to, že „své dceři nemůže důvěřovat, protože má demenci, a tak si už nepamatuje, co dělá“. Dle jejích slov ji mrzí i to, že ji lékaři neberou jako partnera v péči o dceru – nemá žádné informace, přitom dcera nemá jinou blízkou osobu. Díky poradně jsme paní předali informační materiál, praktickou brožurku Jak upravit domov lidí s demencí, která je stejně jako ostatní brožurky dostupná jak v kontaktních místech České alzheimerovské společnosti, tak na našem webu. Byla jí nabídnuta podpora v kontaktním místě ČALS - svépomocné skupiny a konzultace. Paní byla seznámena s nabídkou státní podpory, tedy s příspěvkem na péči, a krátce byla informována také o tom, že je možné omezit svéprávnost do budoucnosti. Za krátké, ale návodné rady byla moc vděčná a odcházela z místa klidnější.

Během akce mobilních poraden jsme upozorňovali na problematiku prevence, která je zatím nejúčinnější metodou v boji proti Alzheimerově nemoci a jiným demencím. U příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy nemoci jsme také vydali pohlednici „5 tipů jak snížit riziko vzniku demence“, kterou jsme v mobilních poradnách nabízeli.

V lékárně v Břeclavi nejvíce otázek směřovalo k oblasti prevence kognitivních poruch, ale také k možnosti jejich včasného záchytu. V rámci mobilních poraden tak měli zájemci možnost objednat se na měření paměti, které probíhá ve všech regionech v rámci projektu Dny paměti. Zájemci o vyšetření paměti mají po celý rok možnost nechat si – letos díky podpoře MZ ČR, společnosti Henkel, hl. města Prahy a OZP – zdarma vyšetřit paměť na 45 místech České republiky – a to jak v kontaktních místech ČALS, tak ve vybraných lékárnách sítě Moje lékárna. Více informací o projektu nebo dalších aktivitách České alzheimerovské společnosti najdete na našich webových stránkách www.alzheimer.cz.

Na tomto místě bychom ještě jednou chtěli poděkovat Mojí lékárně, za její dlouhodobou podporu a praktickou spolupráci, nejenom na akci mobilních poraden, ale také v projektu Dny paměti. Jak je vidět, tato práce má smysl, což dokládají i děkovné maily z některých lékáren. Děkujeme!

Mgr. Lucie Hájková

Koordinátorka respitní péče

Koordinátorka projektu Dny paměti

Česká alzheimerovská společnost, o.p.s.


Labels
Geriatrics General practitioner for adults Orthopaedic prosthetics
Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account