Imunochemická podstata chronického únavového syndromu


: I. Novák
: Pediatrická klinika IPVZ a 1. LF UK, Fakultní Thomayerova nemocnice s poliklinikou, Praha, vedoucí doc. MUDr. I. Novák, CSc.
: Čes-slov Pediat 2002; (9): 523-524.
:

Chronický únavový syndrom (dále z anglického chronic fatigue syndrome - CF5) je samostatná, přesně definovaná nemoc, která, jak se ukazuje, má zřejmě přesně imunologicky a chemicky definovanou podstatu a specifický biologický marker: stanovení fragmentů ribonukleázy L a jejich poměru k nativní ribonukleáze L v periferních mononukleárech.

Klíčová slova:
chronický únavový syndrom, imunologická podstata, interferon I, 2'- 5' oligoadenylát syntetáza, ribonukleáza L

Full text is not available online.
If interested in a scan of this journal, contact NTO ČLS JEP.

Labels
Neonatology Paediatrics General practitioner for children and adolescents

Article was published in

Czech-Slovak Pediatrics


2002 Issue 9

Most read in this issue

This topic is also in:


Login
Forgotten password

Don‘t have an account?  Create new account

Forgotten password

Enter the email address that you registered with. We will send you instructions on how to set a new password.

Login

Don‘t have an account?  Create new account