Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Vliv aminfluoridů na protetiku s keramickým povrchem − studie in vivo

Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz

Vydáno: 7.5.2017

Vliv aminfluoridů na protetiku s keramickým povrchem − studie in vivo

V minulosti byly publikovány studie, které v laboratorních podmínkách ukazovaly na možné poškození povrchu keramiky působením fluoridových gelů. Níže prezentovaná studie, provedená s dobrovolníky, naproti tomu sleduje vliv aminfluoridového gelu v prostředí ústní dutiny a při běžném způsobu jeho aplikace. Bylo zjištěno, že za těchto podmínek k dezintegraci povrchu náhrad nedochází, takže fluoridové gely mohou být bez obav použity k prevenci zubního kazu i u pacientů s keramickými protetickými pracemi.

Úvod

V souvislosti s používáním fluoridových gelů k prevenci zubního kazu vzniká otázka působení fluoridových gelů na povrchy zubních náhrad a dentálních materiálů. V některých studiích bývá uváděno, že kontaktem fluoridového gelu s keramickým povrchem protetických prací může docházet k naleptávání jejich povrchu. Tyto studie ale byly prováděny v laboratorních podmínkách. Ve většině případů byla doba expozice keramického povrchu fluoridovým preparátům příliš dlouhá a podmínky neodpovídaly prostředí dutiny ústní, kde dochází k tvorbě pelikuly na povrchu a k přirozené clearance. K ověření působení fluoridových preparátů in vivo byla provedena studie, která zkoumala působení aminfluoridového gelu na keramický povrch v dutině ústní u dobrovolníků.

Metodika a průběh studie

Studie se účastnilo 10 dobrovolníků. Pro každého z nich byly zhotoveny 2 pryskyřičné nosiče určené k umístění bukálně v distálních úsecích dolní čelisti. V každém nosiči byly vedle sebe umístěny dvě okrouhlé keramické destičky (Empress, výrobce Ivoclar) o průměru cca 7 mm a tloušťce cca 1,5 mm. Před zahájením studie byla měřena drsnost povrchu keramických destiček ve dvou směrech a u dobrovolníků byla zkoumána tvorba slin a jejich pH. Dobrovolníci měli za úkol mít nosiče v ústech po dobu 2 týdnů vždy od nedělního poledne do pátku. Víkend byl ponechán bez nošení z důvodu zlepšení spolupráce dobrovolníků. Nosiče byly vyjímány pouze na jídlo a při vykonávání ústní hygieny.

První den nošení (od nedělního poledne do pondělního rána) byl určen k vytvoření pelikuly a s nosiči nebylo v této době nijak dále nakládáno. V následujících dnech byly keramické destičky na nosičích ošetřovány v tomto režimu: Ráno byly přední keramické destičky pravého i levého nosiče očištěny bezfluoridovou pastou Aronal forte a zubním kartáčkem Elmex super soft. Zadní destičky čištěny nebyly. Večer byla pravá přední destička ošetřena pastou Aronal forte, zadní zůstala bez ošetření. Ne levém nosiči byl večer na obě destičky nanesen aminfluoridový gel Elmex gelée. Levá přední destička byla po jedné minutě působení gelu po další jednu minutu drhnuta zubním kartáčkem, levá zadní destička byla ponechána s vrstvou gelu bez dalšího ošetření. Následně byly oba nosiče vráceny do úst a ponechány přes noc. Během víkendové přestávky v nošení byly nosiče uloženy v čisté vodě.

Po ukončení této části experimentu byly nosiče opět uloženy ve vodě a následně byla znovu změřena drsnost povrchu keramických destiček.

Výsledky

Analýza s pomocí párového t-testu neprokázala žádný statisticky významný rozdíl drsnosti povrchu mezi keramickými destičkami ošetřovanými rozdílnými způsoby. Zároveň žádný ze způsobu ošetřování keramického povrchu nezpůsobil výraznou změnu drsnosti oproti počátečním hodnotám. To, že u destiček levého nosiče (večer ošetřovány Elmexem gelée, přední destička navíc drhnuta kartáčkem) nedošlo ke zvýšení drsnosti povrchu ani k narušení struktury povrchu, lze přičítat ochranné vrstvě pelikuly a naředění gelu kontaktem se slinou. U levé přední destičky byl navíc gel již naředěn i při čištění zubním kartáčkem.

Závěr

Lze konstatovat, že při používání Elmexu gelée dle doporučení výrobce nedochází v dutině ústní k narušení povrchu keramického povrchu protetických prací. 

(norg) 

Zdroj: Windeler T. Keine Desintegration von Glaskeramik durch Aminfluorid, Eine klinische Untersuchung mittels eines In-situ-Tests. Schweiz Monatsschr Zahnmed 2004; 114 (1): 41−47.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Erozivní poškození zubů − příčiny a prevence

Erozivní poškození zubů vzniká působením kyselin na tvrdé zubní tkáně, ztrátou jejich tvrdosti a postupným ubýváním skloviny i dentinu. Zpočátku bývá eroze nepozorována, problém přichází až ve chvíli, kdy jsou tvrdé zubní tkáně natolik oslabené, že se zuby stávají citlivými na tepelné a jiné podněty.

Odborná konzultace pro halitózu

Úvod

Odborná diagnostika při konzultaci k halitóze musí přesáhnout rozsah běžné stomatologické prohlídky. Informace získané při konzultaci se liší od všeobecné anamnézy odebírané ve stomatologické ordinaci. Anamnéza u pacientů trpících halitózou rovněž slouží k identifikaci pacientů s halitózou, která má psychický původ v raném stádiu, takže je možné provést správná opatření (Nagel a kol. 2006). Halitóza může být úspěšně léčena pouze tehdy, když jsou shromážděny a vyhodnoceny všechny údaje z anamnézy a klinická data týkající se halitózy. Úspěch léčby lze tedy předpokládat pouze tehdy, když je přizpůsobena jednotlivým pacientům. V mnoha případech je každý typ standardní léčby odsouzen k neúspěchu.

Zaměřeno na zdravou stravu (pro zuby): kyselé potraviny!

Zdravá strava, zdravé zuby?!

Ne vše, co je zdravé pro naše tělo, je rovněž zdravé pro naše zuby – zejména tehdy, když je takový negativní vliv spojen ještě s nesprávnou konzumací potravin a nápojů nebo když se dopouštíme stravovacích chyb. Na tomto místě bychom také rádi uvedli několik „pravidel chování“ pro prevenci zdraví ústní dutiny, která by měla být zohledněna.Všechny novinky