Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Srovnání účinků zubních past na dentinovou hypersenzitivitu v klinické studii

Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz

Vydáno: 7.3.2018

Srovnání účinků zubních past na dentinovou hypersenzitivitu v klinické studii

Cílem 8týdenní dvojitě zaslepené slepé randomizované klinické studie bylo zhodnotit efektivitu snižování hypersenzitivity dentinu u tří komerčně dostupných zubních past. Porovnány byly zubní pasta Colgate Sensitive Pro-Relief (také prodávána jako Elmex Sensitive Professional), založená na technologii Pro-Argin, a dále pasty Sensodyne Rapid Relief a Crest Cavity Protection.

Úvod

Dentinová hypersenzitivita se může objevit, je-li povrch dentinu, zejména v oblasti odhaleného krčku či kořene zubu, vystaven působení podnětů z dutiny ústní nebo vnějšího prostředí. Tato hypersenzitivita je charakterizována krátkou ostrou bolestí vznikající v reakci na tepelné, evaporační, taktilní, osmotické či chemické podněty, kterou nelze připisovat jakékoliv jiné formě dentálního defektu nebo patologie. Představuje jak značný dyskomfort pro pacienta, tak i terapeutickou výzvu pro lékaře.

Existují různé teorie vysvětlující vznik hypersenzitivity dentinu. Nejpřijímanější z nich je pravděpodobně hydrodynamická teorie. Která vznik bolesti dává do souvislosti s podrážděním mechanoreceptorů pulpálních nervů zasahujících do tubulů. Toto podráždění vzniká pohybem tekutiny nebo změnou jejího objemu v tubulech dentinu.

V nedávné době byla v léčbě hypersenzitivity dentinu zavedena nová technologie používající 8% arginin (aminokyselinu, která se přirozeně vyskytuje ve slinách) a uhličitan vápenatý v kombinaci se 1450 ppm fluoridu sodného nebo monofluorofosforečnanu sodného. Tato nová desenzibilizující technologie (Pro-Argin) napodobuje přirozený proces uzavírání a utěsňování dentinových tubulů.

Metodika studie

150 pacientů, kteří měli dva zuby s taktilní přecitlivělostí a citlivostí na podráždění proudem vzduchu, bylo zařazeno do jedné ze tří studijních skupin (50 osob do každé). Probandi pak byli požádáni, aby si čistili zuby po dobu 1 minuty 2× denně zubní pastou přidělenou pro danou skupinu. Dentinová hypersenzitivita a stav orálních tkání byly hodnoceny na počátku studie a následně po 2, 4 a 8 týdnech.

Výsledky

Po 2, 4 a 8 týdnech každodenní aplikace přípravků vykazovaly všechny 3 skupiny statisticky významné snížení hypersenzitivity dentinu (p < 0,05) oproti výchozím hodnotám.

Aplikace zubní pasty Colgate Sensitive Pro-Relief vedla ke značnému zlepšení průměrného skóre hypersenzitivity dentinu na taktilní podněty a i na podráždění proudem vzduchu. Tato pasta byla statisticky významně účinnější než druhé dva testované přípravky – Sensodyne Rapid Relief a Crest Cavity Protection (p < 0,05).

Již po 2 týdnech vykazovala pasta Colgate Sensitive Pro-Relief o 41,7 % lepší výsledky v hodnocení taktilní hypersenzitivity než Sensodyne Rapid Relief a o 66,9 % než Crest Cavity Protection. Po 8 týdnech byl rozdíl ve zlepšení hodnot hypersenzitivity na taktilní podněty 28,4 % ve prospěch Colgate Sensitive Pro-Relief ve srovnání se Sensodyne Rapid Relief, a dokonce 146,6 % ve srovnání s Crest Cavity Protection. U podráždění proudem vzduchu byl tento rozdíl ve prospěch Colgate Sensitive Pro-Relief 60,7 % a 81,8 %.

Závěr

Zubní pasta Colgate Sensitive Pro-Relief (Elmex Sensitive Professional) aplikovaná 2× denně významně snižuje hypersenzitivitu dentinu a je výrazně účinnější než zubní pasty Sensodyne Rapid Relief a Crest Cavity Protection.

(norg)

Zdroj: Docimo R., Perugia C., Bartolino M. et al. Comparative evaluation of the efficacy of three commercially available toothpastes on dentin hypersensitivity reduction: an eight-week clinical study. J Clin Dent 2011; 22 (4): 121–127.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové informace o prevenci zubního kazu od předních evropských expertů

Panevropská Aliance pro budoucnost bez zubního kazu (Alliance for a Cavity-Free Future, ACFF) zveřejnila data, která shrnují výsledky čtyřletého průzkumu přístupu obyvatel vybraných evropských zemí k ústnímu zdraví a prevenci zubního kazu, a zdůraznila potřebu další neustálé edukace a podpory prevence a léčby zubního kazu.

Důkazy pro efektivitu technologie ProArgin při řešení hypersenzitivity dentinu

Technologie desenzibilizujících zubních past s obsahem 8 % argininu a uhličitanu vápenatého dle posledních studií vykazují lepší účinnost při zmírňování hypersenzibility dentinu než jiné desenzibilizující zubní pasty.

Orální mikrobiom a komplikace v těhotenství

Orální mikrobiom se vyznačuje velkou diverzitou druhů, jenom některé z nich jsou však patogenní. V případě parodontitidy jde především o gramnegativní anaeroby (Fusobacterium nucleatum, Porphyromonas gingivalis, Filifactor aloci, Prevotella intermedia, Tannerella forsythia, Treponema denticola, Aggregatibacter actinomycetemcomitans, Parvimonas micros, Campylobacter rectus, kmeny rodů Eubacterium a Bacteroides), u zubního kazu se jedná o grampozitivní bakterie (Streptococcus mutans, Actinomycetes ssp., Lactobacillus ssp.). Jejich pomnožení vede k narušení rovnováhy ve složení orálního mikrobiomu, tzv. dysbióze. Bakterie produkují různé virulentní faktory, které stimulují, případně obcházejí imunitní systém, jsou vysoce invazivní a mohou narušit okolní tkáně.Všechny novinky