Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zubní kaz: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Prevence zubního kazu a remineralizační účinek vysokofluoridového gelu u ortodontických pacientů po 2 letech používání

Specializace: dentální hygienista ortodoncie stomatologie
Téma: Zubní kaz

Vydáno: 20.9.2017

Prevence zubního kazu a remineralizační účinek vysokofluoridového gelu u ortodontických pacientů po 2 letech používání

Pacienti s ortodontickými aparáty vykazují vyšší riziko zubního kazu, obvykle však nebývají zahrnuti do preventivních studií. Záměrem této studie bylo ověření preventivního účinku vysokofluoridového gelu a jeho remineralizačního efektu u ortodontických pacientů.

Klinická data u ortodontických pacientů nejsou dostatečná, systematická rešerše zabývající se prevencí bílých skvrn vznikajících v průběhu léčby fixními ortodontickými aparáty přináší závěry pouze ohledně používání ústních vod [1]. Ačkoli je problém zvýšeného rizika zubního kazu při léčbě fixními ortodontickými aparáty dobře znám, preventivní opatření proti němu nejsou běžně prováděna [2].

Základní informace o studii

  • Observační studie
  • 152 účastníků studii dokončilo
  • 2leté trvání studie
  • Provedeno na pracovišti the Department of Orthodontics, Ernst Moritz Arndt University Greifswald, Německo
  • Publikováno v roce 2012, the Journal of Clinical Oral Investigation by Splieth CH., Treuner A., Gedrange T., Berndt C.: Caries-preventive and remineralizing effect of fluoride gel in orthodontic patients after 2 years. Clin Oral Invest 16 (2012), 1395–1399

Význam pro praxi

Tato studie ověřila, že pravidelná aplikace fluoridového přípravku elmex® gelée jednou týdně u ortodontických pacientů poskytuje vynikající ochranu před výskytem aktivních kariézních lézí.

Testované produkty

Kontrolní skupina: bez používání přípravku elmex® gelée i další fluoridové intervence do běžných zvyklostí v denní péči o dutinu ústní

Testovaná skupina: používání přípravku elmex® gelée s obsahem 12 500 ppm F¯ (2 500 ppm z aminfluoridu a 10 000 ppm z fluoridu sodného)

Účastníci studie

221 účastníků (50 % dívek a 50 % chlapců) ve věku 7–19 let z oblasti Greifswald (Německo) s fixními ortodontickými aparáty a plánovanou léčbou po dobu nejméně 2 let.

Metody

Hodnocené klinické parametry zahrnovaly střední index plaku (API), index krvácivosti papil (PBI), KPE index DMFT a hodnocení výskytu iniciálních kariézních lézí (Nyvad index). Parametry byly hodnoceny vizuálně.

Průběh studie

  1. Registrace účastníků kontrolní a testované skupiny podle toho, zda před zahájením studie používali přípravek elmex® gelée.
  2. Klinické hodnocení všech parametrů (výchozí hodnoty).
  3. Instruktáž péče o dutinu ústní, čištění zubů manuálním zubním kartáčkem a poskytnutí zubní pasty s obsahem 1 450 ppm fluoridu každému z účastníků.
  4. Účastníci testované skupiny obdrželi navíc přípravek elmex® gelée a instrukci používat doma tento fluoridový gel jedenkrát týdně.
  5. Po 2 letech: klinické hodnocení všech parametrů.

Závěr

Navzdory zvýšenému riziku zubního kazu používání přípravku elmex® gelée jednou týdně během ortodontické léčby statisticky významně snižuje výskyt aktivních kariézních lézí.

Zdroje:

[1]Benson PE, Parkin N, Dyer FE, Vine S, Shah A (2004) Fluorides for the prevention of white spots on teeth during fixed brace treatment. Cochrane Database Syst Rev CD003809. ReviewGoogle Scholar

[2] Derks A, Katsaros C, Frencken JE, van’t Hoff MA, Kuijpers-Jagtman AM (2004) Caries inhibiting effect of preventive measures during orthodontic treatment with fixed appliances. Caries Res 38:413–420PubMedCrossRefGoogle Scholar

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání účinku desenzibilizujících zubních past

Studie provedená v USA srovnává snížení hypersenzitivity dentinu při použití past obsahujících 8 % acetátu stroncia nebo 8 % argininu nebo kontroly bez desenzibilizující složky bezprostředně po první aplikaci a po 7 dnech používání. Pasta obsahující 8 % argininu prokázala významně vyšší účinnost než pasta s acetátem stroncia, která byla účinkem srovnatelná s kontrolou bez desenzibilizující složky.

Zubní kaz − vysoce preventabilní onemocnění

Zubní kaz je jedno z nejčastějších onemocnění. Dobrou zprávou ovšem je, že jde také o jedno z nejlépe preventabilních onemocnění. Významnou roli v jeho prevenci hrají stravovací návyky a zejména pak orální hygiena.

Vliv aminfluoridů na protetiku s keramickým povrchem − studie in vivo

V minulosti byly publikovány studie, které v laboratorních podmínkách ukazovaly na možné poškození povrchu keramiky působením fluoridových gelů. Níže prezentovaná studie, provedená s dobrovolníky, naproti tomu sleduje vliv aminfluoridového gelu v prostředí ústní dutiny a při běžném způsobu jeho aplikace. Bylo zjištěno, že za těchto podmínek k dezintegraci povrchu náhrad nedochází, takže fluoridové gely mohou být bez obav použity k prevenci zubního kazu i u pacientů s keramickými protetickými pracemi.Všechny novinky