Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

reklamní sdělení

Význam substituční léčby závislosti na opioidech v USA

Význam substituční léčby závislosti na opioidech v USA

Součástí boje proti drogové závislosti je udržovací substituční léčba opiátovými agonisty a antagonisty. Ve Spojených státech amerických je poskytována v rámci tzv. medication-assisted treatment (MAT), která představuje kombinaci lékařské a psychosociální péče. Níže prezentovaná práce shrnuje poznatky o významu tohoto přístupu v USA.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Bezpečnost a účinnost kombinace buprenorfinu a naloxonu u těhotných žen závislých na opioidech

Cílem kanadské observační studie bylo zjistit bezpečnost a účinek kombinace buprenorfin/naloxon, která se používá při léčbě závislosti na opioidech v těhotenství. Tato závislost se rozšířila ve venkovských a odlehlých oblastech kanadského regionu Severozápadní Ontario, kde postihuje až 28−30 % těhotných žen. Substituční terapie metadonem není v této lokalitě dostupná.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Substituční léčba opiátové závislosti v praxi praktických lékařů

Výzkum, který shrnujeme v tomto článku, byl zaměřen na průkaz možnosti a účinnosti provádění inicializace i udržovací terapie buprenorfinem s psychosociální podporou u pacientů v primární péči v podmínkách České republiky.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu. Poukázala na několik zásadních odlišností mezi oběma skupinami uživatelů legálních opioidů.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít buprenorfin, který se osvědčil v substituční léčbě závislosti na heroinu, otázkou však je, jaké by mělo být jeho optimální dávkování.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.   celý článek
Specializace: algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti