Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

reklamní sdělení

Riziko rozvoje deprese v závislosti na dávce a délce trvání léčby opioidy

Riziko rozvoje deprese v závislosti na dávce a délce trvání léčby opioidy

Chronická bolest nenádorového původu je často spojena s rozvojem deprese, recentní studie pak prokázaly asociaci rozvoje deprese s užíváním opioidů. Cílem níže prezentované studie byla analýza závislosti rizika rozvoje deprese na délce užívání opioidů a na jejich dávce.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Léčba závislosti na opioidech – akutní odvykací stav

Léčba závislosti na opioidech – akutní odvykací stav

Opakované zneužívání opioidů vyvolává v organismu změny, které můžeme shrnout do pojmu fyzická závislost. Pokud pak dojde k vynechání drogy, rozvine se akutní odvykací stav. Ten můžeme léčit řízeným podáváním a postupným snižováním opioidů nebo symptomaticky neopioidními přípravky.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Praktičtí lékaři jsou důležitým článkem v rámci prevence abúzu opioidů

Praktičtí lékaři jsou důležitým článkem v rámci prevence abúzu opioidů

Bližší pohled na nejčastější úskalí předepisování opioidů a na postupy přispívající k minimalizaci rizik souvisejících s jejich užíváním může být vítaným náhledem na tuto problematiku pro řadu praktických lékařů. Autoři následujícího přehledového článku publikovaného v The New England Journal of Medicine podotýkají, že mnoho praktiků si klade různé otázky týkající se preskripce a rizik opioidů při užívání na chronickou bolest.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Užívání opiodů a předávkování v Evropě: Tváří v tvář faktům

Užívání opiodů a předávkování v Evropě: Tváří v tvář faktům

International Overdose Awareness Day (IOAD) je celosvětová událost konaná každoročně 31. srpna a jejím cílem je zvýšit povědomí o předávkování a snížit stigma smrti související s drogami. Tato událost má respektovat smutek, který pociťují rodiny a přátelé těch, kteří se setkali se smrtí nebo trvalým zraněním v důsledku předávkování drogami.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Subdermální implantáty buprenorfinu jako nový trend v léčbě závislosti na opioidech

Subdermální implantáty buprenorfinu jako nový trend v léčbě závislosti na opioidech

Závislost na opioidech představuje vážný problém současného zdravotnictví. V případě zachování aktuálního rostoucího trendu se počet závislých do roku 2024 přibližně zdvojnásobí. Zásadní roli má v terapii opioidové závislosti substituční léčba, která však s sebou přináší také riziko non-compliance nebo naopak předávkování. Řešením by mohly být subdermální implantáty, které dlouhodobě zajišťují stálou hladinu léčiva v krvi.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Rozsáhlá anglická kohortová studie potvrzuje, že substituční léčba opioidními agonisty má mimořádný význam v prevenci smrtelného předávkování opioidy.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti