Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

reklamní sdělení

Léčbu závislostí a snižování rizik podporuje chápavý přístup zdravotníků

Léčbu závislostí a snižování rizik podporuje chápavý přístup zdravotníků

Závislost je definována jako užívání látky, které se navzdory známé škodlivosti této látky stává zvykem a potřebou. Zdravotničtí profesionálové hrají zásadní roli v péči o závislé, pokud však dávají najevo přezíravost a odmítavost, může to vést k odmítnutí nabízené pomoci.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

Opioidy v léčbě nenádorové bolesti a prevence rozvoje závislosti

Rozšíření preskripce opioidů pro léčbu nenádorové bolesti pomohlo zmírnit utrpení pacientů a zvýšit kvalitu jejich života. Vzhledem k závislostnímu potenciálu opioidů a predispozicím některých pacientů však může v určitých případech dojít k rozvoji patologické závislosti. Znalost možných rizik a metod jejich evaluace umožňuje lékařům racionální využití opioidů s minimalizací rizika rozvoje závislosti.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Závislost na zolpidemu u seniorů a možnosti jejího řešení ilustrované kazuistikou

Závislost na zolpidemu u seniorů a možnosti jejího řešení ilustrované kazuistikou

Nespavost představuje u seniorů závažný problém. Zatímco pro krátkodobou léčbu nespavosti máme k dispozici řadu preparátů, pro léčbu nespavosti chronické stále vhodný léčebný postup hledáme. Žádné z dosud dostupných hypnotik není pro seniory zcela bezpečné, včetně novější generace hypnotik, tzv. Z-sloučenin (zolpidem, zopiklon, zaleplon), a to kvůli riziku vzniku závislosti a odvykacích stavů při dlouhodobé léčbě nespavosti.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Ochota drogově závislých hradit si substituční terapii – průřezový průzkum

Ochota drogově závislých hradit si substituční terapii – průřezový průzkum

Substituční terapie patří k efektivním způsobům léčby závislosti na opiátech a výrazně redukuje negativní zdravotní i společenské dopady závislosti. Průzkum provedený mezi drogově závislými na Ukrajině hodnotil ochotu finančně se podílet na substituční léčbě.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Míra retence a prediktory udržovací léčby buprenorfinem u mladých dospělých závislých na opiátech

Míra retence a prediktory udržovací léčby buprenorfinem u mladých dospělých závislých na opiátech

V centru léčby drogových závislostí v severní části Indie proběhla retrospektivní kohortová studie, která zjišťovala míru retence v udržovací léčbě buprenorfinem mezi mladými dospělými v jejich přirozeném sociálním prostředí. Dalším cílem bylo posoudit faktory důležité pro vytrvání v léčbě.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Zahájení užívání opioidů v časném věku zvyšuje riziko komorbidit

Cílem prezentované studie kanadských autorů bylo objasnění vztahu mezi věkem při začátku užívání opioidů a přítomností komorbidit. Pochopení tohoto vztahu může ukázat lékařům důležité prognostické faktory, díky nimž je možné identifikovat vysoce rizikové jedince. Identifikace těchto jedinců může napomoci k jejich důkladnějšímu sledování, nabídce intenzivnějších léčebných strategií a preventivním opatřením snižujícím rizika rozvoje onemocnění a/nebo jeho progresi.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti