Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

reklamní sdělení

Užívání opiodů a předávkování v Evropě: Tváří v tvář faktům

Užívání opiodů a předávkování v Evropě: Tváří v tvář faktům

International Overdose Awareness Day (IOAD) je celosvětová událost konaná každoročně 31. srpna a jejím cílem je zvýšit povědomí o předávkování a snížit stigma smrti související s drogami. Tato událost má respektovat smutek, který pociťují rodiny a přátelé těch, kteří se setkali se smrtí nebo trvalým zraněním v důsledku předávkování drogami.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Subdermální implantáty buprenorfinu jako nový trend v léčbě závislosti na opioidech

Subdermální implantáty buprenorfinu jako nový trend v léčbě závislosti na opioidech

Závislost na opioidech představuje vážný problém současného zdravotnictví. V případě zachování aktuálního rostoucího trendu se počet závislých do roku 2024 přibližně zdvojnásobí. Zásadní roli má v terapii opioidové závislosti substituční léčba, která však s sebou přináší také riziko non-compliance nebo naopak předávkování. Řešením by mohly být subdermální implantáty, které dlouhodobě zajišťují stálou hladinu léčiva v krvi.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Riziko smrtelného předávkování opioidy v závislosti na typu léčby drogově závislých

Rozsáhlá anglická kohortová studie potvrzuje, že substituční léčba opioidními agonisty má mimořádný význam v prevenci smrtelného předávkování opioidy.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Substituční terapie je vysoce efektivní metodou léčby závislosti na opiátech

Závislost na opiátech je velmi závažným celospolečenským problémem a život jednotlivce zasahuje snad ve všech jeho oblastech. Existuje řada možností, jak ji léčit. Jednou z efektivních léčebných modalit je i substituční léčba.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Co brání vstupu většího počtu pacientů do programu substituční léčby − zpráva z odborného sympozia

Co brání vstupu většího počtu pacientů do programu substituční léčby − zpráva z odborného sympozia

V rámci Celostátní konference Společnosti pro návykové nemoci ČLS JEP proběhlo 7. června 2017 sympozium, které se zabývalo důvody stagnace nárůstu počtu pacientů na opioidní substituční terapii (OST).   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Dávkování buprenorfinu a dostupnost µ-opioidních receptorů

Američtí výzkumníci publikovali v časopisu Drug and Alcohol Dependence článek vycházející ze shromážděných dat ohledně BUP indukovaných změn dostupnosti µ-OR a jejich vztahu ke klinické účinnosti.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti