Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Závislosti: Novinky
Standardy substituční léčby
Národní registr - NRLUD
Drogy v ČR
Drogy v Evropě
Drogy ve světě
Další...
 

Závislosti

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Srovnání závislých na kodeinu se závislými na silných opioidních analgetikách

Práce uveřejněná v časopisu Drug and Alcohol Review se zabývala rozdíly mezi závislými na kodeinu a na silných opioidních analgetikách, kteří vyhledali léčbu. Poukázala na několik zásadních odlišností mezi oběma skupinami uživatelů legálních opioidů.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Využití buprenorfinu v léčbě kodeinové závislosti

Závislost na kodeinu představuje relativně nový zdravotní problém. Studie zaměřené na léčbu této závislosti doposud nebyly k dispozici. V terapii lze využít buprenorfin, který se osvědčil v substituční léčbě závislosti na heroinu, otázkou však je, jaké by mělo být jeho optimální dávkování.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Vliv bolesti na průběh terapie závislosti na preskripčně vázaných opioidech

Sekundární analýza studie Prescription Opioid Addiction Treatment Study, jejíž závěry byly zveřejněny na jaře roku 2016 v časopisu Drug and Alcohol Dependence, se zabývala vlivem intenzity bolesti na užití opioidů během 12týdenní terapie buprenorfinem-naloxonem u jedinců s chronickou bolestí a závislostí na opioidech.   celý článek
Specializace: algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Pro úspěch léčby je zásadní klientova motivace a míra připravenosti ke změně, obojí lze pozitivně ovlivňovat

Klienti přicházejí do center substituční léčby s jedním cílem − přestat užívat drogu. Podle toho, proč přicházejí, se nacházejí v určité fázi připravenosti a různě odhodlaní k tomu, takovou změnu opravdu provést. Lékař podle toho může vhodnými způsoby pacientovu motivaci podpořit a v jeho rozhodnutí jej utvrdit.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Faktory ovlivňující zamýšlenou délku léčby závislosti na opiátech

Studie amerických autorů uveřejněná v Journal of Substance Abuse Treatment se zabývala faktory, které ovlivňují rozhodnutí klientů o délce setrvání v programu udržovací léčby opiátové závislosti buprenorfinem (BMT).   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti
Využívání udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech a preference uživatelů

Využívání udržovací terapie v léčbě závislosti na opioidech a preference uživatelů

Podle dostupných dat splňovalo v roce 2012 kritéria abúzu či závislosti na lécích proti bolesti vázaných na lékařský předpis kolem 2,1 milionu Američanů a zhruba půl milionu jedinců v USA trpělo ve stejnou dobu některou z poruch spojených s užíváním heroinu. V obou případech je přitom pozorován vzestupný trend. V léčbě závislosti na opioidech má výsostné postavení udržovací terapie (MAT – medication assisted treatment), která snižuje riziko relapsu.   celý článek
Specializace: adiktologie algeziologie praktické lékařství pro dospělé psychiatrie
Téma: Závislosti