Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Zvýšená aktivita sympatiku: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Zvýšená aktivita sympatiku

Vydáno: 26.10.2017

Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí

Recentní přehledový článek italských lékařů (publikovaný pod názvem „Neurocentrický přístup k esenciální hypertenzi: Jak spolehlivé je paradigma hyperkinetické hypertenze? Role dysregulace sympatiku u hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí“) otevírá diskusi o spolehlivosti hypotézy, že zvýšená klidová tepová frekvence u hypertoniků je spojena se zvýšeným krevním tlakem i se zvýšenou aktivitou sympatiku.

Význam tepové frekvence

Klidová tepová frekvence je jedním z důležitých a snadno měřitelných kardiovaskulárních parametrů. V populaci byla zjištěna souvislost mezi klidovou tepovou frekvencí a celkovou i kardiovaskulární mortalitou a počtem kardiovaskulárních příhod.

Otázka kauzální souvislosti aktivity sympatiku a esenciální hypertenze

V uplynulých dekádách byla vyšší klidová tepová frekvence u pacientů s esenciální hypertenzí oproti zdravé populaci přisuzována působení různých faktorů, v první řadě přítomnosti zvýšeného tonu sympatiku. Tématem autonomní dysfunkce u esenciální hypertenze se zabývala řada kvalitních prací, nicméně ani několik desetiletí trvající debata nedokázala tento problém zcela objasnit. Cílem přehledového článku italských lékařů proto bylo znovu otevřít diskusi, zda je zvýšená klidová tepová frekvence u hypertoniků spojena se zvýšeným krevním tlakem i se zvýšenou aktivitou sympatiku, nebo zda výskyt těchto tří fenoménů není nutně kauzálně propojen.

Otázka validity metodologie při stanovení aktivity sympatiku

Určit přesný podíl hypertoniků se zvýšeným tonem sympatiku je problematické nejen kvůli řadě vzájemně působících faktorů ovlivňujících aktivitu sympatiku, ale i pro nejistou validitu metod měření aktivity sympatického nervového systému. V současnosti je jakýkoli práh pro stanovení tachykardie spíše náhodný. Procento hypertoniků se zvýšenou klidovou tepovou frekvencí se v různých studiích liší, především z důvodu odlišné metodiky hodnocení. V úvahu je třeba vzít i tachykardii „bílého pláště“. Dobrou diagnostickou alternativu představuje ambulantní monitorování tepové frekvence, přičemž jako parametr s největší prognostickou hodnotou se jeví noční tepová frekvence, nejspíš proto, že je méně ovlivněna vnějšími faktory a lépe odráží „skutečnou“ tepovou frekvenci pacientů.

(hak)

Zdroj: Di Raimondo D., Musiari G., Grova M. et al. The "neurocentric" approach to essential hypertension: how reliable is the paradigm of hyperkinetic hypertension? A focus on the sympathetic nervous system dysregulation in essential hypertensive patients with elevated resting heart rate. Curr Pharm Des 2017 Sep 10, doi: 10.2174/1381612823666170911102711 [Epub ahead of print].

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Stres? Diabetes!

Práce izraelských autorů publikovaná letos na jaře ukázala překvapivě rychlý a silný vliv snížení míry stresu na kompenzaci glykémie, tělesnou hmotnost a systolický krevní tlak diabetiků 2. typu.

Souvislosti zvýšené aktivity sympatiku a metabolického syndromu

Zvýšení klidové tepové frekvence, která je odrazem nadměrné aktivity sympatického nervového systému (SNS), je spojeno se zvýšenou kardiovaskulární, ale i celkovou mortalitou. Nadměrná aktivita sympatiku také souvisí se všemi složkami metabolického syndromu.

Měření krevního tlaku a tepové frekvence v klinické praxi

Přestože měření krevního tlaku (TK) patří mezi základní vyšetření v klinické praxi, jeho provedení s sebou přináší některá úskalí. Nepřesnost může být způsobena řadou okolností, například nesprávnou technikou měření či chybou přístroje.Všechny novinky