Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

Elektronické kreditované vzdělávací kurzy ČLK

Kreditovaný kurz

Jak absolvovat kurz

Po nastudování problematiky kurzu přejděte na test.

Pro získání 4 kreditů ČLK máte 3 pokusy, test je nutné absolvovat alespoň na 70 %.
Pro získání 2 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 80 %.
Pro získání 1 kreditů SLK máte 1 pokus, test je nutné absolvovat alespoň na 60 %.

V přehledu kurzu uvádíme předpokládaný čas. Tato informace slouží pouze pro Vás. Žádná časomíra u kurzu ani u testu neběží. Čas strávený kurzem i testem je neomezený.

V případě neúspěšného absolvování testu je možné jeho okamžité opakování v rámci 3 pokusů pro získání kreditů ČLK. Pro získání kreditů SLK máte pouze 1 pokus. Po dokončení testu doporučujeme projít si Srovnání, které Vám může pomoct úspěšně absolvovat další pokus.

Nyní můžete přejít k Otevření kurzu, na jehož konci najdete Spuštění testu.

V případě dotazů nám můžete napsat na adresu info@prolekare.cz.

Váš tým,
proLékaře.cz

Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu

Výukové kurzy "Pozice pacienta v kardiovaskulárním kontinuu" představují ucelený a didakticky velmi dobře zpracovaný materiál, který zohledňuje relativně jednoduché pojetí: kontinuální progresi kardiovaskulárních onemocnění, která vedou k rozdílným, ale zároveň spolu úzce souvisejícím příhodám.
Zájemci o kurz se seznámí s tématy kumulace rizikových faktorů, využití beta-blokátorů v klinické praxi, dále s terapií v akutní, subakutní a dlouhodobé fázi STEMI.

Proškolení lékařů v této oblasti vítám.
Kurz je zacílen na širkovou skupinu interních lékařů a kardiologů.

prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA

Autor kurzu: Kolektiv autorů: Vrablík, M., Souček, M., Vítovec, J., Špinar J., Málek, F.
Medailonek autora
Odborná garance: prof. MUDr. Miloš Táborský, CSc., FESC, FACC, MBA
I. interní klinika - kardiologická FN Olomouc
Elektronický systém proLékaře.cz je zařazen do centrálního registru vzdělávacích akcí akreditovaných ČLK. Přidělené číslo registrace: 39565.
 
 

Sdílení a tisk

 
 
 
 

diskuze