Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

VEDE FYZICKÁ AKTIVITA PŘI PŘERUŠENÍ DODÁVKY INZULINU INZULINOVOU PUMPOU U PACIENTŮ S DIABETEM 1. TYPU KE KLINICKY VÝZNAMNÝM ZMĚNÁM?

Autoři: Z. Jankovec, D. Čechurová, V. Česák, M. Krčma, M. Žourek, Z. Rušavý

Autoři - působiště: I. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN Plzeň, přednosta prof. MU Dr. Martin Matějovič, Ph. D.

Článek: Vnitř Lék 2013; 59(9): 764-768
Kategorie: Původní práce
Počet zobrazení článku: 196x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Does physical activity produce clinically significant changes during discontinuation of insulin pump in type 1 diabetic patients?

Introduction:
Discontinuation of insulin pump treatment (CSII) before, during and after physical activity is a common practice among a number of patients. The aim of the study was to evaluate the course of insulinemia during a 3- hour insulin pump suspension and after consecutive insulin bolus administration, and additionally, to assess the effect of physical activity (mid‑ intensity aerobic exercise).

Patient and methods:
We enrolled 12 patients with diabetes mellitus type 1 in the study (men, mean age 33.4 ± 8.66 years, diabetes duration 16.3 ± 8.76 years, CSII treatment duration 6.9 ± 4.60 years, BMI 25.7 ± 3.75 mg/ m2, HbA1c 8.4 ± 0.95%, total insulin dose 50.3 ± 12.50 IU/ day). The tests were performed after night fasting at usual insulin doses, without serving breakfast and morning bolus dose. In the course of the test, insulin administration by a pump was suspended for 3 hours. Blood for assessment of blood glucose and insulinemia was taken in 30- minute intervals during the test. A test with or without physical exercise on bicycle ergometer was performed in each patient 2 weeks later.

Results:
We did not prove any influence of physical exercise on insulinemia during suspended insulin deli­very by an insulin pump. Insulinemia of approximately 50% of the original value persisted for another 90 minutes following insulin pump suspension. A rapid increase in insulinemia occurred after bolus administration in the 180th minute of the test. However, the decrease in blood glucose level did not occur until after another 90 minutes.

Conclusion:
When modifying CSII treatment by reduction or suspension of insulin delivery it is essential to bear in mind the gradual decrease in insulinemia as well as the delay in insulin action following bolus administration.

Key words:
type 1 diabetes mellitus –  CSII –  insulin pump –  insulinemia –  physical exercise


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Úvod:
U řady pacientů se setkáváme s přerušením léčby inzulinovou pumpou (CSII) před, v průběhu a po fyzické aktivitě. Cílem práce bylo posoudit vývoj inzulinemie během 3hodinového zastavení inzulinové pumpy a po následném podání bolusu inzulinu a porovnat i vliv fyzické aktivity (aerobní zátěž střední intenzity).

Pacienti a metody:
Do studie jsme zařadili 12 pacientů s diabetem 1. typu (muži, průměrný věk 33,4 ± 8,66 roku, trvání diabetu 16,3 ± 8,76 roku, trvání léčby CSII 6,9 ± 4,60 roku, BMI 25,7 ± 3,75 mg/ m2, HbA1c 8,4 ± 0,95 %, celková dávka inzulinu 50,3 ± 12,50 IU/ den). Testy byly provedeny po nočním lačnění při zavedených dávkách inzulinu, bez podání snídaně a ranní bolusové dávky. Během testu byla na 3 hod zastavena dodávka inzulinu pumpou. Po dobu testu byly v 30minutových intervalech prováděny náběry na stanovení glykemie a inzulinemie. U každého pacienta byl v náhodném pořadí s odstupem 2 týdnů proveden test s nebo bez fyzické zátěže na bicyklovém ergometru.

Výsledky:
Neprokázali jsme vliv fyzické aktivity na inzulinemii při zastavené dodávce inzulinu inzulinovou pumpou. Po zastavení inzulinové pumpy přetrvávala po dobu dalších 90 min inzulinemie na asi 50 % výchozí hodnoty. Po aplikaci bolusu v 180. min testu došlo rychle k vzestupu inzulinemie. K poklesu hodnot glykemie však došlo až během dalších 90 min.

Závěr:
Při úpravách terapie CSII formou snížení nebo zastavení dodávky inzulinu je nutno brát v úvahu postupný pokles inzulinemie i zpoždění vlastního účinku inzulinu po aplikaci bolusu.

Klíčová slova:
diabetes mellitus 1. typu –  CSII –  inzulinová pumpa –  inzulinemie –  fyzická aktivita

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 15x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články