Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

STANOVISKO VÝBORU ČSAT K DOPORUČENÍM ESC/EAS PRO DIAGNOSTIKU A LÉČBU DYSLIPIDEMIÍ Z ROKU 2011

Autoři: V. Soška1,2, H. Vaverková3, M. Vrablík4, V. Bláha5, R. Cífková6, T. Freiberger7, P. Kraml8, J. Piťha9, H. Rosolová10, T. Štulc4, Z. Urbanová11

Autoři - působiště: 1Oddělení klinické biochemie, Mezinárodní centrum klinického výzkumu a FN u sv. Anny Brno, přednosta doc. MUDr. Vladimír Soška, CSc., 2II. interní klinika Lékařské fakulty MU a FN u sv. Anny Brno, přednosta prof. MUDr. Miroslav Souček, CSc., 3III. interní klinika – nefrologická, revmatologická a endokrinologická Lékařské fakulty UP a FN Olomouc, přednosta prof. MUDr. Josef Zadražil, CSc., 4III. interní klinika 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Štěpán Svačina, DrSc., MBA, 5III. interní gerontometabolická klinika Lékařské fakulty UK a FN Hradec Králové, přednosta prof. MUDr. Luboš Sobotka, CSc., 6Centrum kardiovaskulární prevence 1. lékařské fakulty UK a Thomayerovy nemocnice Praha, vedoucí centra prof. MUDr. Renata Cífková, CSc., 7Centrum kardiovaskulární a transplantační chirurgie Brno, ředitel doc. MUDr. Petr Němec, CSc., MBA, FETCS, 8II. interní klinika 3. lékařské fakulty UK a FN Královské Vinohrady Praha, přednosta prof. MUDr. Michal Anděl, CSc., 9Laboratoř pro výzkum aterosklerózy IKEM Praha, vedoucí MUDr. Jan Piťha, CSc., 10II. interní klinika Lékařské fakulty UK a FN Plzeň, přednosta prof. MUDr. Jan Filipovský, CSc., 11Klinika dětského a dorostového lékařství 1. lékařské fakulty UK a VFN Praha, přednosta prof. MUDr. Jiří Zeman, DrSc.

Článek: Vnitř Lék 2013; 59(2): 120-126
Kategorie: Doporučené postupy
Počet zobrazení článku: 328x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Opinion of the Czech Atherosclerosis Society‘s committee (CSAT) on the ESC/EAS guidlines related to the diagnostics and treatment of dyslipidemias issued in 2011

This position statement of the Executive Committee of the Czech Society for Atherosclerosis (CSAT) summarizes the most important aspects and novelties of the latest European guidelines for the management of dyslipidemia. In particular the position statement comments on: cardiovascular risk stratification, indications for plasma lipid and lipoprotein levels assessment as well as target lipid values, evaluation of current options for both lifestyle and pharmacological treatment of lipid metabolism disorders and, also, recommendation for laboratory monitoring of patients treated with lipid lowering agents. The statement deals with actual concepts of management of dyslipiemia in everyday practice, e.g. therapy of dyslipidemia in special patients´ groups. This statement does not replace the latest guidelines but focuses on the changes from the former guidelines for dyslipidemia management, published by CSAT in 2007.

Key words:
dyslipidemia – risk stratification – LDL-cholesterol – statins – fibrates – niacin – ezetimibe – resins


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Toto stanovisko výboru České společnosti pro aterosklerózu (ČSAT) k posledním evropským doporučením pro diagnostiku a léčbu dyslipidemií shrnuje nejdůležitější aspekty a novinky v této problematice v následujících oblastech: stratifikace kardiovaskulárního rizika, indikace pro vyšetření sérových lipidů a lipoproteinů a jejich cílové hodnoty, rozbor možností nefarmakologické i farmakologické léčby poruch lipidového metabolizmu a také doporučení pro laboratorní monitorování pacientů, léčených hypolipidemiky. Stanovisko se vyjadřuje i k aktuálním otázkám managementu dyslipidemií v každodenní praxi, např. k léčbě dyslipidemií ve specifických skupinách pacientů. Toto stanovisko nenahrazuje publikované doporučené postupy, ale upozorňuje na to, co se změnilo ve srovnání s předcházejícími doporučeními ČSAT pro léčbu dyslipidemií z roku 2007.

Klíčová slova:
dyslipidemie – stratifikace rizika – LDL-cholesterol – statiny – fibráty – niacin – ezetimib – pryskyřice

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 30x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Hereditární angioedém - vzácné, ale závažné onemocnění v akutní medicíně

Autor kurzu: 1 MUDr. Marta Sobotková, MUDr. 2 Roman Hakl, 3 MUDr. Jana Hanzlíková
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články