Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
On-line publikace
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt
 

CITALOPRAM A PRODLOUŽENÝ QT INTERVAL

Autoři: Štefan Alušík1, Zoltán Paluch2

Autoři - působiště: 1Katedra vnitřního lékařství IPVZ, Praha, 2Ústav farmakologie 2. LF UK, Praha

Článek: Vnitř Lék 2017; 63(12): 952-956
Kategorie: Přehledné referáty
Počet zobrazení článku: 211x

Specializace: diabetologie endokrinologie interní lékařství
uzamčeno uzamčeno

Citalopram and QT prolongation

In 2011/2012, the US Food and Drug Administration issued a warning about the effect of citalopram on the QT interval and decreased its dosing. Further studies addressing this issue have been published since then. The authors were interested to know whether or not the studies have furnished new information that could modify or further specify the FDA-issued recommendations. After analyzing the most relevant studies, the authors concluded that even papers published within the last 5 years confirmed that, of the SSRI class of drugs, citalopram prolongs the QT interval most significantly. While the QT interval prolongation in young and otherwise healthy individuals is small and treatment with citalopram relatively safe, in elderly comorbid patients with polypharmacy, use of even currently recommended doses may result in significant QT interval prolongation. Hence, the decision about future therapy will depend on the degree of risk of each individual patient. Judging by the most recent data, citalopram is not more effective compared with the other SSRIs. As a result, therapy with citalopram will presumably show a declining trend, particularly in elderly patients.

Key words:
citalopram – escitalopram – QT interval – SSRI


 
předchozí článek  
zobrazit obsah  zobrazit obsah  
 
následující článek
 

Souhrn

Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (U.S. Food and Drug Administration – FDA) vydal v letech 2011–2012 varování o vlivu citalopramu na QT interval a omezil jeho dávkování. Od té doby byly publikovány další práce pojednávající o tomto problému. Autory zajímalo, zda přinesly nové poznatky, které by mohly změnit, resp. upřesnit FDA vydaná doporučení. Po analýze nejvýznamnějších studií autoři konstatují, že i práce publikované v posledních 5 letech potvrdily, že citalopram nejvíce prodlužuje QT interval z celé skupiny SSRI přípravků. Zatímco u mladých a jinak zdravých jedinců je prodloužení QT intervalu malé a léčba citalopramem relativně bezpečná, u starých polymorbidních pacientů s polymedikací mohou i současné doporučené dávky vést k významnému prodloužení QT intervalu. Proto rozhodnutí o léčbě bude záviset na stupni rizika u každého individuálního pacienta. Podle posledních údajů není citalopram účinnější než ostatní přípravky ze skupiny SSRI. Proto očekáváme, že zejména u starých pacientů bude mít léčba citalopramem postupně klesající trend.

Klíčová slova:
citalopram – escitalopram – QT interval – SSRI

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 11x
 
 

Kreditovaný kurz

 

Chronické srdeční selhání

Autor kurzu: MUDr. Markéta Hegarová
Kurz je ohodnocen 4 kredity ČLK

 
 
 
 
 
 
 

nejčtenější články