Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Rizikové faktory tromboembolické nemoci u pacientek s karcinomem prsu

Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Téma: Tromboprofylaxe v onkologii

Vydáno: 21.3.2017

Rizikové faktory tromboembolické nemoci u pacientek s karcinomem prsu

Švédská populační studie hodnotila rizika a klinické prediktory žilní tromboembolické epizody u žen léčených pro karcinom prsu.

Sledovaná populace

Je jasně prokázaným faktem, že nádorové onemocnění je rizikovým faktorem pro žilní tromboembolické komplikace (VTE). Předkládaná studie se zabývala nejen incidencí VTE u žen s karcinomem prsu, ale také souvislostí mezi časem výskytu VTE a rizikovými faktory. 

Studie zahrnula 8 338 žen s karcinomem prsu, u nichž byla nemoc diagnostikována mezi lety 2001 a 2008 a u kterých byla k dispozici data z následujícího sledování. Incidence VTE byla srovnána s incidencí VTE u 39 013 věkem srovnatelných žen z obecné populace.

Incidence VTE u pacientek s karcinomem prsu

Medián sledování pacientek činil 7,2 roku. Během tohoto období se epizoda VTE rozvinula u 426 žen, což představuje kumulativní incidenci 5,1 %. Tato incidence byla 3× větší oproti ženám z běžné populace. Nejvyšší incidence VTE u žen s karcinomem prsu byla pozorována v prvních 6 měsících od diagnózy (hazard ratio [HR] 8,62; 95% CI 6,56–11,33), nicméně zvýšené riziko bylo pozorováno i v následujícím období (HR v 5 letech 2,19; 95% CI 1,80–2,67).

Doba výskytu VTE a vliv rizikových faktorů

Nezávislými rizikovými faktory pro VTE byly následující proměnné: vyšší věk, nadváha, anamnéza VTE, jiná komorbidita, velikost nádoru > 40 mm, nepřítomnost progesteronových receptorů ve tkáni karcinomu, pozitivita více než 4 lymfatických uzlin, chemoterapie či hormonální terapie. Chemoterapie souvisela s časným výskytem VTE, naopak komorbidity či negativita progesteronových receptorů ve tkáni tumoru byly silně spojeny s pozdním výskytem VTE.

Závěr

Studie ukázala, že u žen s karcinomem prsu existuje dlouhodobé riziko VTE komplikací. Rizikové faktory mohou pomoci identifikovat ženy, které by mohly profitovat z profylaxe VTE.

(eza)

Zdroj: Brand J. S., Hedayati E., Bhoo-Pathy N. et al. Time-dependent risk and predictors of venous thromboembolism in breast cancer patients: a population-based cohort study. Cancer 2017 Feb 1; 123 (3): 468−475, doi: 10.1002/cncr.30364.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky