Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Tromboprofylaxe v onkologii: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Časopisy
 

Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Specializace: hematologie chirurgie všeobecná interní lékařství onkologie
Téma: Tromboprofylaxe v onkologii

Vydáno: 11.11.2017

Prodloužená farmakologická tromboprofylaxe u onkologických pacientů po resekci jater

Riziko tromboembolické nemoci po resekci jater zůstává i v současnosti vysoké. Ve studii autorů z prestižních amerických pracovišť (MD Anderson Cancer Center a Mayo Clinic) byla hodnocena bezpečnost a účinnost prodloužené antikoagulace po operačních výkonech na játrech.

Průběh studie

U 124 pacientů, kteří prodělali v časovém rozmezí od srpna 2013 do dubna 2015 resekci jater pro malignitu, byl aplikován rozšířený protokol farmakologické tromboprofylaxe. Perioperační profylaxe TEN zahrnovala kompresní punčochy. Jakmile byla po resekčním výkonu zajištěna hemostáza, byla zahájena antikoagulace k prevenci TEN trvající po celou dobu hospitalizace. Po dimisi byla většina pacientů (114; 91,9 %) dále zajištěna antikoagulační tromboprofylaxí (enoxaparin) po dobu 14 dní po minimálně invazivní resekci nebo 28 dní po rozsáhlé resekci jater, eventuálně předchozí anamnéze TEN.

Ve sledované kohortě podstoupilo 39 pacientů (31,2 %) rozsáhlou resekci jater a 38 pacientů (31,5 %) minimálně invazivní výkon. Podíl krevních transfuzí v perioperačním, pooperačním a celkovém časovém období činil 5,6 %, 8,1 % a 10,5 %. Farmakologická profylaxe TEN byla zahájena 0. pooperační den u 40 pacientů (32,3 %) a 1. pooperační den u 84 pacientů (67,7 %).

Výsledky 

V průběhu 90 dní nebyl diagnostikován jediný případ hluboké žilní trombózy ani plicní embolie. U 122 pacientů (90,3 %) bylo provedeno CT vyšetření hrudníku, břicha a pánve, které neprokázalo žádný případ plicní embolie ani jiné trombózy v hrudní, splanchnické či ileofemorální oblasti. U dvou pacientů (1,6 %) došlo k menší krvácivé komplikaci, která ustala po přerušení antikoagulační léčby a nevyžadovala podání transfuze ani reoperaci. U 5,6 % sledovaných pacientů se vyskytly závažné komplikace, během 90 dnů ovšem nedošlo k žádnému úmrtí.

Závěr

U sledovaných pacientů po operaci jater se po dobu sledování nevyskytl jediný případ žilního tromboembolismu. Výše uvedená data dokládají bezpečnost a účinnost prodloužené farmakologické profylaxe u pacientů po resekci jater.

(hak)

Zdroj: Kim B. J., Day R. W., Davis C. H. Extended pharmacologic thromboprophylaxis in oncologic liver surgery is safe and effective. J Thromb Haemost 2017 Aug 28, doi: 10.1111/jth.13814. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Význam monitorování hladiny anti-Xa u pacientů užívajících profylaktické dávky enoxaparinu − série kazuistik

Nádory, přítomnost centrálního žilního vstupu a chirurgické zákroky znamenají v případě žilního tromboembolismu (VTE − venous thromboembolism) riziko. Proto se onkologickým pacientům po chirurgickém zákroku podává jako pooperační profylaxe nízkomolekulární heparin, například enoxaparin. Ukazatelem účinnosti a bezpečnosti enoxaparinu je hladina anti-Xa (aFXa). Její monitorování a individuální dávkování enoxaparinu dle hladin se u chirurgických pacientů s enoxaparinovou profylaxí provádí stále častěji. Důležité je však vždy racionálně interpretovat získané výsledky.

Trombóza navzdory tromboprofylaxi u onkologických pacientů: terapie a prognóza

Rekurence žilního tromboembolismu při probíhající antikoagulační terapii je vysoce nepříznivým prognostickým znakem u onkologicky nemocných. Jaký léčebný postup je vhodné zvolit a jaké lze očekávat výsledky?

Tromboprofylaxe a léčba žilní trombózy u onkologických pacientů

Větší riziko tromboflebitidy u pacientů s onkologickým onemocněním poprvé popsal před více než 150 lety Armand Trousseau. Dysregulace koagulační kaskády vedoucí k žilní trombóze, krvácení nebo diseminované intravaskulární koagulopatii (DIC) zůstává i dnes velkou výzvou v léčbě onkologických pacientů a významně se podílí na jejich mortalitě, nutnosti opakovaných hospitalizací a snížení kvality života. V klinické praxi je zásadní stratifikace pacientů podle rizika na základě aktuálních doporučení s přihlédnutím k momentálnímu klinickému stavu a prognóze pacienta.Všechny novinky