Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Terapie kašle: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Klinický přínos podávání erdosteinu v kombinaci s amoxicilinem u dětí s akutním respiračním onemocněním

Specializace: pediatrie praktické lékařství pro děti a dorost praktické lékařství pro dospělé
Téma: Terapie kašle

Vydáno: 19.2.2018

Klinický přínos podávání erdosteinu v kombinaci s amoxicilinem u dětí s akutním respiračním onemocněním

Erdostein je mukolytikum široce používané v léčbě akutních i chronických zánětů dýchacích cest. Studie provedená u dětských pacientů potvrdila jeho synergický účinek s amoxicilinem.

Úvod

Erdostein působí prostřednictvím svých aktivních metabolitů. Farmakologické a klinické účinky erdosteinu jsou zprostředkované především nejúčinnějším a nejvíce zastoupeným metabolitem 1 (Met 1), který prostřednictvím obsažené volné thiolové skupiny příznivě ovlivňuje reologické vlastnosti hlenu a zvyšuje mukociliární clearance. Kromě toho významně snižuje adhezi bakterií k mukózním epitelovým buňkám a má antioxidační účinky.

Řadou studií byl prokázán synergický účinek erdosteinu s různými antibiotiky, například ze skupiny penicilinů, chinolonů či makrolidů.

Cíl studie

Cílem mezinárodní studie provedené u pediatrických pacientů bylo potvrdit předchozí výsledky a ověřit účinky erdosteinu podávaného v kombinaci s amoxicilinem. Důvodem pro výběr amoxicilinu bylo jeho časté používání u akutních respiračních onemocnění a také fakt, že byla prokázána schopnost erdosteinu zvyšovat koncentrace antibiotika ve sputu.

Metodika

V multicentrické randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované studii byla porovnávána kombinace erdosteinu s amoxicilinem proti amoxicilinu s placebem u pacientů ve věku 2–12 let s akutním zánětem dolních dýchacích cest, u kterých byla indikovaná antibiotická léčba. Do studie bylo zařazeno celkem 158 pacientů – 78 do erdosteinové a 80 do placebové skupiny.

Léčba trvala 7 ± 2 dny a sledovanými parametry účinnosti byly: kašel, tachypnoe, poslechový nález (pískoty a chropy) a tělesná teplota. Všechny parametry byly u pacientů zjišťovány jednak při zařazení do studie a dále 3. den a při ukončení léčby. Bezpečnost byla posuzována monitorováním výskytu vedlejších příhod a pomocí standardních laboratorních parametrů.

Výsledky

Analýza intention-to-treat ukázala, že 3. den se intenzita kašle ve skupině s erdosteinem v porovnání se skupinou užívající placebo statisticky významně snížila (o 47 vs. 33 % oproti stavu při vstupu do studie; p < 0,0001). Toto významné snížení přetrvávalo i při poslední návštěvě.

Také závažnost poslechového nálezu chropů byla 3. den statisticky významněji snížená v erdosteinové oproti placebové skupině (p < 0,05). V poklesu incidence tachypnoe a pískotů nebyl 3. den mezi oběma skupinami zjištěn statisticky významný rozdíl.

Nebyly pozorovány žádné nežádoucí příhody ani nepříznivé změny v laboratorních parametrech.

Závěr

U dětí s akutním zánětem dolních cest dýchacích patří kašel mezi základní symptomy onemocnění a může mít negativní vliv na kvalitu života pacientů i jejich rodičů. Podávání kombinace amoxicilinu s erdosteinem je u dětských pacientů bezpečné a z klinického hlediska výhodnější než podávání samotného amoxicilinu, především co se týká rychlosti ústupu symptomů a účinku na kašel.

(blu)

Zdroje:
1. Balli F., Bergamini B., Calistru P. et al. Clinical effects of erdosteine in the treatment of acute respiratory tract diseases in children. Int J Clin Pharmacol Ther 2007; 45 (1): 16–22.
2. SPC Erdomed. Dostupné na: www.sukl.cz

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

S levodropropizinem bezpečně proti kašli

Levodropropizin je široce užívané antitusikum s periferním působením. Mezi jeho hlavní výhody patří výborný bezpečnostní profil a oproti centrálně působícím antitusikům nepřítomnost sedativního účinku. S ohledem na periferní mechanismus účinku by levodropropizin neměl ovlivňovat dechová centra – ověřením tohoto předpokladu se zabývala studie italských autorů.

Podávání erdosteinu má pozitivní vliv na opakování akutních exacerbací CHOPN a zotavení se z nich

Chronická obstrukční plicní nemoc (CHOPN) je závažné progresivní onemocnění plic provázené výskytem exacerbací. Ideální je exacerbacím předcházet. Pokud však k exacerbaci dojde, lze zotavení urychlit. Obojímu lze napomoci podáváním erdosteinu.

Erdostein – látka s komplexním účinkem na dýchací cesty

Erdostein je léčivo, které se v současné době úspěšně využívá v terapii chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN). Významná je nejen jeho reologická aktivita cílená na strukturu bronchiálního hlenu, ale také schopnost ovlivňovat adhezi bakterií k epitelu dýchacích cest.Všechny novinky