Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv podávání vysoké dávky atorvastatinu na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 15.4.2016

Vliv podávání vysoké dávky atorvastatinu na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem

Zajímavá studie byla nedávno publikovaná v časopisu Diabetes, Obesity and Metabolism. Mezinárodní tým autorů se v ní věnoval vlivu intenzivní léčby dyslipidemie na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem (vysoký body mass index [BMI], zvýšenou hladinu triglyceridů, nízkou hladinu HDL-cholesterolu, hypertenzi a zvýšenou lačnou glykemii) u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS).

Design studie

V rámci dvojitě zaslepené studie byli pacienti s klinicky manifestní stabilní ICHS randomizováni k terapii atorvastatinem buď v dávce 10 mg/den (n = 5006), nebo 80 mg/den (n = 4995). Zaslepené fázi předcházela 1–8týdenní run-in perioda bez hypolipidemické medikace. Pouze u těch pacientů, kteří měli hladinu LDL-cholesterolu v rozmezí 3,4−6,5 mmol/l, byl po dobu 8 týdnů podáván atorvastatin v dávce 10 mg. Primárním cílem byl výskyt první velké kardiovaskulární události, medián sledování činil 4,9 roku.

Výsledky

Hladina LDL-cholesterolu během trvání studie poklesla na 2,6 mmol/l u pacientů léčených 10 mg atorvastatinu a na 2,0 mmol/l u těch, kteří užívali dávku 80 mg. Ve skupině nemocných s nižší dávkou atorvastatinu zvyšovala přítomnost kterékoli sledované komponenty metabolického syndromu riziko závažné kardiovaskulární příhody, a to signifikantně (BMI p = 0,014; triglyceridy p = 0,006; HDL-cholesterol p = 0,0006; hypertenze p < 0,0001; glykemie nalačno p < 0,0001). U pacientů užívajících atorvastatin v dávce 80 mg již nebyly signifikantním prediktorem závažné kardiovaskulární příhody zvýšená hladina triglyceridů a zvýšená lačná glykemie. Hypertenze signifikantním prediktorem zůstala, nicméně její prediktivní hodnota byla nižší.

Závěr

Léčba vysokou dávkou atorvastatinu až k hodnotě LDL-cholesterolu 2,0 mmol/l v této studii výrazně snížila prediktivní hodnotu kardiovaskulárních rizikových faktorů spojených se třemi komponentami metabolického syndromu.

(epa)

Zdroj: Deedwania P. C., Shepherd J., Breazna A. et al. Effect of high-dose atorvastatin on the cardiovascular risk associated with individual components of metabolic syndrome: a subanalysis of the Treating to New Targets (TNT) study. Diabetes Obes Metab 2016 Jan; 18 (1): 56−63; doi: 10.1111/dom.12581.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Tématem nejnovější metaanalýzy z roku 2015 bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně s inhibitory protonové pumpy.

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.Všechny novinky