Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.9.2017

Vliv atorvastatinu na výskyt pooperační fibrilace síní u pacientů podstupujících kardiochirurgický zákrok

Pooperační arytmie jsou v kardiochirurgii známou komplikací. Menší klinická studie publikovaná v roce 2017 v Atherosclerosis Supplements naznačuje, že pleiotropní účinky některých statinů by mohly být využitelné i v této oblasti kardiovaskulární medicíny.

Úvod

Pooperační fibrilace síní (POAF) je nejčastější komplikací, jež se vyskytuje po operacích srdce. Fibrilace síní (AF) je potom běžnou pooperační arytmií u pacientů, kteří podstoupili koronární bypass − její prevalence dosahuje 30−45 %. Fibrilace síní po operaci srdce je spojena se zvýšeným rizikem komplikací, délkou hospitalizace a náklady na péči.

Cíl studie a metodika studie

Primárním cílem prezentované studie bylo ověřit, zda pacienti, kteří podstoupili předchozí léčbu statiny, mají nižší incidenci POAF po elektivním kardiochirurgickém zákroku. Sekundárním cílem byly délka hospitalizace, závažné nežádoucí kardiální a cerebrovaskulární příhody a pooperační změny hladin C-reaktivního proteinu (CRP).

Studie byla prospektivní, randomizovaná a placebem kontrolovaná. Byli do ní zařazeni pacienti podstupující elektivní srdeční zákrok bez předchozí léčby statiny a bez AF v anamnéze. Byli randomizováni do 2 skupin, v první byl podáván atorvastatin (40 mg/den, n = 25), ve druhé placebo (n = 25). Medikace byla zahájena 7 dní před operací a pokračovala také po jejím absolvování.

Výsledky

Atorvastatin významně snížil výskyt POAF oproti placebu (36 vs. 64 %; p = 0,048). Délka hospitalizace byla výrazně delší ve skupině s placebem v porovnání s pacienty užívajícími atorvastatin (7,5 ± 1,5 vs. 5,5 ± 1,5 dne; p = 0,04). Multivariační analýza ukázala, že léčba atorvastatinem redukovala riziko AF o 61 %. Také trvání epizod AF bylo signifikantně snížené ve skupině s atorvastatinem oproti placebu (p = 0,045). Pooperační hladiny CRP byly signifikantně nižší u pacientů bez AF oproti nemocným, kteří AF prodělali (p = 0,04). Výskyt závažných nežádoucích kardiálních a cerebrovaskulárních příhod během 30 dnů byl podobný v obou skupinách.

Závěr

Terapie atorvastatinem v dávce 40 mg/den zahájená 7 dní před operací signifikantně snížila riziko výskytu POAF po elektivním kardiochirurgickém zákroku o 61 % a také významně zkrátila pobyt v nemocnici. Statiny nezávisle na své schopnosti snižovat plazmatické hladiny cholesterolu mohou redukovat riziko AF. Nízké náklady a nízká rizika uvedené terapie mohou být dalším argumentem pro rutinní předoperační zahájení léčby atorvastatinem u těchto pacientů.

(rej)

Zdroj: Mansour H., Ghaleb R. Atorvastatin for reduction of postoperative atrial fibrillation in patients undergoing cardiac surgery. Atheroscler Suppl. 2017 Mar; 25: e2, doi: 10.1016/j.atherosclerosissup.2017.03.004.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost statinů v léčbě pokročilejšího aterosklerotického onemocnění

Prospektivní studie amerických a maďarských autorů ukazuje, že by na základě vyšetření zánětlivé aktivity v arteriální stěně bylo možné identifikovat pacienty, pro něž by léčba statiny znamenala největší přínos. Znovu se také potvrdilo, že atorvastatin má významný terapeutický efekt především na pokročilé aterosklerotické pláty.

Prediktory neužívání vysokodávkovaných statinů po akutním koronárním syndromu

Vysokodávkované statiny omezují výskyt kardiovaskulárních příhod po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS). V reálné klinické praxi je však jejich preskripce stále nedostatečná. Cílem popisované práce bylo stanovit prediktory nepředepisování vysokodávkovaných statinů po AKS.

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Již dříve bylo popsáno, že statiny pomáhají předcházet rozvoji hluboké žilní trombózy (DVT − deep vein thrombosis) a zabránit její recidivě. Autoři práce nedávno publikované v časopisu Vasa provedli prospektivní randomizovanou klinickou studii, ve které srovnávali léčbu DVT pomocí konvenční terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) bemiparinem s kombinovanou léčbou LMWH a rosuvastatinem.Všechny novinky