Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinnost atorvastatinu v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem a/nebo metabolickým syndromem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 25.6.2015

Účinnost atorvastatinu v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem a/nebo metabolickým syndromem

Několik rozsáhlých klinických studií hodnotilo účinnost atorvastatinu v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem a/nebo s metabolickým syndromem.

Studie CARDS (Collaborative Atorvastatin Diabetes Study) ukázala, že užívání atorvastatinu v denní dávce 10 mg snižuje relativní riziko kombinovaného primárního cíle (výskyt akutní koronární choroby srdeční – CHS, koronární revaskularizace, cévní mozkové příhody) o 37 % (p = 0,001). Tento pokles byl srovnatelný s poklesem všech kardiovaskulárních příhod ve studii ASCOT-LLA (Anglo-Scandinavian Cardiac Outcomes Trial-Lipid Lowering Arm) a studii HPS (Heart Protection Study). Ve studii CARDS byl účinek atorvastatinu evidentní již po 6 měsících léčby, zatímco ve studii HPS byl účinek simvastatinu patrný až po 15–18 měsících.

Ve studii ASCOT-LLA, která zahrnovala 2226 pacientů s diabetem mellitem, kteří doposud neprodělali kardiovaskulární příhodu, byl atorvastatin srovnáván s placebem. Atorvastatin snížil relativní riziko kardiovaskulárních příhod o 25 % (p = 0,038). V rámci studií GREACE (GREek Atorvastatin and Coronary-heart-disease Evaluation), TNT (Treating to New Targets) a PROVE-IT (PRavastatin Or atorVastatin Evaluation and Infection Therapy) tvořili pacienti s diabetem mellitem 15–25 % účastníků. U těchto pacientů ve studii GREACE atorvastatin snížil riziko mortality o 52 % (p = 0,049), koronární mortality o 62 % (p = 0,042), koronární morbidity o 59 % (p < 0,002) a cévní mozkové příhody o 68 % (p = 0,046). Ve studii TNT byla incidence kardiovaskulárních příhod u diabetických pacientů výrazně nižší u pacientů, kteří užívali atorvastatin v dávce 80 mg/den, oproti pacientům s dávkou 10 mg/den (13,8 % vs. 17,9 %; relativní riziko 0,75; p = 0,026). Ve studii PROVE-IT byl zřetelně nižší výskyt akutních srdečních příhod u pacientů s atorvastatinem oproti pacientům užívajícím pravastatin (21,1 % vs. 26,6 %; p = 0,03). 

Studie ASPEN (Atorvastatin Study for Prevention of coronary heart disease Endpoints in Non-insulin-dependent diabetes mellitus) zjistila u 29 % pacientů s atorvastatinem nižší hodnotu LDL než u pacientů s placebem, nicméně snížení incidence závažných kardiovaskulárních příhod (kardiovaskulární mortality, nefatálních závažných kardiovaskulárních příhod, cévní mozkové příhody) bylo u pacientů s atorvastatinem srovnatelné s hodnotami pacientů s placebem (13,7 % vs. 15,0 %).

Výsledky těchto analýz podtrhují důležitost podávání hypolipidemik u pacientů s diabetem mellitem a/nebo metabolickým syndromem.

(tda)

Zdroj: Arca M. Atorvastatin efficacy in the prevention of cardiovascular events in patients with diabetes mellitus and/or metabolic syndrome. Drugs 1/2007: 43–54.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Dvojitá léčba aspirinem a klopidogrelem v prevenci cévních mozkových příhod

Cévní mozková příhoda (CMP, mrtvice) představuje závažný zdravotnický problém. Celosvětově je příčinou asi 10 % všech úmrtí. Ve vyspělých zemích je třetí nejčastější příčinou úmrtí a představuje hlavní příčinu nemohoucnosti. Se stárnutím populace se pak dá předpokládat další nárůst její významnosti. Většina CMP a tranzitorních ischemických atak je způsobena tromboembolickými uzávěry mozkových arterií.

Účinky atorvastatinu na renální parametry a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem mellitem

V této studii autoři zkoumali, zda podávání atorvastatinu ovlivňuje onemocnění ledvin při cukrovce a zda se účinek atorvastatinu na kardiovaskulární onemocnění (CVD) liší podle stavu ledvin u pacientů s diabetem mellitem.

Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

Evropské i americké standardy stále zpřísňují cílové hodnoty hladiny lipoproteinů při léčbě dyslipidémie. Prodlužující se věk populace a výskyt chronických chorob ve vyšším věku zvyšují počet pacientů, u nichž je potřebná hypolipidemická léčba, ale také zvyšují nároky na poměr mezi přínosem a bezpečnostním profilem hypolipidemik. Jak uvádí ve svém článku dr. H. B. Brewer z Národních ústavů zdraví (Bethesda, USA), vhodným lékem pro stárnoucí polymorbidní populaci s dyslipidémií může být rosuvastatin.Všechny novinky