Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinky atorvastatinu na renální parametry a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem mellitem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.6.2015

Účinky atorvastatinu na renální parametry a kardiovaskulární onemocnění u pacientů s diabetem mellitem

V této studii autoři zkoumali, zda podávání atorvastatinu ovlivňuje onemocnění ledvin při cukrovce a zda se účinek atorvastatinu na kardiovaskulární onemocnění (CVD) liší podle stavu ledvin u pacientů s diabetem mellitem.

Vědci v této studii použili jako základní hodnocené parametry odhadovanou glomelurální filtraci (eGFR), albuminurii a přítomnost CVD. Při vstupu do studie byla u 34 % pacientů eGFR 0,5–1 ml/s/1,73 m2. Léčba atorvastatinem přinesla mírné zlepšení při pravidelném měření hodnot eGFR jednou za rok (nárůst o 0,003 ml/s/1,73 m2, p = 0,01), tento nárůst se nejvíce projevil u pacientů s albuminurií (nárůst o 0,0063 ml/s/1,73 m2, p = 0,03). Na začátku studie mělo 21,5 % pacientů albuminurii a u 6,8 % pacientů se albuminurie vyvinula během studie. Atorvastatin však neměl vliv na incidenci albuminurie ani na návrat k normálním hodnotám.

U 970 pacientů s mírným snížením hodnot eGFR 0,5–1 ml/s/1,73 m2 došlo při léčbě ke snížení výskytu CVD o 42 %, incidence cévní mozkové příhody se snížila dokonce o 61 %. Efekt léčby byl podobný u všech pacientů ve studii, během léčby došlo ke snížení výskytu CVD o 27 %. Vliv léčby na rozvoj těžkého ledvinného postižení nebylo možno stanovit, protože ve studii byl nízký výskyt albuminurie.

Atorvastatin má na hodnotu eGFR mírně pozitivní vliv, zejména u pacientů se zjištěnou albuminurií. Incidenci albuminurie ale atorvastatin neovlivnil. Pozitivní vliv měla léčba atorvastatinem na snížení incidence CVD.

(tda)

Zdroj: Colhoun H. M., Betteridge D. J., Durrington P. N., Hitman G. A., Neil H. A., Livingstone S. J., Charlton-Menys V., DeMicco D. A., Fuller J. H. CARDS Investigators. Effects of atorvastatin on kidney outcomes and cardiovascular disease in patients with diabetes: an analysis from the Collaborative Atorvastatin Diabetes Study (CARDS). Am. J. Kidney Dis. 11/2009: 810. Online: http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19540640

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

Evropské i americké standardy stále zpřísňují cílové hodnoty hladiny lipoproteinů při léčbě dyslipidémie. Prodlužující se věk populace a výskyt chronických chorob ve vyšším věku zvyšují počet pacientů, u nichž je potřebná hypolipidemická léčba, ale také zvyšují nároky na poměr mezi přínosem a bezpečnostním profilem hypolipidemik. Jak uvádí ve svém článku dr. H. B. Brewer z Národních ústavů zdraví (Bethesda, USA), vhodným lékem pro stárnoucí polymorbidní populaci s dyslipidémií může být rosuvastatin.

Atorvastatin rychle snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u diabetiků

Atorvastatin vedl ke snížení výskytu velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu bez známého kardiovaskulárního onemocnění již několik měsíců po zahájení léčby. Studie CARDS tak prokázala rychlý vliv atorvastatinu na patogenezi kardiovaskulárních chorob.

Rosuvastatin prokázal větší snížení LDL-cholesterolu než ostatní statiny

Rosuvastatin vedl k největšímu procentuálnímu poklesu hladiny LDL-cholesterolu po 6 týdnech léčby u pacientů s hypercholesterolémií při porovnání s atorvastatinem, simvastatinem a pravastatinem. Léčba rosuvastatinem byla ve studii STELLAR spojena také s největším vzestupem hladiny HDL-cholesterolu a poklesem celkového cholesterolu.Všechny novinky