Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.10.2016

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání je jednou z nejčastějších forem plicní hypertenze. Na jejím zhoršení se následně podílí i zvýšení vaskulární rezistence v důsledku remodelace plicních cév. V následující studii byla hodnocena potenciální úloha atorvastatinu v procesu vaskulární plicní remodelace a význam jeho podávání při hypertrofii pravé komory u krys s postižením levého srdce v důsledku zvýšení overloadu (příčné aortální zúžení).

Remodelace plicních cév, proliferace a apoptóza

Zvýšení tlaků v plicních cévách vede k remodelaci plicních cév a zvýšení plicní rezistence. Na patogenezi různých kardiovaskulárních onemocnění, včetně plicní hypertenze, se dle výsledků studií podílí i RhoA/Rho-kináza. RhoA je malý protein s GTPázovou aktivitou, Rho-kináza je jeden z hlavních působících efektorových proteinů. Vazbou RhoA na vazebnou doménu Rho-kinázy se aktivuje regulační funkce hladkosvalových buněk ve stěně cév, zahrnující proliferaci, migraci a kontrakci. Proto je možné inhibicí Rho-kinázy předejít rozvoji plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání nebo jej zmírnit.

Výsledky ukazují, že léčba atorvastatinem po dobu 9 týdnů vedla u pokusných zvířat k ústupu plicní hypertenze, potlačení remodelace plicních cév i hypertrofie pravé komory. Atorvastatin významně snížil expresi proteinu RhoA a vedl k potlačení zánětlivé infiltrace plic. Přestavba plicních cév je běžným nálezem u těžkého levostranného srdečního selhání. Léčba atorvastatinem (10 mg/kg/den po dobu 9 týdnů) zmírnila růst tloušťky a proliferaci svalových buněk cévní stěny v plicích inhibicí RhoA/Rho-kinázy.

Limitací této studie je, že nebyla provedena echokardiografie. Nicméně předchozí práce již ukázala, že model použitý v této studii svojí charakteristikou odpovídá diastolickému srdečnímu selhání.

Závěr

Studie demonstrovala, že atorvastatin má schopnost zabránit přestavbě plicních cév v krysím modelu plicní hypertenze prostřednictvím snížení exprese RhoA/Rho-kinázy, inhibicí proliferace a stimulací apoptózy hladkosvalových buněk stěny cév. Zároveň tlumí zánět plicních tepen.

(ave)

Zdroj: Wang Q., Guo Y. Z., Xue J. J. et al. The effects and mechanism of atorvastatin on pulmonary hypertension due to left heart disease. PLoS One 2016; 11 (7): e0157171, doi: 10.1371/journal.pone.0157171.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,4/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali, jestli budou pacienti s akutním koronárním syndromem a diabetem více profitovat z léčby vysokými, nebo nízkými dávkami atorvastatinu.

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení účinku statinů na progresi chronického onemocnění ledvin u dospělých pacientů.

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Rosuvastatin a atorvastatin patří k často předepisovaným statinům. Který z nich je účinnější? Nemá jeho vyšší potence i stinnou stránku ve formě nežádoucích účinků?Všechny novinky