Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 8.7.2016

Statiny mají u starších pacientů po akutní koronární příhodě dlouhodobý přínos bez ohledu na intenzitu léčby

Tříletá studie u téměř 16 tisíc pacientů starších 65 let hospitalizovaných z důvodu akutního koronárního syndromu (ACS) ukázala nižší mortalitu a kardiovaskulární morbiditu při podávání statinů po propuštění z nemocnice. Nebyl ovšem zjištěn přínos intenzivní statinové léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami.

Metodika studie

Mnohé klinické důkazy svědčí pro podávání statinů u ACS. Američtí autoři se pokusili zhodnotit význam intenzivní statinové terapie z hlediska morbidity a mortality u této populace. Propojili údaje pacientů starších 65 let hospitalizovaných v letech 2005–2009 pro ACS, u kterých byly k dispozici údaje o intenzitě statinové léčby při propuštění z nemocnice, a údaje o mortalitě a morbiditě v následujících 3 letech. Za intenzivní statinovou léčbu byla považována dávka atorvastatinu ≥ 40 mg, rosuvastatinu ≥ 20 mg a simvastatinu rovnající se 80 mg. Byla vypočtena celková mortalita, výskyt velkých kardiovaskulárních příhod a počet opakovaných hospitalizací z jakýchkoliv příčin. Tyto parametry byly porovnány u populace s intenzivní statinovou léčbou a střední či nízkou dávkou statinů.

Z 35 903 pacientů, kteří splňovali zařazovací kritéria, bylo 24 367 (67,9 %) propuštěno z nemocnice s předepsaným statinem. Informace o dávce statinů byly k dispozici u  15 729 pacientů a 4 488 (28,5 %) z nich užívalo intenzivní statinovou léčbu. Většinou se jednalo o mladší muže po akutním infarktu myokardu.

Výsledky analýzy

Užívání statinů bylo spojeno s významně nižší mortalitou (poměr rizik [HR] = 0,89) a významně nižším výskytem velkých kardiovaskulárních příhod (HR = 0,92). Počet opakovaných hospitalizací z jakýchkoliv příčin užívání statinů neovlivnilo. Při porovnání intenzivní statinové léčby se středními a nízkými dávkami těchto léků nebyl zjištěn přínos vysokých dávek z hlediska celkové mortality (HR = 1,07), velkých kardiovaskulárních příhod (HR = 1,05) ani opakovaných hospitalizací (HR = 1,05). Analýza klinicky relevantních podskupin ukázala podobné výsledky.

Závěr

Tato zjištění potvrzují, že podávání statinů po propuštění z nemocnice po ACS zlepšuje dlouhodobé výsledky léčby starších pacientů. Intenzivní statinová léčba však u této populace neznamenala větší přínos. To je v souladu s doporučeními amerických kardiologických společností (ACC/AHA), které u pacientů s ICHS starších 75 let neuvádějí větší přínos intenzivní léčby v porovnání se středními a nižšími dávkami statinů.

(zza)

Zdroj: O’Brien E. C., Wu J., Schulte P. J. et al. Statin use, intensity, and 3-year clinical outcomes among older patients with coronary artery disease. Am Heart J 2016 Mar; 173: 27−34.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Snižování hladiny cholesterolu u středně rizikových pacientů bez přidruženého kardiovaskulárního onemocnění

Význam snížení hladiny cholesterolu na redukci rizika kardiovaskulárních onemocnění (KVO) byl prokázán v mnoha studiích. Všechna předchozí hodnocení pacientů bez přidružených KVO zahrnovala většinou bělošskou populaci se zvýšenou hladinou lipidů nebo zánětlivých markerů. Řešitelé studie HOPE-3 se zaměřili na léčbu statiny u etnicky různorodé populace osob ve středním riziku KVO s hladinou lipidů v normálním rozmezí.

Intenzivní terapie statiny snižuje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční hladinu homocysteinu a peroxidace lipidů

Podávání statinů výrazně snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. Je doporučeno používat vysoce účinné statiny, jako jsou atorvastatin a rosuvastatin. V případě, že nedojde k dostatečnému poklesu hladin LDL-cholesterolu (LDL-c), je indikována kombinovaná terapie například s ezetimibem. Nedávno publikovaná studie se zabývala porovnáním intenzivní hypolipidemické terapie atorvastatinem, rosuvastatinem a kombinací atorvastatinu s ezetimibem na koncentraci homocysteinu a hladinu peroxidace lipidů v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kteří nedosáhli cílových hodnot LDL-c.

Vliv podávání vysoké dávky atorvastatinu na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem

Zajímavá studie byla nedávno publikovaná v časopisu Diabetes, Obesity and Metabolism. Mezinárodní tým autorů se v ní věnoval vlivu intenzivní léčby dyslipidemie na kardiovaskulární rizika spojená s metabolickým syndromem (vysoký body mass index [BMI], zvýšenou hladinu triglyceridů, nízkou hladinu HDL-cholesterolu, hypertenzi a zvýšenou lačnou glykemii) u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS).Všechny novinky