Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 20.10.2016

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali, jestli budou pacienti s akutním koronárním syndromem a diabetem více profitovat z léčby vysokými, nebo nízkými dávkami atorvastatinu.

Úvod

Pacienti s diabetem mellitem (DM) mají 2–4× vyšší riziko výskytu onemocnění koronárních tepen a cévní mozkové příhody. Po prodělaném akutním koronárním syndromu (AKS) mají nemocní s DM vyšší riziko opakování kardiovaskulární příhody a vyšší míru úmrtnosti na tyto příhody než pacienti bez diabetu. Kromě zvýšené hladiny glukózy hraje ve zvýšeném kardiovaskulárním riziku těchto nemocných roli i dyslipidémie. Výskyt kardiovaskulárních příhod u těchto pacientů lze signifikantně snížit léčbou statiny. 

Metodika studie a sledovaná populace pacientů

Do randomizované kontrolované klinické studie bylo zařazeno celkem 591 pacientů s AKS a DM, kteří podstoupili perkutánní koronární intervenci. Z těchto pacientů 297 užívalo atorvastatin ve vysoké dávce (40 mg/den) a 294 v nízké dávce (20 mg/den). Primárním cílem byla incidence závažných nežádoucích kardiovaskulárních příhod (MACE − major adverse cardiovascular events), tedy úmrtí z kardiovaskulární příčiny, spontánních infarktů myokardu či neplánovaných revaskularizačních zákroků, v prvním roce po zařazení do studie.

Výsledky

Na konci prvního roku léčby byla hladina LDL cholesterolu nižší ve skupině léčené vysokou dávkou atorvastatinu v porovnání s pacienty léčenými nízkou dávkou (1,6 ± 0,6 mmol/l vs. 1,8 ± 0,6 mmol/l; p = 0,041). Incidence MACE byla ve skupině léčené intenzivně o 44,5 % nižší než ve druhé skupině (8,4 vs. 14,6 %; p = 0,018). Upravený poměr rizik pro MACE byl u pacientů s atorvastatinem v dávce 40 mg/den nižší než u pacientů léčených 20 mg atorvastatinu na den (HR 0,61; 95% CI 0,36–0,91; p = 0,026). Míra výskytu nežádoucích účinků byla mezi oběma skupinami srovnatelná.

Závěr

U pacientů s AKS a DM vedla intenzivní léčba atorvastatinem k lepším dlouhodobým výsledkům než léčba nižšími dávkami atorvastatinu.

(epa)

Zdroj: Liu Z., Xu Y., Hao H. et al. Efficacy of high intensity atorvastatin versus moderate intensity atorvastatin for acute coronary syndrome patients with diabetes mellitus. Int J Cardiol 2016 Jul 9; 222: 22−26, doi: 10.1016/j.ijcard.2016.07.140.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení účinku statinů na progresi chronického onemocnění ledvin u dospělých pacientů.

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Rosuvastatin a atorvastatin patří k často předepisovaným statinům. Který z nich je účinnější? Nemá jeho vyšší potence i stinnou stránku ve formě nežádoucích účinků?

VOYAGER − metaanalýza vlivu statinové terapie na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů u pacientů léčených pro hypercholesterolémii

Zvýšené hladiny triglyceridů (TG) jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů s mírnou či střední hypertriglyceridémií je primárním cílem léčby hyperlipidémie snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c), ale důležité je také snížení TG. Statiny jsou v této indikaci léky první volby. Metaanalýza randomizovaných klinických studií s téměř 16 tisíci pacienty prokázala, že míra snížení hladiny LDL-c a TG závisí na výběru statinu a jeho dávce.Všechny novinky