Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rosuvastatin v terapii závažné dyslipidemie u pacientů se schizofrenií

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 15.4.2016

Rosuvastatin v terapii závažné dyslipidemie u pacientů se schizofrenií

Pacienti se schizofrenií mají oproti běžné populaci o 50 % vyšší riziko úmrtí na kardiovaskulární choroby. Rovněž výskyt metabolického syndromu je u nemocných se schizofrenií vyšší než v běžné populaci. V prevenci kardiovaskulární mortality má klíčovou roli snížení hladin LDL-cholesterolu.

Rosuvastatin je lék ze skupiny statinů. Dle dostupných klinických studií vykazuje ze všech statinů nejvýraznější efekt na snížení LDL-cholesterolu. Má své místo v terapii těžké hypercholesterolemie u nemocných s vysokým kardiovaskulárním rizikem, u nichž jiná léčba nevedla k dosažení cílových hodnot LDL-cholesterolu. Pro pacienty se schizofrenií, kterým byla zároveň diagnostikována těžká dyslipidemie, se tedy jeví jako vhodná volba. Ve studii nizozemských a českých psychiatrů byla hodnocena efektivita a bezpečnost rosuvastatinu u pacientů se schizofrenií.

Průběh studie

Do studie bylo zařazeno 100 pacientů se schizofrenií, kteří splňovali rovněž diagnostická kritéria pro závažnou dyslipidemii. Všichni užívali po dobu trvání studie rovněž antipsychotickou medikaci. 52 nemocných bylo léčeno rosuvastatinem, zbylých 48 nedostávalo žádný lék ze skupiny statinů.

Před zařazením do studie bylo zhodnoceno kardiovaskulární riziko. Klinická data zahrnující sledování změn lipidogramu a hodnocení dalších příznaků metabolického syndromu (abdominální obezita, elevace krevního tlaku, porucha glukózové tolerance) byla sledována po dobu 3 měsíců.

Výsledky a závěr

Po tříměsíční terapii statiny byl zaznamenán signifikantně významný pokles hladiny TAG, celkového cholesterolu, LDL-cholesterolu a non-HDL-cholesterolu oproti kontrolní skupině bez medikace. Nebyly zaznamenány signifikantní změny v hladinách HDL-cholesterolu, BMI, obvodu pasu a metabolismu glukózy. 

Ze studie vyplývá, že podávání rosuvastatinu je u pacientů se schizofrenií léčených antipsychotiky přínosné. Terapie metabolického syndromu u těchto nemocných však vyžaduje kromě podání statinů i další terapeutické intervence.

(zzka)

Zdroj: De Hert M., Kalnická D. Treatment with rosuvastatin for severe dyslipidemia in patients with schizophrenia and schizoaffective disorder. J Clin Psychiatry 2006 Dec; 67 (12): 1889−1896.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Tématem nejnovější metaanalýzy z roku 2015 bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně s inhibitory protonové pumpy.

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.Všechny novinky