Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 18.6.2015

Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

Evropské i americké standardy stále zpřísňují cílové hodnoty hladiny lipoproteinů při léčbě dyslipidémie. Prodlužující se věk populace a výskyt chronických chorob ve vyšším věku zvyšují počet pacientů, u nichž je potřebná hypolipidemická léčba, ale také zvyšují nároky na poměr mezi přínosem a bezpečnostním profilem hypolipidemik. Jak uvádí ve svém článku dr. H. B. Brewer z Národních ústavů zdraví (Bethesda, USA), vhodným lékem pro stárnoucí polymorbidní populaci s dyslipidémií může být rosuvastatin.

Rosuvastatin má jedinečný farmakokinetický profil se silnou vazbou na enzym limitující syntézu cholesterolu, se selektivním vychytáváním v hepatocytech, které výrazně převyšuje vychytávání v myocytech, a s metabolismem, který obchází CYP3A4. Tyto vlastnosti vysvětlují, proč rosuvastatin:

* dosahuje většího poklesu LDL-cholesterolu, nonHDL-cholesterolu a zvýšení HDL-cholesterolu než jiné statiny prokázaných po 6, 12 a 52 týdnech léčby,

* vede k vyššímu podílu pacientů, kteří dosáhnou terapeutického cíle při snižování LDL-cholesterolu,

* je spojen s velmi nízkým výskytem myopatie, který je dán nejnižším podílem pacientů se zvýšením kreatinkinázy v porovnání atorvastatinem, simavastatinem a pravestatinem, a

* minimalizuje riziko lékových interakcí s látkami podléhajícími metabolismu izoenzymy cytochromu P450.

Zvyšování dávek hypolipidemik nebo jejich kombinace ve snaze o dosažení stále přísnějších cílů kontroly lipidového profilu může být spojeno se snížením bezpečnosti léčby. Rosuvastatin je vhodným lékem pro rozrůstající se a stárnoucí populaci pacientů s hypolipidémií čelící řadě komorbidit. Prokázal větší procentuální snížení LDL-cholesterolu, častější dosažení cílů hypolipidemické léčby a nižší výskyt nežádoucích účinků spojených s myopatií a navíc má nižší riziko interakcí s jinými léčivy.

(zza)

Zdroj: Brewer H. B. NCEP and Next Steps: Rosuvastatin and the Therapeutic Index. Medscape Cardiology. 2004; 8 (1) © 2004 Medscape.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     5/5, hodnoceno 2x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin prokázal větší snížení LDL-cholesterolu než ostatní statiny

Rosuvastatin vedl k největšímu procentuálnímu poklesu hladiny LDL-cholesterolu po 6 týdnech léčby u pacientů s hypercholesterolémií při porovnání s atorvastatinem, simvastatinem a pravastatinem. Léčba rosuvastatinem byla ve studii STELLAR spojena také s největším vzestupem hladiny HDL-cholesterolu a poklesem celkového cholesterolu.

Clopidogrel je v prevenci kardiovaskulárních příhod přínosnější než kyselina acetylsalicylová

Dlouhodobé podávání clopidogrelu u pacientů s aterosklerózou snižuje složené riziko ischemických cévních mozkových příhod (iCMP), infarktu myokardu (IM) a úmrtí z vaskulárních příčin účinněji než kyselina acetylsalicylová (ASA). Bezpečnostní profil clopidogrelu je přitom srovnatelný se střední dávkou ASA a zahrnuje navíc nižší výskyt gastrointestinálního krvácení než léčba ASA. Prokázala to již v roce 1996 studie CAPRIE.Všechny novinky