Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Protizánětlivé účinky statinů u pacientů s akutním koronárním syndromem

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 15.4.2016

Protizánětlivé účinky statinů u pacientů s akutním koronárním syndromem

Kardiovaskulární choroby jsou vedoucí příčinou morbidity a mortality v rozvinutých i rozvojových zemích a každý rok si na světě vyberou 17 milionů životů. Jejich nejdramatičtější formou je akutní koronární syndrom (AKS), pod který zahrnujeme infarkt myokardu (STEMI, NSTEMI) a nestabilní anginu pectoris.

Příčinou těchto chorob je ateroskleróza, v jejímž rozvoji hraje velmi důležitou úlohu zánět. V nedávné době byly zkoumány markery zánětu jako prediktory koronárních ischemických příhod a výsledky naznačují, že role zánětu je v progresi aterosklerózy klíčová. CRP, který se řadí do skupiny proteinů akutní fáze, je nejčastěji zmiňován jako prediktor zvýšeného rizika první i následné kardiovaskulární příhody.

A právě zde mohou najít uplatnění statiny, které mají široké spektrum účinků. Kromě toho, že snižují hladinu cholesterolu, také zmírňují zánět, stabilizují aterosklerotické pláty a zlepšují funkci endotelu. Všechny tyto efekty znamenají pro akutní koronární syndrom značný benefit. 

Průběh studie

Tým indických internistů a farmakologů nedávno srovnával účinky atorvastatinu a rosuvastatinu na kohortě pacientů s akutním koronárním syndromem v otevřené randomizované klinické studii. Zúčastnilo se jí 100 pacientů, kteří byli randomizováni k užívání 40 mg atorvastatinu nebo 20 mg rosuvastatinu. Kromě statinů byla všem indikována standardní léčba, která se skládala z kyseliny acetylsalicylové, klopidogrelu, beta-blokátoru, nitrátů a inhibitorů ACE.

Hodnotami, které byly sledovány v rámci primárních cílů, byly hladiny CRP a lipidový profil po 4 týdnech léčby. Sekundárně pak byly sledovány incidence rekurentního infarktu myokardu, rekurentní anginy pectoris, CMP, závažné nežádoucí účinky a mortalita.

Výsledky

Výsledky ukázaly, že atorvastatin i rosuvastatin jsou účinné ve snižování CRP dokonce už v této krátké časové periodě. Atorvastatin snížil CRP o 35 % a rosuvastatin o 44 % (obojí p < 0,001). V použitých dávkách byl rosuvastatin mírně účinnější oproti atorvastatinu (CRP 19,91 ± 6,32 mg/l vs. 23,07 ± 7,47 mg/l; p < 0,05). Obě léčiva dále navodila statisticky signifikantní pokles celkového i LDL-cholesterolu po 4 týdnech terapie (u všech srovnání p < 0,001).

Klinický efekt byl u obou skupin obdobný, pouze 7 pacientů mělo během doby sledování příznaky sledovaných klinických jednotek, a to rekurentní anginy pectoris; 3 z nich byli ze skupiny s atorvastatinem a 4 ze skupiny s rosuvastatinem. 

Nežádoucí účinky byly mírné, v obou skupinách byly nejčastější zácpa, dyspepsie a bolest břicha. Mírná myalgie se vyskytla u 1 pacienta z každé skupiny. Závažné nežádoucí účinky však nebyly pozorovány.

Závěr

Statiny se tedy opět ukázaly jako účinné a bezpečné. Díky svým pleiotropním účinkům, které zahrnují i protizánětlivé působení, a také díky finanční dostupnosti mají v terapii kardiovaskulárních onemocnění nezastupitelné místo. 

(pez)

Zdroj: Khurana S., Gupta S., Bhalla H. et al. Comparison of anti-inflammatory effect of atorvastatin with rosuvastatin in patients of acute coronary syndrome. J Pharmacol Pharmacother 2015 Jul-Sep; 6 (3): 130−135; doi: 10.4103/0976-500X.162011. 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,6/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Tématem nejnovější metaanalýzy z roku 2015 bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně s inhibitory protonové pumpy.

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.Všechny novinky