Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 4.3.2017

Příznivý vliv rosuvastatinu na posttrombotický syndrom

Již dříve bylo popsáno, že statiny pomáhají předcházet rozvoji hluboké žilní trombózy (DVT − deep vein thrombosis) a zabránit její recidivě. Autoři práce nedávno publikované v časopisu Vasa provedli prospektivní randomizovanou klinickou studii, ve které srovnávali léčbu DVT pomocí konvenční terapie nízkomolekulárním heparinem (LMWH) bemiparinem s kombinovanou léčbou LMWH a rosuvastatinem.

Sledovaná populace a metodika

Celkem bylo do studie zahnuto 234 pacientů, kteří byli randomizováni do dvou skupin − 116 z nich do skupiny léčené pouze LMWH a 118 do skupiny léčené LMWH a rosuvastatinem. Všichni pacienti absolvovali v době stanovení diagnózy DVT a po 3 měsících sledování duplexní sonografii dolních končetin a laboratorní vyšetření. Do závěrečného hodnocení bylo zahrnuto 230 pacientů.

Výsledky studie

Po 3 měsících sledování nebyly mezi oběma skupinami nalezeny signifikantní rozdíly v hodnotách D-dimerů (p = 0,897), skupina léčená statiny však měla po této době signifikantně nižší hodnoty C-reaktivního proteinu (CRP; p = 0,018).

Současně bylo ve skupině léčené LMWH s rosuvastatinem výrazně nižší průměrné Villaltovo skóre (p = 0,035) a signifikantně snížen byl i výskyt posttrombotického syndromu, tedy počet pacientů s hodnotou Villaltova skóre > 5 (p = 0,019). V dotazníku kvality života EuroQol nebyly nalezeny rozdíly.

Závěr

Léčba rosuvastatinem u pacientů s DVT upravuje hladiny CRP a snižuje incidenci posttrombotického syndromu.

(epa)

Zdroj: San Norberto E. M., Gastambide M. V., Taylor J. H. et al. Effects of rosuvastatin as an adjuvant treatment for deep vein thrombosis. Vasa 2016; 45 (2): 133−140, doi: 10.1024/0301-1526/a000507.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nové perspektivy primární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Celosvětová exploze rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je šokující. Téměř 70 % dospělých Američanů trpí nadváhou nebo je obézních, prevalence viscerální obezity dosahuje 55 %, 11−13 % lidí má diabetes, 34 % hypertenzi, 36 % prehypertenzi, 36 % prediabetes a 12 % současně prediabetes i prehypertenzi. Navíc u 15 % populace nejsou diabetes, hypertenze nebo dyslipidémie ani diagnostikovány.

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Počítačem simulované klinické studie srovnávaly head-to-head rosuvastatin s atorvastatinem z hlediska snížení kardiovaskulárních rizik a hodnotily také význam iniciální volby léku a terapeutického režimu nebo dopady změny léčby.

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání je jednou z nejčastějších forem plicní hypertenze. Na jejím zhoršení se následně podílí i zvýšení vaskulární rezistence v důsledku remodelace plicních cév. V následující studii byla hodnocena potenciální úloha atorvastatinu v procesu vaskulární plicní remodelace a význam jeho podávání při hypertrofii pravé komory u krys s postižením levého srdce v důsledku zvýšení overloadu (příčné aortální zúžení).Všechny novinky