Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 14.10.2016

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení účinku statinů na progresi chronického onemocnění ledvin u dospělých pacientů.

Do metaanalýzy bylo zahrnuto 28 randomizovaných klinických studií s celkem 45 688 účastníky publikovaných do února 2015. Byly vybrány studie s dospělými pacienty s chronickým onemocněním ledvin, kteří nevyžadovali dialýzu.

Výsledná zjištění

Porovnání s kontrolními skupinami ukázalo, že podávání statinů nezabránilo rozvoji terminálního stadia chronického onemocnění ledvin (ESRD − end-stage renal disease; relativní riziko [RR] 0,98; 95% CI 0,91–1,05) a ani nesnížilo riziko dvojnásobného zvýšení koncentrace sérového kreatininu (RR 1,43; 95% CI 0,26–7,79). Užívání statinů však bylo spojeno se snížením rizika poklesu odhadované glomerulární filtrace (eGFR) o ≥ 25 % (RR 0,91; 95% CI 0,83–0,99) a oddálením poklesu eGFR (standardizovaný rozdíl průměrů [SMD – standardized mean difference] 0,04; 95% CI 0,02–0,07).

Při analýze podskupin bylo zjištěno, že příznivé ovlivnění eGFR statiny bylo statisticky významné u pacientů ve 3. stadiu chronického onemocnění ledvin (SMD 0,09; 95% CI 0,04–0,13). Z jednotlivých statinů měl příznivý vliv na funkci ledvin atorvastatin (SMD 0,10; 95% CI 0,03–0,17). Významné změny eGFR byly prokázány u pacientů užívajících vysoce intenzivní terapii statiny (SMD 0,12; 95% CI 0,02–0,21).

Závěr

Užívání statinů u pacientů s chronickým onemocněním ledvin nezabrání rozvoji ESRD nebo zdvojnásobení hladin sérového kreatininu, ale může zlepšit glomerulární filtraci nebo oddálit její snížení. Výsledek léčby závisí na vstupních hodnotách eGFR, typu užívaného statinu a intenzitě terapie.

(blu)

Zdroj: Liu Z. R. Effects of statins on delaying progression of chronic kidney disease: a meta-analysis. Nan Fang Yi Ke Da Xue Xue Bao 2016 Apr; 36 (4): 445−454.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 15x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin má srovnatelný účinek se čtyřikrát vyšší dávkou atorvastatinu

Rosuvastatin a atorvastatin patří k často předepisovaným statinům. Který z nich je účinnější? Nemá jeho vyšší potence i stinnou stránku ve formě nežádoucích účinků?

VOYAGER − metaanalýza vlivu statinové terapie na hladinu LDL cholesterolu a triglyceridů u pacientů léčených pro hypercholesterolémii

Zvýšené hladiny triglyceridů (TG) jsou spojeny s vyšším rizikem kardiovaskulárních onemocnění. U pacientů s mírnou či střední hypertriglyceridémií je primárním cílem léčby hyperlipidémie snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c), ale důležité je také snížení TG. Statiny jsou v této indikaci léky první volby. Metaanalýza randomizovaných klinických studií s téměř 16 tisíci pacienty prokázala, že míra snížení hladiny LDL-c a TG závisí na výběru statinu a jeho dávce.

Antioxidační aktivita a hladina HDL-c po léčbě rosuvastatinem

Přínos statinů v prevenci ischemické choroby srdeční je dobře známý. Účinkují prostřednictvím snížení hladiny LDL cholesterolu (LDL-c) a zvýšení hladiny HDL cholesterolu (HDL-c). Obvykle je léčba statiny spojena s mírným zvýšením HDL-c, nicméně odpověď HDL-c na určitý statin vykazuje v jednotlivých studiích značné odchylky.Všechny novinky