Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 2.11.2015

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP. 

Studie pocházejí z prohledání dostupné literatury z databází PubMed, EMBASE, CENTRAL, ICTRP a CBM do roku 2015. Délka sledování se v těchto studiích pohybovala od 7 dní do 41 měsíců, klopidogrel byl podáván v dávce 75 mg a ASA v dávce 75–325 mg. Duální protidestičková léčba snížila incidenci CMP v porovnání se samotnou ASA o 31 % v krátkodobém horizontu (95% CI 0,59–0,82; p < 0,05) a o 26 % v dlouhodobém horizontu (95% CI 0,72–0,98; p = 0,03). Přínos duální terapie byl zjištěn u ischemických CMP (RR = 0,75; 95% CI 0,66–0,84; p < 0,05), zatímco u intrakraniálního krvácení, TIA a celkové mortality nebyl rozdíl statisticky významný. Duální terapie byla spojena s častějším krvácením (nezahrnujícím hemoragické CMP) v krátkodobém i dlouhodobém hodnocení (RR = 1,51; 95% CI 1,03–2,23; p = 0,04; resp. RR = 1,54; 95% CI 1,32–1,79; p < 0,05).

Autoři tuto metaanalýzu uzavírají s tím, že duální protidestičková léčba kombinující klopidogrel s ASA by měla být upřednostňovanou volbou u pacientů po prodělané CMP nebo TIA a u pacientů s vysokým rizikem CMP. Přínos je třeba posoudit vzhledem k riziku krvácení.

(zza)

Zdroj: Tan S., Xiao X., Ma H. et al. Clopidogrel and aspirin versus aspirin alone for stroke prevention: a meta-analysis. PLoS One 2015 Aug 13; 10 (8): e0135372.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 19x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Osvědčené látky v nové fixní kombinaci

Nabídka fixních kombinací látek se v hypertenziologii stále rozšiřuje. Výhodou je především lepší komfort pro nemocného a s tím související podpoření compliance. Podávání inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilu a dihydropyridinového blokátoru kalciového kanálu amlodipinu nemocným s různým nutričním stavem popsala práce uveřejněná loni v časopisu Pharmacological Reports.

Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

Vysoký krevní tlak je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. U většiny nemocných bohužel monoterapie na jeho kontrolu nestačí, a nemocní by proto měli dostávat kombinační léčbu. Ačkoliv je současné podávání více antihypertonik indikované u téměř 80 % pacientů, v reálu je využíváno jenom asi u poloviny z nich. V poslední době se těší zvýšené oblibě fixní kombinace léčiv, které nabízí současné užívání více účinných látek v jedné tabletě, například ramipril a amlodipin.

Riziko rezistence vůči klopidogrelu je vyšší u osob s metabolickým syndromem

Přínos kombinace klopidogrelu a kyseliny acetylsalicylové byl u ischemické choroby srdeční (ICHS) již prokázán. Přesto u pacientů s ICHS, kteří trpí také metabolickým syndromem, přetrvává vyšší tendence k trombotickým komplikacím navzdory preventivní antiagregační léčbě. Jaké jsou možné metabolické rizikové faktory, jež ovlivňují účinnost klopidogrelu u pacientů s ICHS?Všechny novinky