Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Při zmírnění intermitentních klaudikací je nejúčinnější naftidrofuryl

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 2.9.2015

Při zmírnění intermitentních klaudikací je nejúčinnější naftidrofuryl

Metaanalýza studií porovnávajích cilostazol, naftidrofuryl a pentoxifyllin v léčbě intermitentních klaudikací ukázala nejlepší účinnost u naftidrofurylu, navíc s minimem závažných nežádoucích účinků.

Do této metaanalýzy bylo na základě systematického přehledu literatury z 9 databází zařazeno 11 randomizovaných kontrolovaných studií, které hodnotily uvedené přípravky v léčbě pacientů s periferní aterosklerózou projevující se intermitentními klaudikacemi, které přetrvávaly i při konzervativní léčbě. Sledovaným parametrem byla maximální vzdálenost dosažená chůzí (MWD) a vzdálenost dosažená chůzí bez bolesti (PFWD).

Výsledky ukázaly největší zlepšení z hlediska MWD a PFWD u pacientů léčených naftidrofurylem (pravděpodobnost nejlepších výsledků léčby 0,947, resp. 0,987), poté při léčbě cilostazolem a poté pentoxifylinem. V porovnání s placebem se MWD zvýšila o 60 % při podávání naftidrofurylu (95% CI 20–114), o 25 % při podávání cilostazolu (95% CI 11–40) a o 11 % při podávání pentoxifylinu (95% CI −1 až 24). PFWD se v porovnání s placebem prodloužila o 49 % u naftidrofurylu, o 13 % u cilostazolu a o 9 % u pentoxifylinu.

Autoři této metaanalýzy z roku 2012 došli k závěru, že naftidrofuryl a cilostazol jsou účinnými přípravky v léčbě intermitentních klaudikací. Jako nejúčinnější se jeví naftidrofuryl.

(zza)

Zdroj: Stevens J. W., Simpson E., Harnan S., et al. Systematic review of the efficacy of cilostazol, naftidrofuryl oxalate and pentoxifylline for the treatment of intermittent claudication. Br J Surg. 2012 Dec; 99 (12): 1630–1638.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Na dávce závislý efekt atorvastatinu v managementu infarktu myokardu

Dyslipidémie je klíčovým faktorem ve vývoji jak infarktu myokardu (IM), tak jeho komplikací. Je asociovaná s endoteliální dysfunkcí a aktivací zánětlivých procesů a podílí se na trombogenezi. Podávání statinů je zahrnuto jak v primární, tak i sekundární prevenci aterosklerózy a její klinické manifestace.

Časné nasazení statinů po infarktu upravuje metabolický profil

Statiny patří mezi základní léky primární i sekundární kardiovaskulární prevence. Mechanismus jejich účinku se opírá o omezení syntézy cholesterolu de-novo přes inhibici enzymu HMG-CoA-reduktázy. Použití atorvastatinu u nemocných po infarktu myokardu se věnovala studie uveřejněná letos v časopise Drug Design.

Pozitivní vliv atorvastatinu na tuhost artérií u diabetiků 2. typu

Statiny zlepšují lipidový profil a redukují zánět ve stěně cév. Nemáme však k dispozici informace týkající se tuhosti arterií u diabetiků. Irští autoři se zaměřili na studium efektu statinů na snížení tuhosti centrálních arterií, a to u mužů s diabetem 2. typu.Všechny novinky