Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Pozitivní vliv atorvastatinu na tuhost artérií u diabetiků 2. typu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 20.8.2015

Pozitivní vliv atorvastatinu na tuhost artérií u diabetiků 2. typu

Statiny zlepšují lipidový profil a redukují zánět ve stěně cév. Nemáme však k dispozici informace týkající se tuhosti arterií u diabetiků. Irští autoři se zaměřili na studium efektu statinů na snížení tuhosti centrálních arterií, a to u mužů s diabetem 2. typu.

Diabetes mellitus 2. typu je spojen s různými kardiovaskulárními rizikovými faktory. Mezi ně patří mimo jiné také zvýšená tuhost centrálních artérií, což vede ke zvýšenému systolickému krevnímu tlaku, hypertrofii levé komory a sníženému diastolickému krevnímu tlaku. Tuhost artérií může být měřena pomocí rychlosti pulzové vlny (pulse wave velocity, PWV) v oblasti karotid či femorální artérie.

Do studie bylo zařazeno 51 pacientů, kteří přerušili léčbu statiny na 6 týdnů a poté byli náhodně randomizováni do dvou skupin – první zahájila podávání atorvastatinu v dávce 10 mg, druhá skupina v dávce 80 mg denně. Tuhost centrálních artérií byla hodnocena před randomizací a po 3 a 12 měsících. Dále byly měřeny také hodnoty CRP či osteoprotegerinu (OPG) – tedy citlivých markerů zánětu cévní stěny. PWV se snížilo z 10,37 ± 1,30 m/s na 9,68 ± 1,19 m/s v měsíci 3 a na 9,10 ± 1,17 m/s po roce léčby (obojí statisticky signifikantní rozdíly). Snížení PWV se mezi věkovými skupinami významně nelišilo. Signifikantně se také snížily hodnoty CRP a OPG.

Atorvastatin prokázal schopnost snižovat tuhost centrálních artérií u mužů s diabetem 2. typu. Ve studii nebyly pozorovány nežádoucí účinky závislé na dávce atorvastatinu.

(eza)

Zdroj: Davenport C. et al. The Effects of Atorvastatin on Arterial Stiffness in Male Patients with Type 2 Diabetes. J Diabetes Res – publikováno 30. dubna 2015; doi: 10.1155/2015/846807

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 17x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Statiny ovlivňují flexibilitu centrálních arterií

Práce hodnotí efekt atorvastatinu na rigiditu cévní stěny u mužů s diagnózou diabetes mellitus 2. typu a sleduje vliv léku na parametry vaskulárního zánětu (vysoce senzitivní CRP, hs-CRP a osteoprotegerin, OPG) u těchto pacientů. Diabetes mellitus 2. typu je spojován s řadou kardiovaskulárních odchylek, včetně zvýšené rigidity centrálních artérií.

Účinnost atorvastatinu v prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem a/nebo metabolickým syndromem

Několik rozsáhlých klinických studií hodnotilo účinnost atorvastatinu v primární a sekundární prevenci kardiovaskulárních příhod u pacientů s diabetem mellitem a/nebo s metabolickým syndromem.

Dvojitá léčba aspirinem a klopidogrelem v prevenci cévních mozkových příhod

Cévní mozková příhoda (CMP, mrtvice) představuje závažný zdravotnický problém. Celosvětově je příčinou asi 10 % všech úmrtí. Ve vyspělých zemích je třetí nejčastější příčinou úmrtí a představuje hlavní příčinu nemohoucnosti. Se stárnutím populace se pak dá předpokládat další nárůst její významnosti. Většina CMP a tranzitorních ischemických atak je způsobena tromboembolickými uzávěry mozkových arterií.Všechny novinky