Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Nové perspektivy primární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 1.3.2017

Nové perspektivy primární prevence kardiovaskulárních onemocnění

Celosvětová exploze rizikových faktorů kardiovaskulárních onemocnění je šokující. Téměř 70 % dospělých Američanů trpí nadváhou nebo je obézních, prevalence viscerální obezity dosahuje 55 %, 11−13 % lidí má diabetes, 34 % hypertenzi, 36 % prehypertenzi, 36 % prediabetes a 12 % současně prediabetes i prehypertenzi. Navíc u 15 % populace nejsou diabetes, hypertenze nebo dyslipidémie ani diagnostikovány.

Rizikové faktory nejsou pod kontrolou

Odhaduje se, že až 65 % pacientů nemá rizikové markery kardiovaskulárních onemocnění pod kontrolou. Vzhledem k tomu, že dnes 34 % dětí trpí nadváhou nebo obezitou, se tato čísla mohou během několika let i zdvojnásobit. Z výše uvedených dat jasně vyplývá, že potenciál primární prevence kardiovaskulárních onemocnění nebyl zdaleka vyčerpán. Celosvětově je situace podobná, prevalence metabolického syndromu dosahuje až 50 %.

Nutnost zlepšit predikci

Samozřejmou prioritou je zdravý životní styl, který brání rozvoji rizikových faktorů. Snížení hmotnosti je pak nejdůležitějším cílem primární prevence, protože zároveň dochází i ke snížení krevního tlaku, normalizaci lipidového profilu a metabolismu glukózy, k omezení zánětu a progrese aterotrombotického onemocnění. Rovněž je doporučováno zvýšení fyzické aktivity. Avšak bez zlepšení predikce rizika nemusí být současný model prevence zaměřený na záchyt vysoce rizikových jedinců zcela úspěšný.

Odhad pravděpodobnosti rizika akutních koronárních příhod do 10 let (např. systém bodování Framingham nebo SCORE) je u dospělých široce akceptován. Využití predikce celoživotního rizika je však důležitým koncepčním krokem, protože ≥ 90 % mladých dospělých s nízkým rizikem ICHS do 10 let má celoživotní riziko vysoké.

Intenzivní terapie

Rizikové faktory v dětství jsou stejné jako v dospělosti a měly by být důvodem intenzivní terapie, která zahrnuje především léčbu statiny. Ze všech doposud používaných statinů má rosuvastatin největší efekt na snižování koncentrace LDL cholesterolu a velikosti částic LDL a na zlepšení poměru apoA-I/apoB.

(ada)

Zdroj: Kones R. Primary prevention of coronary heart disease: integration of new data, evolving views, revised goals, and role of rosuvastatin in management. A comprehensive survey. Drug Des Devel Ther 2011; 5: 325–380.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 9x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Počítačem simulované klinické studie srovnávaly head-to-head rosuvastatin s atorvastatinem z hlediska snížení kardiovaskulárních rizik a hodnotily také význam iniciální volby léku a terapeutického režimu nebo dopady změny léčby.

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání je jednou z nejčastějších forem plicní hypertenze. Na jejím zhoršení se následně podílí i zvýšení vaskulární rezistence v důsledku remodelace plicních cév. V následující studii byla hodnocena potenciální úloha atorvastatinu v procesu vaskulární plicní remodelace a význam jeho podávání při hypertrofii pravé komory u krys s postižením levého srdce v důsledku zvýšení overloadu (příčné aortální zúžení).

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali, jestli budou pacienti s akutním koronárním syndromem a diabetem více profitovat z léčby vysokými, nebo nízkými dávkami atorvastatinu.Všechny novinky