Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Naftidrofuryl a jeho efekt v terapii klaudikací dolních končetin

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 2.9.2015

Naftidrofuryl a jeho efekt v terapii klaudikací dolních končetin

Doporučení pro léčbu intermitentních klaudikací dolních končetin zahrnují změny životního stylu a obecná doporučení týkající se kardiovaskulární prevence. Nicméně úloha symptomatické terapie vazoaktivními léky je stále ještě nevyjasněna.

Nedávno byla publikována analýza důkazů vztahujících se k efektu a bezpečnosti perorálního naftidrofurylu ve srovnání s placebem na vzdálenost zvládnutou chůzí bez bolesti u pacientů s intermitentními klaudikacemi.

Metaanalýza zahrnovala rozsáhlou rešerši zahrnující nejen publikovaná data, ale také data dosud nepublikovaná, která byla dostupná skrze držitele licencí pro naftidrofuryl. Zahrnuty byly pouze randomizované kontrolované studie s nízkým či středně vysokým rizikem ovlivnění. Všechna pacientská data byla dále analyzovaná pomocí principu ITT (intention-to-treat). Byl vypočítán průměr relativního zlepšení vzdálenosti chůze bez bolesti.

Do analýzy bylo zahrnuto celkem 7 studií se 1266 pacienty, přičemž jedna studie byla použita jen pro analýzu citlivosti, takže do hlavní analýzy bylo zahrnuto celkem 1083 pacientů. Poměr relativního zlepšení vzdálenosti chůze bez bolesti u nemocných s naftidrofurylem oproti placebu byl 1,38 (97% confidence interval CI 1,27–1,49, p < 0,001). Absolutní rozdíl v míře odpovědi byl 22,3 % (95% CI 17,1–27,6%). Kalkulovaný počet potřebný pro léčbu v analýze ITT byl 4,5.

Autoři analýzy tedy svou práci shrnují slovy, že perorální naftidrofuryl prokázal v průběhu 6 měsíců od zahájeni léčby statisticky i klinicky významný efekt na zlepšení vzdálenosti chůze bez bolesti u nemocných s intermitentními klaudikacemi.

(eza)

Zdroj: De Backer T. L., Vander Stichele R., Lehert P., Van Bortel L. Naftidrofuryl for intermittent claudication. Cochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12; 12: CD001368; doi: 10.1002/14651858.CD001368.pub4.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,9/5, hodnoceno 16x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Na dávce závislý efekt atorvastatinu v managementu infarktu myokardu

Dyslipidémie je klíčovým faktorem ve vývoji jak infarktu myokardu (IM), tak jeho komplikací. Je asociovaná s endoteliální dysfunkcí a aktivací zánětlivých procesů a podílí se na trombogenezi. Podávání statinů je zahrnuto jak v primární, tak i sekundární prevenci aterosklerózy a její klinické manifestace.

Časné nasazení statinů po infarktu upravuje metabolický profil

Statiny patří mezi základní léky primární i sekundární kardiovaskulární prevence. Mechanismus jejich účinku se opírá o omezení syntézy cholesterolu de-novo přes inhibici enzymu HMG-CoA-reduktázy. Použití atorvastatinu u nemocných po infarktu myokardu se věnovala studie uveřejněná letos v časopise Drug Design.

Pozitivní vliv atorvastatinu na tuhost artérií u diabetiků 2. typu

Statiny zlepšují lipidový profil a redukují zánět ve stěně cév. Nemáme však k dispozici informace týkající se tuhosti arterií u diabetiků. Irští autoři se zaměřili na studium efektu statinů na snížení tuhosti centrálních arterií, a to u mužů s diabetem 2. typu.Všechny novinky