Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Klopidogrel s aspirinem a funkční výsledky po prodělané TIA či malé mrtvici

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 7.12.2015

Klopidogrel s aspirinem a funkční výsledky po prodělané TIA či malé mrtvici

Mozkový iktus s velkým neurologickým deficitem je v průběhu prvních pár týdnů po prodělané TIA či malém iktu častou komplikací. Použití kombinované protidestičkové léčby klopidogrelu s aspirinem může vést nejen ke snížení rizika rozvoje velkého iktu, ale zároveň i k lepším funkčním výsledkům u léčených pacientů.

Studie CHANCE (Clopidogrel in High-risk patients with Acute Non-disabling Cerebrovascular Events) porovnávala klinické výsledky pacientů po akutním malém iktu (minor stroke) či tranzitorní ischemické atace (TIA) při užívání samotného aspirinu oproti kombinaci aspirinu a klopidogrelu.

Účastníci studie byli hodnoceni v průběhu 90 dnů po prodělané atace. Funkční deficit byl hodnocen pomocí modifikované Rankinovy škály (mRS – modified Rankin Scale), pro vyhodnocení kvality života byl použit dotazník EuroQol-5 Dimension (EQ-5D). Za špatný funkční výsledek byla považována hodnota mRS po 3 měsících 2–6 a za špatnou kvalitu života bylo považováno EQ-5D 0,5 a méně.

Špatné funkční výsledky byly pozorovány u 254 (9,9 %) pacientů ve skupině užívající kombinaci klopidogrelu s aspirinem v porovnání s 299 (11,6 %) pacienty ve skupině léčené pouze aspirinem. Kvalita života byla vyhodnocena jako špatná u 142 (5,5 %) jedinců užívajících kombinovanou léčbu oproti 175 (6,8 %) jedincům na monoterapii. Iktus s velkým neurologickým deficitem se v průběhu těchto 90 dní rozvinul ve skupině užívající klopidogrel/aspirin u 166 (6,5 %) pacientů a ve skupině léčené jen aspirinem u 219 (8,5 %) pacientů.

U pacientů, kteří prodělali malý iktus či TIA, se tak z hlediska funkčních výsledků jeví v porovnání se samotným aspirinem kombinace aspirinu s klopidogrelem jako lepší. Zároveň také vede ke snížení počtu následných ischemických mozkových příhod s velkým neurologickým deficitem (velkých iktů).

(boba)

Zdroj: Wang X., Zhao X., Johnston S. C. et al. Effect of clopidogrel with aspirin on functional outcome in TIA or minor stroke: CHANCE substudy. Neurology 2015 Aug 18; 85 (7): 573–579.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3/5, hodnoceno 7x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přidání klopidogrelu k aspirinu sníží riziko cévních mozkových příhod

Právě publikovaná analýza 5 randomizovaných kontrolovaných studií s 24 084 pacienty ukázala, že duální terapie klopidogrelem a kyselinou acetylsalicylovou (ASA) snižuje riziko cévní mozkové příhody (CMP) více než samotná ASA. Tento přínos se týká osob po prodělané CMP nebo tranzientní ischemické atace (TIA) i osob s vysokým rizikem CMP.

Osvědčené látky v nové fixní kombinaci

Nabídka fixních kombinací látek se v hypertenziologii stále rozšiřuje. Výhodou je především lepší komfort pro nemocného a s tím související podpoření compliance. Podávání inhibitoru angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) ramiprilu a dihydropyridinového blokátoru kalciového kanálu amlodipinu nemocným s různým nutričním stavem popsala práce uveřejněná loni v časopisu Pharmacological Reports.

Kombinace je odpovědí na těžko zvládnutelnou hypertenzi

Vysoký krevní tlak je nezávislým rizikovým faktorem kardiovaskulární morbidity a mortality. U většiny nemocných bohužel monoterapie na jeho kontrolu nestačí, a nemocní by proto měli dostávat kombinační léčbu. Ačkoliv je současné podávání více antihypertonik indikované u téměř 80 % pacientů, v reálu je využíváno jenom asi u poloviny z nich. V poslední době se těší zvýšené oblibě fixní kombinace léčiv, které nabízí současné užívání více účinných látek v jedné tabletě, například ramipril a amlodipin.Všechny novinky