Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 27.10.2016

Kardiovaskulární benefity léčby rosuvastatinem a atorvastatinem v simulovaném modelu

Počítačem simulované klinické studie srovnávaly head-to-head rosuvastatin s atorvastatinem z hlediska snížení kardiovaskulárních rizik a hodnotily také význam iniciální volby léku a terapeutického režimu nebo dopady změny léčby.

Metodika studie

Dosud nebyla publikována práce, která by přímo (head-to-head) srovnala tyto dva účinné statiny, proto vědci z Itálie, Švédska a Spojených států amerických nasimulovali tři takové studie za pomoci počítačového modelu Archimedes. Jedná se o simulaci, která bere v potaz specifika lidské fyziologie i chování, léčebných intervencí i zdravotnických systémů. Modelování populací a výpočty provádí na základě dostupných epidemiologických, klinických a fyziologických informací z klinických a observačních studií a národních registrů. Tým zkoumal klinickou účinnost léčby rosuvastatinem a atorvastatiem, soustředil se na dopady iniciální volby léčebného režimu a rovněž hodnotil efekt převedení léčby z rosuvastatinu na atorvastatin.

Výsledky

V prvním modelu vedla léčba rosuvastatinem k výraznějšímu snížení závažných kardiovaskulárních nežádoucích příhod (MACE − major adverse cardiac events) než léčba atorvastatinem po 5 i 20 letech. Sledována byla dávka 20 mg rosuvastatinu proti 40 mg atorvastatinu, dávka 40 mg rosuvastatinu proti 80 mg atorvastatinu a 20 mg rosuvastatinu proti 80 mg atorvastatinu (p < 0,05 pro všechna srovnání).

Druhý model potvrdil výraznější snížení MACE u pacientů s iniciálně předepsaným rosuvastatinem ve srovnání s pacienty, kteří zahájili léčbu atorvastatinem (relativní riziko RR po 5 letech 0,918; p < 0,001). Třetí model ukázal, že riziko MACE bylo vyšší u pacientů převedených z rosuvastatinu na atorvastatin ve srovnání s těmi, kteří zůstali léčeni rosuvastatinem (RR po 5 letech 1,109; p < 0,001).

Závěr

Výsledky simulovaných klinických testů naznačují, že léčba rosuvastatinem přináší větší kardiovaskulární benefity než léčba atorvastatinem, a to hned z několika hledisek.

(imt)

Zdroj: Colivicchi F., Sternhufvud C., Gandhi S. K. Impact of treatment with rosuvastatin and atorvastatin on cardiovascular outcomes: evidence from the Archimedes-simulated clinical trials. Clinicoecon Outcomes Res 2015 Nov 27; 7: 555−565, doi: 10.2147/CEOR.S88817.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 18x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinky a mechanismus působení atorvastatinu na plicní hypertenzi při levostranném srdečním selhávání

Plicní hypertenze při levostranném srdečním selhání je jednou z nejčastějších forem plicní hypertenze. Na jejím zhoršení se následně podílí i zvýšení vaskulární rezistence v důsledku remodelace plicních cév. V následující studii byla hodnocena potenciální úloha atorvastatinu v procesu vaskulární plicní remodelace a význam jeho podávání při hypertrofii pravé komory u krys s postižením levého srdce v důsledku zvýšení overloadu (příčné aortální zúžení).

Srovnání vysokých a nízkých dávek atorvastatinu u pacientů s akutním koronárním syndromem a diabetem mellitem

V International Journal of Cardiology byla nedávno publikována práce, v níž autoři zjišťovali, jestli budou pacienti s akutním koronárním syndromem a diabetem více profitovat z léčby vysokými, nebo nízkými dávkami atorvastatinu.

Přínos podávání statinů pacientům s chronickým onemocněním ledvin

Nově publikovaná metaanalýza randomizovaných kontrolovaných klinických studií se zaměřila na vyhodnocení účinku statinů na progresi chronického onemocnění ledvin u dospělých pacientů.Všechny novinky