Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Intenzivní terapie statiny snižuje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční hladinu homocysteinu a peroxidace lipidů

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 15.4.2016

Intenzivní terapie statiny snižuje u pacientů s ischemickou chorobou srdeční hladinu homocysteinu a peroxidace lipidů

Podávání statinů výrazně snižuje kardiovaskulární morbiditu i mortalitu. Je doporučeno používat vysoce účinné statiny, jako jsou atorvastatin a rosuvastatin. V případě, že nedojde k dostatečnému poklesu hladin LDL-cholesterolu (LDL-c), je indikována kombinovaná terapie například s ezetimibem. Nedávno publikovaná studie se zabývala porovnáním intenzivní hypolipidemické terapie atorvastatinem, rosuvastatinem a kombinací atorvastatinu s ezetimibem na koncentraci homocysteinu a hladinu peroxidace lipidů v plazmě u pacientů s ischemickou chorobou srdeční (ICHS), kteří nedosáhli cílových hodnot LDL-c.

Zvýšená koncentrace homocysteinu patří mezi rizikové kardiovaskulární faktory a je spojována s ICHS, iktem, hlubokou žilní trombózou a onemocněním periferních tepen. Hyperhomocysteinemie zvyšuje poškození endotelu, podporuje fibrotické změny, kalcifikace a agregaci trombocytů a má prooxidační účinky. Peroxidace lipidů, zvláště LDL, zvyšuje jejich aterogenitu. Statiny jsou základní hypolipidemika používaná při terapii aterosklerózy. Mají však řadu dalších příznivých klinických účinků.

Účastníci a průběh studie

Do studie bylo zahrnuto 25 zdravých účastníků a 28 pacientů ve věku 53−77 let s angiograficky potvrzenou ICHS, kteří prodělali minimálně 6 měsíců před zařazením do studie infarkt myokardu a/nebo jim byla provedena revaskularizace (perkutánní koronární intervence či aortokoronární by-pass) a ani po minimálně 6měsíční hypolipidemické léčbě statiny (simvastatinem 10–40 mg, lovastatinem 10–40 mg, atorvastatinem 10–30 mg nebo rosuvastatinem 5–10 mg) nedosáhli cílových hodnot LDL-c < 1,8 mmol/l.

Pacienti byli randomizováni k užívání rosuvastatinu 15 mg/den (skupina R, n = 10), atorvastatinu 40 mg/den (skupina A, n = 12) nebo kombinace atorvastatinu 10 mg/den s ezetimibem 10 mg/den (skupina A + E, n = 6). Byla stanovena hladina homocysteinu a peroxidace lipidů v plazmě a lipidogram. Na začátku studie byla u pacientů, kteří nedosáhli dostatečného poklesu LDL-c, hladina homocysteinu i peroxidace lipidů v plazmě významně vyšší (o 42 % a 25 %) než u zdravých dobrovolníků (p < 0,001). Tito pacienti měli také významně vyšší koncentraci LDL-c (o 36 %, p < 0,001) a celkového cholesterolu (o 22 %, p < 0,01) než kontrolní skupina.

Výsledky

Po 6 měsících léčby došlo v porovnání s hodnotami na začátku studie k poklesu LDL-c o 18 % ve skupině R (p < 0,05), o 17 % ve skupině A (p < 0,001) a o 33 % ve skupině A + E (p < 0,05). Hodnoty celkového cholesterolu se ve skupině R snížily o 9 % (p < 0,05), ve skupině A o 15 % (p < 0,05) a ve skupině A + E o 17 % (p < 0,05). Hladina homocysteinu poklesla ve skupině R o 23 % (p < 0,01), ve skupině A o 26 % (p < 0,01) a ve skupině A + E o 28 % (p < 0,05). Podobný pokles byl pozorován u hladin peroxidace lipidů: ve skupině R o 31 % (p < 0,001), ve skupině A o 27 % (p < 0,01) a ve skupině A + E o 32 % (p < 0,001).

Závěr

Intenzivní hypolipidemická terapie rosuvastatinem, atorvastatinem nebo kombinací atorvastatinu s ezetimibem je pro pacienty s ICHS přínosem, jelikož nejen snižuje celkový a LDL-cholesterol, ale také upravuje zvýšené hladiny homocysteinu a peroxidace lipidů.

(blu)

Zdroj: Pytel E., Jackowska P., Chwatko G. et al. Intensive statin therapy, used alone or in combination with ezetimibe, improves homocysteine level and lipid peroxidation to a similar degree in patients with coronary artery diseases. Pharmacol Rep 2016 Apr; 68 (2): 344−348; doi: 10.1016/j.pharep.2015.08.019.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2/5, hodnoceno 3x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Porovnání účinku rosuvastatinu a atorvastatinu na regresi koronárních aterosklerotických plátů

Rosuvastatin a atorvastatin jsou vysoce účinné statiny. Dosud však nebyly k dispozici jednoznačné závěry, který z nich je účinnější v navození regrese koronárních aterosklerotických plátů. Nedávno publikovaná metaanalýza výsledků randomizovaných klinických studií může přispět k racionálnímu výběru vhodného statinu.

Incidence kardiovaskulárních příhod a krvácení do GIT při současné terapii klopidogrelem a inhibitory protonové pumpy

Tématem nejnovější metaanalýzy z roku 2015 bylo zjistit výskyt nežádoucích cerebrovaskulárních a GIT příhod u pacientů užívajících klopidogrel společně s inhibitory protonové pumpy.

Časné podávání rosuvastatinu při PCI omezuje poškození myokardu

Ateroskleróza je příčinou řady komplikací včetně ischemické choroby srdeční, periferního onemocnění tepen nebo cévních mozkových příhod. V rámci jejich primární i sekundární prevence se uplatňují především statiny. Účinnosti a bezpečnosti časného podání rosuvastatinu u starších nemocných s akutním koronárním syndromem bez ST elevací (NSTEACS), kteří podstoupili elektivní perkutánní koronární intervenci (PCI), se věnovala práce uveřejněná letos v časopisu Clinical Drug Investigation.Všechny novinky