Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Dvojitá léčba aspirinem a klopidogrelem v prevenci cévních mozkových příhod

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 22.6.2015

Dvojitá léčba aspirinem a klopidogrelem v prevenci cévních mozkových příhod

Cévní mozková příhoda (CMP, mrtvice) představuje závažný zdravotnický problém. Celosvětově je příčinou asi 10 % všech úmrtí. Ve vyspělých zemích je třetí nejčastější příčinou úmrtí a představuje hlavní příčinu nemohoucnosti. Se stárnutím populace se pak dá předpokládat další nárůst její významnosti. Většina CMP a tranzitorních ischemických atak je způsobena tromboembolickými uzávěry mozkových arterií.

Přínos přípravků namířených proti funkci trombocytů (protidestičkových přípravků) pro primární prevenci CMP není jasně definovaný. Naopak v sekundární prevenci jsou léky typu aspirin, klopidogrel či kombinace aspirinu s dipyridamolem s prodlouženým uvolňováním užívány velmi často.

Systémová metaanalýza hodnotila účinnost a bezpečnost různých protidestičkových režimů pro prevenci CMP u pacientů ve vysokém riziku. Autoři vyhledali v databázích Cochrane Central Register of Controlled Trials, Medline a Web of Science dohromady 22 studií, zahrnujících 173 371 pacientů.

V celkové populaci přinesla dvojitá protidestičková léčba aspirinem a klopidogrelem oproti monoterapii aspirinem snížení relativního rizika CMP obecně o 20 % a ischemické CMP či tranzitorní ischemické ataky o 23 %. Současně nedošlo ke zvýšení rizika intrakraniálního krvácení. V indikaci sekundární prevence pak dvojitá protidestičková léčba aspirinem a klopidogrelem vedla také ke snížení relativního rizika CMP obecně o 24 % ve srovnání s monoterapií aspirinem. Dvojitá protidestičková léčba s prasugrelem nebo tikagrelorem a aspirinem ve srovnání s aspirinem plus klopidogrelem nebyla spojena se snížením rizika CMP.

Tato metaanalýza tedy ukázala, že dvojitá protidestičková terapie s aspirinem a klopidogrelem vede k efektivnímu snížení rizika CMP celkově i v podskupině ischemické CMP včetně tranzitorní ischemické ataky, a to u pacientů s kardiovaskulárními onemocněními. Současně tato terapie nevedla ke zvýšenému výskytu intrakraniálního krvácení. Navíc snížila riziko opakování CMP u pacientů s dříve prodělanou CMP či tranzitorní ischemickou atakou. Tato metaanalýza navrhuje, aby byla kombinovaná dvojitá protidestičková terapie s nízkými dávkami aspirinu (75–100 mg) a klopidogrelu (75 mg) dále zkoumána jako možná strategie prevence rekurence CMP.

(eza)

Zdroj: Gouya G. et al. Antiplatelet treatment for prevention of cerebrovascular events in patients with vascular diseases: a systematic review and meta-analysis. Stroke 2014 Feb; 45 (2): 492–503; doi: 10.1161/STROKEAHA.113.002590

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Rosuvastatin optimalizuje poměr mezi přínosy a riziky terapie určené ke snížení LDL-cholesterolu

Evropské i americké standardy stále zpřísňují cílové hodnoty hladiny lipoproteinů při léčbě dyslipidémie. Prodlužující se věk populace a výskyt chronických chorob ve vyšším věku zvyšují počet pacientů, u nichž je potřebná hypolipidemická léčba, ale také zvyšují nároky na poměr mezi přínosem a bezpečnostním profilem hypolipidemik. Jak uvádí ve svém článku dr. H. B. Brewer z Národních ústavů zdraví (Bethesda, USA), vhodným lékem pro stárnoucí polymorbidní populaci s dyslipidémií může být rosuvastatin.

Atorvastatin rychle snižuje riziko kardiovaskulárních příhod u diabetiků

Atorvastatin vedl ke snížení výskytu velkých kardiovaskulárních příhod u diabetiků 2. typu bez známého kardiovaskulárního onemocnění již několik měsíců po zahájení léčby. Studie CARDS tak prokázala rychlý vliv atorvastatinu na patogenezi kardiovaskulárních chorob.

Rosuvastatin prokázal větší snížení LDL-cholesterolu než ostatní statiny

Rosuvastatin vedl k největšímu procentuálnímu poklesu hladiny LDL-cholesterolu po 6 týdnech léčby u pacientů s hypercholesterolémií při porovnání s atorvastatinem, simvastatinem a pravastatinem. Léčba rosuvastatinem byla ve studii STELLAR spojena také s největším vzestupem hladiny HDL-cholesterolu a poklesem celkového cholesterolu.Všechny novinky