Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Antihypertenziva a statiny: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Clopidogrel je v prevenci kardiovaskulárních příhod přínosnější než kyselina acetylsalicylová

Specializace: dětská kardiologie diabetologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Antihypertenziva a statiny

Vydáno: 18.3.2015

Clopidogrel je v prevenci kardiovaskulárních příhod přínosnější než kyselina acetylsalicylová

Dlouhodobé podávání clopidogrelu u pacientů s aterosklerózou snižuje složené riziko ischemických cévních mozkových příhod (iCMP), infarktu myokardu (IM) a úmrtí z vaskulárních příčin účinněji než kyselina acetylsalicylová (ASA). Bezpečnostní profil clopidogrelu je přitom srovnatelný se střední dávkou ASA a zahrnuje navíc nižší výskyt gastrointestinálního krvácení než léčba ASA. Prokázala to již v roce 1996 studie CAPRIE.

Studie CAPRIE byla randomizovaná zaslepená mezinárodní studie, která porovnávala účinnost clopidogrelu v dávce 75 mg jednou denně a ASA v dávce 325 mg jednou denně na snížení kombinovaného rizika kardiovaskulárních příhod. Zahrnovala 19 185 pacientů s aterosklerózou, která se manifestovala jako nedávno prodělaná iCMP, nedávno prodělaný IM nebo symptomatická periferní ateroskleróza. Pacienti byli sledováni průměrně 1,9 roku (rozmezí 1 až 3 roky).

Výsledky ukázaly roční výskyt složeného sledovaného parametru 5,32 % ve skupině s clopidogrelem, což bylo statisticky významně méně než ve skupině s ASA (5,83 %, p = 0,043). To znamená snížení relativního rizika kombinace iCMP, IM a vaskulární mortality o 8,7 % ve prospěch clopidogrelu (95% interval spolehlivosti [CI] 0,3–16,5). Dalším možným vyjádřením tohoto výsledku je, že u podobné populace jako ve studii CAPRI lze očekávat, že léčba clopidogrelem zabrání za rok 24 velkým kardiovaskulárním příhodám na 1000 pacientů v porovnání s 19 příhodami při podávání ASA.

Mezi léky nebyly významné rozdíly z hlediska bezpečnosti s výjimkou významně nižšího výskytu gastrointestinálního krvácení a nauzey/zvracení ve skupině s clopidogrelem.

Přínos clopidogrelu v porovnání s ASA v prevenci trombotických příhod u pacientů s klinicky manifestní aterosklerózou je tedy znám již téměř 20 let.

(zza)

Zdroj:  CAPRI Steering Committe. A randomised, blinded, trial of clopidogrel versus aspirin in patiens at risk of ischaemic events (CAPRIE). The Lancet. 1996; 348: 1329–1339.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     4/5, hodnoceno 4x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 Všechny novinky