Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Srdce, cévy, cholesterol: Novinky
Odborný event
Odborné společnosti
Kongresy
 

Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Specializace: diabetologie interní lékařství kardiologie
Téma: Srdce, cévy, cholesterol

Vydáno: 8.11.2016

Familiární hypercholesterolémie v ordinaci praktického lékaře a spolupráce se specializovaným centrem

Následující článek přináší praktické informace, jak a proč se zapojit do projektu MedPed a spolupracovat s centry pro léčbu geneticky podmíněných dyslipidémií.

Pomocná ruka od specialistů

Familiární hypercholesterolémie spolu s dalšími vrozenými poruchami lipidového metabolismu nepatří k extrémně vzácným onemocněním. Téměř každý praktik mezi svými pacienty najde někoho, jehož těžká dyslipidémie má genetický podklad. Protože každý lékař nemusí, ba ani nemůže být odborníkem na léčbu těchto onemocnění, vznikla v České republice síť center nabízejících poradenství a případné převzetí do péče. Těchto 63 českých pracovišť je součástí mezinárodního projektu s názvem MedPed.

Prevence předčasných úmrtí

Činnost center spočívá ve vyhledávání nemocných, jejich účinné léčbě a dlouhodobém sledování, stejně jako vyšetření a případné léčbě jejich rodin. Důsledkem takovéto konstantní systematické práce má být prevence předčasného vzniku ICHS a jejích potenciálně smrtelných komplikací. O existenci a základních cílech projektu jsme vás podrobněji informovali v tomto článku. Nyní se zaměřme na to, jak konkrétně může praktický lékař s centrem spolupracovat a co jemu a jeho pacientům tato spolupráce přinese.

Konzultace či odeslání pacienta

Pracoviště, které se ojediněle setkává s pacienty se závažnými geneticky podmíněnými dyslipidémiemi, ale na poruchy tukového metabolismu se nespecializuje (nejčastěji praktický lékař pro dospělé či praktický lékař pro děti a dorost), má možnost:

  1. Konzultovat tyto pacienty s nejbližším specializovaným pracovištěm nebo regionálním centrem sítě MedPed a zapsat je do centrální databáze pacientů.
  2. Odeslat pacienty k vyšetření a zahájení adekvátní léčby na nejbližší specializované pracoviště nebo do regionálního centra. Pacient je pak podle domluvy buď sledován a léčen na tomto pracovišti, nebo je s určenou diagnózou a doporučenou léčbou vrácen do péče odesílajícímu lékaři.

Stačí se přihlásit − a znát symptomy

Zájemcům o takovouto spolupráci postačí předem kontaktovat vedoucího či koordinátora projektu. V případě potřeby s nimi může následně kdykoliv navázat telefonický nebo e-mailový kontakt. Nejbližší specializované pracoviště nebo národní či regionální centrum si může vyhledat v tomto seznamu. Pro efektivní vyhledání jedinců vhodných k odeslání mezi vašimi pacienty je dobré být obeznámen s diagnostickými kritérii familiární hypercholesterolémie.

Profesionální diagnostika i léčba

Vedle vysoké koncentrace odborníků na problematiku, bohatých léčebných zkušeností či moderních diagnostických postupů nabízejí specializovaná centra například i více terapeutických možností. Příkladem z blízké budoucnosti je biologické léčivo alirocumab − inhibitor PCSK9, který představuje zajímavou alternativu hypolipidemické terapie například pro pacienty s intolerancí statinů nebo při nedostatečné účinnosti statinů.

(luko)

Zdroje:
1. Informace o projektu MedPed na stránkách České společnosti pro aterosklerózu. Dostupné na: www.athero.cz/projekt-medped/pro-odborníky
2. Manniello M., Pisano M. Alirocumab (Praluent): first in the new class of PCSK9 inhibitors. Pharmacy & Therapeutics 2016; 41 (1): 28−53.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     3,2/5, hodnoceno 11x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Studie SEARCH ukázala nedostatečně diagnostikovanou familiární hypercholesterolémii

Familiární hypercholesterolémie (FH) patří mezi nejčastější dědičná metabolická onemocnění vůbec. Přesto bývá v klinické praxi poddiagnostikována. Identifikaci nemocných s FH v elektronické zdravotní dokumentaci se věnovala americká studie SEARCH, uveřejněná letos na podzim v Journal of Clinical Lipidology.

Program ODYSSEY a jeho dosavadní výsledky

Program ODYSSEY je rozsáhlý soubor klinických studií fáze III, které zkoumají účinnost, bezpečnost a tolerabilitu nového hypolipidemika alirocumabu v monoterapii či v kombinaci s jinými hypolipidemiky. Předběžné výsledky, které byly dosud prezentovány, vzbuzují velké naděje – alirocumab významně snižuje koncentraci LDL cholesterolu i u vysoce rizikových pacientů, jimž se nedařilo dosahovat cílových hodnot LDL cholesterolu ani maximálně tolerovanými dávkami statinu a/nebo ezetimibu.

Genetický podklad a screening familiární hypercholesterolémie

Familiární hypercholesterolémie (FH) je autosomálně dominantně dědičné onemocnění globálně postihující 1 z 200−250 obyvatel. Způsobuje zvýšení plazmatické hladiny LDL cholesterolu, které stojí za velmi vysokým rizikem rozvoje aterosklerózy u těchto pacientů.Všechny novinky