Přihlášení

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Soudní lékařství

Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou volní aktivitou – kazuistika

Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou volní aktivitou – kazuistika

Autoři prezentují případ smrtelného poranění hlavy muže mechanickou střelnou zbraní – kuší. Zraněný muž se závažným intrakraniálním poraněním nejenže byl schopen volní...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 1/2016

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu

Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu

Autor vo svojom príspevku načrel do sociogenézy a psychogenézy suicidálneho aktu, aký vplyv mali postupné sociálne a kultúrne premeny spoločnosti k nahliadaniu na suicídium ako...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 1/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
 
 
Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej  torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom  s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou

Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou

Prezentujeme prípad 69-ročného pacienta hospitalizovaného po tupom úraze hrudníka. Diagnostikovaná mu bola traumatická pseudoaneuryzma zostupnej časti hrudníkovej aorty, ktorá...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Analýza krevních stříkanců na příkladech  z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické  trajektorie využitelné?

Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné?

Cílem práce bylo vypočítat hodnoty délky dopadu, výšky výstřiku a vzdálenosti letu kapek krve dvěma modely a výsledky srovnat se skutečnými hodnotami. Úhel dopadu krevních kapek...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie je primární strukturální chorobou s fibrolipomatózní náhradou myokardu. Postihuje zpravidla pravou komoru, existují ale i formy...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika

Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika

Traumatická asphyxia je druh dusenia, pri ktorom je vonkajšie dýchanie obmedzené externým tlakom na hrudník alebo brucho. Autori predkladajú prípad 19-ročného muža, ktorý bol...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Súdny lekár sa častokrát stretáva s prípadmi náhleho a neočakávaného úmrtia v zdravotníckom zariadení, u ktorých nie sú známe anamnestické údaje o ochoreniach, prípadne tieto...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Test barvením pro snadnou identifikaci požitého povrchového aktivačního činidla

Test barvením pro snadnou identifikaci požitého povrchového aktivačního činidla

Screeningové testy pro identifikaci chemických látek poskytují důležité výsledky pro stanovení forenzní diagnózy. Testy barvením jsou často prvním nástrojem pro kvalitativní...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Náhlá smrt při anomálii věnčité tepny asociované s přítomností rete Chiari

Náhlá smrt při anomálii věnčité tepny asociované s přítomností rete Chiari

Anomálie věnčitých tepen jsou vzácně odhaleny při pitvě srdce anebo při koronarografii; mohou být součástí komplexních malformací, popř. mohou vést k náhlé srdeční smrti. V...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Určení tělních tekutin založené  na analýze nukleových kyselin

Určení tělních tekutin založené na analýze nukleových kyselin

Přístupy molekulární genetiky dovolují izolovat nukleové kyseliny ze vzorků (DNA i RNA současně) a analýzu těchto molekul využít nejen pro individuální identifikaci původců stop...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
 
 
 
 
 
 

diskuze