Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Aktuální číslo
Archiv čísel
Informace o časopisu
Redakční rada
Redakce
Předplatné
Pokyny pro autory a recenzenty
Kontakt

Soudní lékařství

Poranění horní krční páteře

Poranění horní krční páteře

Poranění horní krční páteře představuje až 1/3 všech poranění krční páteře a až 40 % z nich končí smrti. K úrazu může dojít na každé úrovní páteře. U mladších pacientů převažují...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Pravostranný hemothorax z ruptury aneurysmatu abdominální aorty

Pravostranný hemothorax z ruptury aneurysmatu abdominální aorty

Úmrtnost související s rupturou aneurysmatu abdominalní aorty je vysoká zejména v pokročilejším věku. Při ruptuře se častěji krev provalí do retroperitonea než do volné dutiny...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
 
 
Význam otoskopie v soudnělékařské  diagnostice: prospektivní studie

Význam otoskopie v soudnělékařské diagnostice: prospektivní studie

Otoskopie je lékařská vyšetřovací metoda, která umožňuje prohlédnutí zevního zvukovodu, ušního bubínku a středoušní dutiny za pomoci otoskopu. Cílem prospektivní studie byla...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 2/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu

Historický a spoločenský vývoj názorov na samovraždu

Autor vo svojom príspevku načrel do sociogenézy a psychogenézy suicidálneho aktu, aký vplyv mali postupné sociálne a kultúrne premeny spoločnosti k nahliadaniu na suicídium ako...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 1/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou volní aktivitou – kazuistika

Smrtelné poranění hlavy šípem vystřeleným z kuše s neobvykle zachovanou poúrazovou volní aktivitou – kazuistika

Autoři prezentují případ smrtelného poranění hlavy muže mechanickou střelnou zbraní – kuší. Zraněný muž se závažným intrakraniálním poraněním nejenže byl schopen volní...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 1/2016

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej  torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom  s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou

Traumatická pseudoaneuryzma descendentnej torakálnej aorty riešená aortálnym stentgraftom s následnou fatálnou aortoezofageálnou fistulou

Prezentujeme prípad 69-ročného pacienta hospitalizovaného po tupom úraze hrudníka. Diagnostikovaná mu bola traumatická pseudoaneuryzma zostupnej časti hrudníkovej aorty, ktorá...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
Analýza krevních stříkanců na příkladech  z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické  trajektorie využitelné?

Analýza krevních stříkanců na příkladech z praxe: Jsou výpočty po aplikaci parabolické trajektorie využitelné?

Cílem práce bylo vypočítat hodnoty délky dopadu, výšky výstřiku a vzdálenosti letu kapek krve dvěma modely a výsledky srovnat se skutečnými hodnotami. Úhel dopadu krevních kapek...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie

Arytmogenní ventrikulární kardiomyopatie je primární strukturální chorobou s fibrolipomatózní náhradou myokardu. Postihuje zpravidla pravou komoru, existují ale i formy...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika

Traumatická asfyxie: Autoptická kazuistika

Traumatická asphyxia je druh dusenia, pri ktorom je vonkajšie dýchanie obmedzené externým tlakom na hrudník alebo brucho. Autori predkladajú prípad 19-ročného muža, ktorý bol...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 4/2015

Specializace: patologie soudní lékařství toxikologie
Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Truncus arteriosus communis s prežívaním 46 rokov: kazuistika

Súdny lekár sa častokrát stretáva s prípadmi náhleho a neočakávaného úmrtia v zdravotníckom zariadení, u ktorých nie sú známe anamnestické údaje o ochoreniach, prípadne tieto...

Celý článek   Soudní lékařství Číslo: 3/2015

Specializace: toxikologie soudní lékařství patologie
 
 
 
 
 
 

diskuze