Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 22.10.2017

Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

Sezónní alergická rinitida je symptom objevující se celoročně v závislosti na citlivosti k různým převládajícím pylům. Kvůli zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje rovněž produktivita rostlin a tím i koncentrace pylů v ovzduší. To je důvodem hledání a vývoje nových terapeutických modalit k efektivní léčbě sezónních alergií. Jednou z těchto možností by se mohla stát kombinace azelastinu a flutikasonu (MP-Aze/Flu) ve formě nazálního spreje.

Úvod

Před zavedením MP-Aze/Flu dosud dostupné léčebné metody nesplňovaly potřebu pacientů trpících alergiemi z hlediska rychlé a trvalé úlevy od symptomů alergické rinitidy. MP-Aze/Flu je fixní kombinace antihistaminika azelastin-hydrochloridu v dávce 137 μg (Aze) a kortikosteroidu flutikason-propionátu v dávce 50 μg (Flu) ve formě tixotropní, izotonické suspenze v intranazálním spreji. Účinností této kombinace se zabývaly studie prováděné po celých Spojených státech amerických, jichž se zúčastnily více než 4 tisíce pacientů a které probíhaly po dobu 20 měsíců, zejména během jara a léta.

Metodika studií a sledovaná populace

Do výsledků byli zahrnuti pacienti ze 4 studií (MP4001, MP4002, MP4004 a MP4006), kterých se zúčastnili muži a ženy ve věku ≥ 12 let s dvouletou historií sezónních alergií a pozitivním kožním prick testem na lokální sezónní alergeny; sezónní alergická rinitida u nich byla středně vážného až vážného charakteru.

Jednalo se o 4 randomizované dvojitě zaslepené placebem kontrolované dvoutýdenní multicentrické studie s paralelními skupinami. Probíhaly v hlavních geografických regionech USA tak, aby byly zastoupeny pyly charakteristické pro jednotlivé oblasti.

Ve všech studiích bylo primární kritérium z hlediska účinnosti stanoveno na základě specifikace Úřadu pro kontrolu léků a potravin (FDA – Food and Drug Administration) a Evropské lékové agentury (EMA – European Medicines Agency), což je změna závažnosti symptomů od počátečního stavu pacienta dle 12hodinového reflexního skóre nosních symptomů (rTNSS). Pacienti zaznamenávali skóre symptomů v denících 2× denně (ráno a večer) každý den po dobu 2 týdnů. Symptomy byly hodnoceny pomocí 4bodové stupnice.

MP4001 (Texas mountain cedar study)

Ve studii byly jako aktivní kontrola použity komerčně dostupné formy Aze a Flu, čímž se tento výzkum lišil od ostatních. Ke snížení rTNSS došlo o 5,3 bodu z výchozího skóre symptomů 18,6 (p < 0,001). MP-Aze/Flu významně (p < 0,05) zlepšil jednotlivé příznaky nazální kongesce, svědění nosu a kýchání ve srovnání se samotnými Aze, Flu a s placebem.

MP4002 (Spring study)

V této studii došlo ke snížení rTNSS o 5,5 bodu oproti výchozímu skóre 18,3, což znamenalo statisticky významné zlepšení v porovnání s reformulovaným Flu (p = 0,034) a Aze (p = 0,002).

MP4004 (Fall study)

V porovnání s reformulovaným Flu (p = 0,038) a Aze (p = 0,032) došlo ke statisticky významnému zlepšení rTNSS ve skupině MP-Aze/Flu (o 5,6 bodu) oproti výchozím hodnotám. MP-Aze/Flu významně (p ≤ 0,05) zlepšil všechny individuální příznaky rTNSS ve srovnání s placebem.

MP4006 (Spring to Fall study)

Jednalo se rozsáhlou multicentrickou studii. MP-Aze/Flu významně (p < 0,001) zlepšil rTNSS ve srovnání s Flu (p = 0,029), Aze (p = 0,016) a placebem.

Souhrn

Ve studiích MP4002, MP4004 a MP4006 došlo ke zlepšení nazálních symptomů o 3 dny dříve než u Flu a až o 5 dní dříve než u Aze. Většímu počtu pacientů léčených MP-Aze/Flu (12,4 %) se úplně nebo téměř úplně ulevilo od symptomů a tuto úlevu pocítili o 5–7 dní dříve než nemocní léčení přeformulovaným Aze (7,1 %) nebo Flu (9,3 %).

Ve studii MP4001 došlo ke zlepšení nazálních symptomů až o 6 dní dříve než u komerčně dostupných Aze a Flu. U pacientů léčených MP-Aze/Flu (17,8 %) došlo k úplnému nebo téměř úplnému zmírnění symptomů ve srovnání s Flu (9,2 %) a Aze (8,3 %), přičemž tato míra zlepšení nastalo až o 8 dní dříve než u Flu (p = 0,026) a o 7 dní dříve než u Aze (p = 0,015).

Závěr

Odpověď na MP-Aze/Flu byla konzistentní napříč sezónami jak pro celkové skóre nazálních symptomů, tak pro celkové skóre symptomů očních. Navíc MP-Aze/Flu poskytl stejný stupeň úlevy bez ohledu na sezónu nebo převažující pyly a zmírnil všechny nejčastější příznaky spojené se sezónní alergickou rinitidou. U pacientů s chronickou rinitidou, včetně nealergické rinitidy a trvalé alergické rinitidy, bylo prokázáno, že MP-Aze/Flu je účinný po dobu více než 1 roku s trvalou účinností vyšší než u Flu.

Fixní kombinace MP-Aze/Flu je tak v léčbě alergické rinitidy statisticky efektivnější než jednotlivě podávané intranazální antihistaminikum a kortikosteroid.

(mkd)

Zdroj: Prenner B. M. A review of the clinical efficacy and safety of MP-AzeFlu, a novel intranasal formulation of azelastine hydrochloride and fluticasone propionate, in clinical studies conducted during different allergy seasons in the US. J Asthma Allergy 2016 Jul 11; 9: 135–143, doi: 10.2147/JAA.S98172.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Zlepšení kvality života, vyšší komfort a nižší ekonomická zátěž pacientů s alergickou rinitidou díky novým možnostem v terapii

Britská studie se zaměřila na efektivitu léčby příznaků alergické rýmy nosním sprejem s kombinací flutikason-propionátu a azelastin-hydrochloridu u pacientů, u kterých dosavadní konvenční terapie selhávala.

Útěk z pasti sezónní alergie

V Evropě žije zhruba 150 milionů alergiků. Alergické je každé třetí dítě a podle odhadu některých odborníků bude za deset let trpět alergií každý druhý Evropan. Astma a alergie mají lví podíl na zdravotní péči o tyto nemocné a mohou ohrozit i jejich život. V porovnání s nimi jsou diagnózy jako alergická rinitida bagatelizovány. Je to však adekvátní postoj?

Algoritmus léčby alergické rinitidy ve Spojeném království

Příznaky alergické rinitidy (AR) významně snižují kvalitu života pacientů, proto je dosažení adekvátní kontroly symptomů klíčové pro úspěšné terapeutické zvládání AR. Nedávno bylo publikováno doporučení pro farmakologickou léčbu AR od britského panelu odborníků, jehož stručné shrnutí přináší následující článek.Všechny novinky