Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Rychlý nástup účinku a dobrá celková účinnost nazálně aplikovaného azelastinu u pacientů se sezónní alergickou rinitidou

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 7.5.2014

Rychlý nástup účinku a dobrá celková účinnost nazálně aplikovaného azelastinu u pacientů se sezónní alergickou rinitidou

Podle výsledků studie kanadských autorů lze v léčbě symptomů sezónní alergické rinitidy, u které je dosud léčbou 1. linie podávání orálních antihistaminik, s výhodou aplikovat nosní sprej s azelastinem.

Sezónní alergická rinitida (SAR) je zánětlivé onemocnění charakterizované četnými nepříjemnými symptomy (např. kýcháním, nosní kongescí, rhinorrheou). V léčbě první linie se běžně uplatňují orální antihistaminika. Protože jsou ale symptomy SAR způsobeny interakcí inhalačních alergenů a IgE protilátek navázaných na žírné buňky v horních dýchacích cestách, lze předpokládat, že rychlejší úlevy by bylo možno dosáhnout přímou aplikací léčiva na nosní sliznici. Cílem předkládané studie bylo stanovit dobu nástupu účinku nosního spreje s azelastinem (A) v úlevě od symptomů SAR a toto bylo srovnáváno se standardní dávkou (10 mg) perorálně podávaných antihistaminik loratadinu (L) a cetirizinu (C).

Randomizovaná dvojitě zaslepená zkřížená placebem kontrolovaná studie IV. fáze zahrnula 70 pacientů ve věku 18–65 let. Pacienti byli randomizováni k aplikaci nosního spreje s A a placeba v tabletě, C nebo L v tabletě a placeba v nosním spreji nebo k podání placeba oběma aplikačními cestami. K aplikaci léčiv nebo placeba došlo vždy po dvou hodinách standardní expozice pylu v environmentální expoziční jednotce (EEU). Projevy SAR byly hodnoceny pomocí celkového skóre nosních symptomů (TNSS) v intervalech 15–30 minut. Celková doba sledování pacientů v EEU byla 8 hodin. Vymývací perioda mezi aplikací jednotlivých látek byla vždy 13 dnů. Primárním hodnoceným parametrem byl nástup účinku podané medikace měřený prostřednictvím změny v TNSS.

Podání A vedlo v porovnání s placebem ke statisticky významnému zlepšení v TNSS ve všech časových bodech, v nichž bylo skóre měřeno. A, C i L vedly v porovnání s placebem k poklesu TNSS s nástupem účinku po 15 (p < 0,001), 60 (p = 0,015) a 75 (p = 0,034) minutách. Celková účinnost v úlevě od příznaků SAR byla pacienty hodnocena jako dobrá až velmi dobrá ve 46 % pro A, 51 % pro C, 30 % pro L a 18 % pro placebo.

Nástup účinku A v nosním spreji byl oproti perorálně podávaným C a L rychlejší. Celková účinnost A byla na základě hodnocení pacientů srovnatelná s C a významně vyšší v porovnání s L. Výsledky studie naznačují výhodu A ve formě nosního spreje oproti standardní léčbě symptomů SAR orálními antihistaminiky.

(the)

Zdroj: Ellis A. K. al. A four-way, double-blind, randomized, placebo controlled study to determine the efficacy and speed of azelastine nasal spray, versus loratadine, and cetirizine in adult subjects with allergen-induced seasonal allergic rhinitis. Allergy Asthma Clin Immunol 2013; 9: 16.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,7/5, hodnoceno 6x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Účinnost intranazálně podávaného azelastinu na uvolňování substance P u pacientů s chronickou nealergickou rinitidou

Příznaky rinitidy mohou být vyvolány či zhoršeny mj. i na základě neuroregulace. Azelastin je silný blokátor H1-receptorů, který je schopný inhibovat uvolňování celé řady mediátorů podílejících se na hypersenzitivních reakcích nosní sliznice.

Nástup účinku azelastinu u sezónní alergické rýmy je rychlejší než u perorálních antihistaminik

Randomizovaná dvojitě zaslepená placebem kontrolovaná studie se 70 dospělými pacienty se sezónní alergickou rýmou (SAR) ukázala rychlejší nástup účinku azelastinu v nosním spreji v porovnání s loratadinem a cetirizinem. Spokojenost s léčbou byla u azelastinu a cetirizinu vyšší než u loratadinu.

Azelastin v nosním spreji zmírňuje příznaky sezónní alergické rýmy i tam, kde fexofenadin nebyl dostatečně účinný

Azelastin v nosním spreji je účinný v monoterapii při zmírňování příznaků sezónní alergické rýmy (SAR) u pacientů, u kterých nedošlo k symptomatickému zlepšení po léčbě perorálním antihistaminikem 2. generace.Všechny novinky