Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sezónní alergie: Novinky
Videorozhovor
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
 

Efekt kombinovaného nosního spreje s azelastinem a flutikasonem u nealergické rýmy

Specializace: alergologie a imunologie otorinolaryngologie pneumologie a ftizeologie
Téma: Sezónní alergie

Vydáno: 26.4.2018

Efekt kombinovaného nosního spreje s azelastinem a flutikasonem u nealergické rýmy

Vazomotorická rýma bývá velmi úporná a obtěžující. Přitom není k dispozici léčba, na kterou by se pacient mohl spolehnout. Možná se však blýská na lepší časy, jak naznačuje pilotní studie autorů z univerzity v americkém Cincinnati publikovaná v roce 2017 v International Archives of Allergy and Immunology.

Vazomotorická rýma

Jako tzv. vazomotorickou nealergickou rýmu označujeme atakovitou obstrukci nosu spojenou zejména se silnou serózní sekrecí, a to po vyloučení alergické, infekční a jiné etiologie. Kromě stresu, chemického či chuťového podnětu nebo některých léků (ibuprofen) bývá nejčastějším spouštěčem vazomotorické rýmy změna teploty vdechovaného vzduchu. Ať je vyvolávající příčina jakákoliv, potíže (sekrece z nosu, nosní kongesce, zadní rýma, bolest hlavy, pocit tlaku v obličeji, kašel) jsou pro pacienta velmi nepříjemné.

Omezené možnosti léčby

Dostupná nazální a protialergická medikace má bohužel na vazomotorickou rýmu jen malý nebo nulový vliv. Ovšem nová fixní medikace antihistaminika azelastinu a kortikosteroidu flutikasonu v podobě nosního spreje by mohla být užitečná i u vazomotorické rýmy, jak naznačuje prezentovaná studie.

Metodika a průběh studie

Do studie bylo zařazeno 30 pacientů s typickými příznaky nealergické vazomotorické rýmy. Subjektivní symptomy, objektivní vyšetření a některé laboratorní parametry byly hodnoceny po hodinovém pobytu v expoziční komoře s definovanými parametry prostředí: teplota 14 °C, relativní vlhkost < 15 %. Po vstupní expozici byli pacienti randomizováni, 20 z nich užívalo kombinovaný nosní sprej azelastin + flutikason po dobu dvou týdnů, 10 pacientů dostávalo placebo. Efekt léčby byl hodnocen po druhém pobytu v expoziční komoře.

Provedená vyšetření a hodnocené parametry

  • Celkové skóre nosních příznaků ke zhodnocení subjektivních symptomů.
  • Přítomnost kašle.
  • Zarudnutí spojivek.
  • Minimální průřez nosní dutiny při akustické rinometrii jako objektivní ukazatel nosní obstrukce.
  • Laváž nosu a stěr z nosní sliznice ke stanovení krátkých řetězců RNA (mikroRNA, resp. miRNA – molekulární ukazatel buněčné integrity, ciliogeneze) a 3 neurotransmiterů: substance P, neurokininu A a kalcitoninu genově příbuzného peptidu (CGRP), které se podílejí na rozvoji charakteristických symptomů nealergické vazomotorické rýmy.

Výsledky

Hodnota minimálního průměru nosní dutiny, přítomnost kašle a hladina substance P vykazovaly po 2týdenní léčbě kombinovaným nosním sprejem statisticky významné zlepšení ve srovnání s placebem. Analýza stěru z nosní sliznice prokázala rozdíly v expresi miRNA mezi oběma skupinami.

Role mikroRNA je regulační, ovlivňuje expresi genů na posttranskripční úrovni. U pacientů ve skupině s placebem byla v porovnání se skupinou léčenou kombinací azelastin/flutikason znamenána snížená exprese miR-299-5p. Tato miRNA reguluje expresi genu pro receptor TRPA1. Jedná se o receptor exprimovaný na senzitivních neuronech a aktivovaný různými dráždivými podněty, například chladem. Jeho aktivace kromě jiného zvyšuje sekreci mucinu. Studie tak objasňuje cesty, kterými kombinace azelastin/flutikason ovlivňuje projevy nealergické vazomotorické rýmy.

Závěr

Výsledky naznačují pozitivní vliv kombinace azelastinu a flutikasonu v podobě nosního spreje na obtížné symptomy vazomotorické rýmy. Subjektivní efekt byl objektivně doložen akustickou rinometrií. 

(thr)

Zdroj: Singh U., Bernstein J. A., Lorentz H.et al. A pilot study investigating clinical responses and biological pathways of azelastine/fluticasone in nonallergic vasomotor rhinitis before and after cold dry air provocation. Int Arch Allergy Immunol 2017; 173 (3): 153–164, doi: 10.1159/000478698.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     0/5, hodnoceno 0x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Nosní sprej s kombinací antihistaminika a kortikosteroidu uleví alergikům nejrychleji

Fixní kombinace azelastinu s flutikason-propionátem v podobě nosního spreje je pro svou vynikající účinnost stále častější volbou v léčbě alergické rýmy. Multicentrická studie prezentovaná v roce 2017 byla zaměřena na rychlost nástupu účinku léku.

Lokální antihistaminikum azelastin a jeho vliv na sinonazální mikroflóru

Antihistaminikum azelastin v podobě nosního spreje patří již řadu let mezi oblíbené a účinné léky u alergické rýmy. Studie publikovaná v The Journal of Laryngology and Otology zkoumala jeho vliv na mikrobiální flóru nosní sliznice pacientů.

Účinek fixní kombinace azelastinu a flutikasonu ve studiích provedených během různých pylových období u alergiků v USA

Sezónní alergická rinitida je symptom objevující se celoročně v závislosti na citlivosti k různým převládajícím pylům. Kvůli zvýšenému množství oxidu uhličitého v atmosféře se zvyšuje rovněž produktivita rostlin a tím i koncentrace pylů v ovzduší. To je důvodem hledání a vývoje nových terapeutických modalit k efektivní léčbě sezónních alergií. Jednou z těchto možností by se mohla stát kombinace azelastinu a flutikasonu (MP-Aze/Flu) ve formě nazálního spreje.Všechny novinky