Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 22.3.2017

Současný výskyt schizofrenie a roztroušené sklerózy − kazuistika

Neuropsychiatrické příznaky nejsou u roztroušené sklerózy ničím neobvyklým. Nejčastějším z nich je dle současných poznatků deprese, můžeme se však setkat i s psychotickými příznaky, jejichž prevalence se pohybuje mezi 2 a 3 %. Na počátku onemocnění roztroušenou sklerózou jsou tyto příznaky pozorovatelné jen vzácně. Níže prezentovaná kazuistika íránských autorů popisuje případ 29letého muže, u něhož došlo k současnému rozvoji roztroušené sklerózy a schizofrenie.

Popis případu

První obtíže nemocného začaly v jeho 20 letech, kdy byl vyšetřován a hospitalizován na neurologickém oddělení pro náhle vzniklou diplopii a ztuhlost levé poloviny čela. Ve stejné době se objevily bludné představy o vlastních telepatických schopnostech, dotyčný byl přesvědčen, že dokáže číst myšlenky druhých. Vyšetření magnetickou rezonancí potvrdilo diagnózu roztroušené sklerózy a byla zahájena její léčba (kortikosteroidy a interferonem beta-1a). Neurologické příznaky ustoupily a pacient byl po 5 dnech hospitalizace propuštěn.

Psychotické příznaky však byly přítomné stále, a to po dobu následujících 3 let, během kterých došlo k 5 atakám roztroušené sklerózy. Psychiatrická léčba byla zahájena v pacientových 23 letech, kdy trpěl vedle poruch myšlení rovněž auditivními halucinacemi a objevila se také obsedantně-kompulzivní symptomatika (mytí a čištění). Byla zahájena léčba risperidonem a citalopramem. Po dobu následujících 3 let nemocný užíval léky nepravidelně a navštívil řadu různých psychiatrů. Ve svých 26 letech byl přijat na psychiatrické oddělení k hospitalizaci. Terapie byla postupně upravena na 8 mg risperidonu, 30 mg aripiprazolu, 200 mg sertralinu a 4 mg biperidenu. Díky této kombinaci došlo k ústupu psychotických fenoménů i symptomatiky obsedantně-kompulzivní poruchy. Během následujících 3 let nebylo u dotyčného pozorováno zhoršení psychického stavu a pacient neprodělal žádnou další ataku roztroušené sklerózy.

Závěr

Kazuistika demonstruje případ současného výskytu schizofrenie a roztroušené sklerózy, kdy psychotické příznaky zjevně nebyly součástí neurologického demyelinizačního onemocnění. Pro tuto domněnku svědčí mimo jiné jejich výskyt na počátku roztroušené sklerózy a perzistence přes několik atak roztroušené sklerózy a jejich zaléčení.

(veri)

Zdroj: Noorani N., Hadi F., Ahmadkhaniha H. R. 29 year old man with multiple sclerosis and schizophrenia: a case report. Electron Physician 2016 Dec 25; 8 (12): 3409−3411, doi: 10.19082/3409.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Aripiprazol v léčbě symptomů autismu u dětí a adolescentů

Atypická antipsychotika aripiprazol a risperidon se osvědčily se v terapii symptomů spojených s poruchou autistického spektra (PAS), zejména pak zvýšené iritability. Následující článek přináší přehled výsledků studií zkoumajících účinnost aripiprazolu v léčbě pacientů s PAS.

Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Recentně publikovaná práce v Journal of Clinical Psychiatry poukázala na důležitost koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb v péči o nemocné po první atace schizofrenie.

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.Všechny novinky