Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 7.10.2016

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Terapie jedním antipsychotikem je v léčbě schizofrenie ideální možností. Kolem 40 % nemocných má však příznaky, které jsou k monoterapii rezistentní. V případě, že nemůže být u těchto farmakorezistentních jedinců užit klozapin, je namístě zvážit vhodnou kombinaci jiných dvou či více antipsychotik. Olanzapin představuje antipsychotikum, které je díky receptorovému profilu podobnému klozapinu často nasazováno právě v kombinacích.

Metodika studie

Efektivitou kombinace antipsychotik u farmakorezistentních pacientů trpících schizofrenií se zabývala japonská studie z roku 2008, do které bylo zařazeno 17 hospitalizovaných nebo ambulantně léčených osob, které nedostatečně reagovaly na monoterapii risperidonem, olanzapinem nebo quetiapinem. Sledovaní pacienti užívali po dobu minimálně 8 týdnů kombinaci olanzapinu a risperidonu. Po 10 týdnech kombinované léčby bylo provedeno hodnocení pomocí BPRS (Brief Psychiatric Rating Scale) a GAF (Global Assessment of Functioning).

Výsledky

U 7 pacientů bylo dosaženo snížení výsledného skóre BPRS pod 70 % původní hodnoty a 2 z nich se následně podařilo převést na monoterapii. Ze 13 hospitalizovaných pacientů došlo u 4 k takové úpravě stavu, že mohli být propuštěni z nemocnice. U 6 nemocných ke klinickému zlepšení nedošlo.

Skóre GAF (The Global Assessment of Functioning score) se u respondérů s průměrnou maximální denní dávkou olanzapinu 12,9 mg a risperidonu 3,14 mg zlepšilo ze 37,1 na 53,0, zatímco u ostatních jedinců s průměrnou maximální denní dávkou 14,5 mg olanzapinu a 5,5 mg risperidonu k signifikantním změnám nedošlo.

Bylo pozorováno prokazatelné zvýšení tělesné hmotnosti a hladin prolaktinu a celkového cholesterolu.

Závěr

Autoři studie poukazují na prospěšnost kombinované terapie antipsychotiky u některých farmakorezistentních pacientů, avšak s přihlédnutím k možným nežádoucím vedlejším účinkům. Je třeba provést další studie, které budou přínos zvažovaných kombinací antipsychotik sledovat.

(veri)

Zdroje:
1. Suzuki T., Uchida H., Watanabe K. et al. Effectiveness of antipsychotic polypharmacy for patients with treatment refractory schizophrenia: an open-label trial of olanzapine plus risperidone for those who failed to respond to a sequential treatment with olanzapine, quetiapine and risperidone. Hum Psychopharmacol 2008 Aug; 23 (6): 455−463.
2. Látalová K., Praško J. Aktuální postavení olanzapinu v léčbě schizofrenních poruch. Psychiatrie 2011; 15 (4): 189−198.

 

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,5/5, hodnoceno 13x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Má užití kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie oporu ve výzkumech?

Rezistence k terapii a neuspokojivé funkční výsledky léčby schizofrenie jsou velkým klinickým i společenským problémem. V takovém případě se v praxi často sahá ke kombinaci antipsychotik, přestože ji guidelines opírající se o vědecké důkazy doporučují až po několika neúspěšných monoterapeutických pokusech, jež by měly zahrnovat i klozapin. Ten totiž ve studiích vykazuje vyšší účinnost ve srovnání s ostatními antipsychotiky při léčbě částečně či plně rezistentní schizofrenie.

Monoterapie a kombinace antipsychotik u pacientů hospitalizovaných s diagnózou schizofrenie ve FN Brno

V  poslední době dochází v České republice ke zvýšení počtu hospitalizovaných pacientů se schizofrenií užívajících kombinace antipsychotik, zvláště atypických (AP).

Kdy kombinační antipsychotická léčba a kdy monoterapie?

V léčbě psychotických stavů bývá obvykle v doporučených postupech preferována monoterapie a ke kombinaci antipsychotik by mělo být přistupováno až k jako poslední možnosti. Nicméně i kombinační léčba se v praxi hojně využívá. Maďarská retrospektivně-prospektivní studie srovnávala efektivitu monoterapie versus kombinační terapie v léčbě schizofrenie a schizoafektivních poruch.Všechny novinky