Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Schizofrenie a antipsychotika: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Specializace: psychiatrie
Téma: Schizofrenie a antipsychotika

Vydáno: 21.3.2017

Case management a efektivita udržovací léčby schizofrenie v reálném životě

Recentně publikovaná práce v Journal of Clinical Psychiatry poukázala na důležitost koordinované spolupráce mezi odborníky a poskytovateli sociálních služeb v péči o nemocné po první atace schizofrenie.

Úvod

Terapie schizofrenie se neomezuje pouze na akutní fázi, častěji se jedná o dlouhodobou (udržovací) léčbu, jejíž cílem je prevence relapsu tohoto závažného duševního onemocnění. Předkládaná prospektivní studie byla provedena za účelem posouzení účinnosti nejčastěji předepisovaných antipsychotik v udržovací léčbě po první atace schizofrenie, jelikož víme pouze málo o efektivitě antipsychotik v reálném životě.

Metodika studie

Pacienti (n = 347) po první atace schizofrenie na antipsychotické monoterapii byli zaregistrováni do programu tzv. case managementu, ve kterém byl jejich stav 1× měsíčně kontrolován po celkovou dobu 2 let. Na základě užívaného antipsychotika byli rozděleni do skupin užívajících aripiprazol (n = 21), klozapin (n = 84), chlorpromazin (n = 61), olanzapin (n = 34), perfenazin (n = 21), quetiapin (n = 27) nebo risperidon (n = 99).

K vyhodnocení závažnosti symptomů a odpovědi na monoterapii byly použity škály PANSS (Positive and Negative Syndrome Scale), CGI-S (Clinical Global Impression – Severity of Illness) a CGI-I (Clinical Global Impression – Improvement of Illness). Sociální fungování nemocných hodnotila škála PSP (Personal and Social Performance Scale) a adherenci k léčbě škála MARS (Medication Adherence Rating Scale).

Výsledky

Celé 2leté sledování dokončilo 312 pacientů. Ve skóre PANSS, CGI-S a CGI-I nebyly mezi jednotlivými léčenými skupinami pozorovány signifikantní rozdíly (všechna p > 0,05). Podobně nebyly nalezeny signifikantní rozdíly v interakcích mezi skóre PSP a jednotlivými antipsychotiky (p = 0,17). Míra remise ve všech 7 sledovaných skupinách se v průběhu času zvýšila, ale její hodnota se mezi skupinami ani při jedné kontrole signifikantně nelišila (všechna p > 0,05). Při posledním vyšetření bylo celkové skóre MARS > 6, ale signifikantně se nelišilo mezi studovanými léky (p = 0,24).

Závěr

Výsledky poukázaly na skutečnost, že jednotlivá antipsychotika mohou být z hlediska účinnosti ekvivalentní, zejména při dobře organizované komplexní péči o duševně nemocné (mj. dobře vedený case management a zapojení rodiny).

(raj)

Zdroj: Zhang C., Chen M. J., Wu G. J. et al. Effectiveness of antipsychotic drugs for 24-month maintenance treatment in first-episode schizophrenia: evidence from a community-based "real-world" study. J Clin Psychiatry 2016 Nov; 77 (11): e1460−e1466, doi: 10.4088/JCP.15m10047.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     1/5, hodnoceno 1x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Switch versus augmentace antipsychotik u pacientů s nedostatečnou odpovědí na léčbu v akutní fázi schizofrenie

Terapie jedním účinným a dobře tolerovaným antipsychotikem představuje optimální strategii léčby schizofrenie. Při nedostatečné odpovědi nemocného na adekvátní dávku léku se nabízí switch na jiné antipsychotikum, navýšení stejného antipsychotika do supramaximálních dávek, kombinace více antipsychotik či převod na klozapin. Otázkou výhodnosti augmentace versus převodu z jednoho preparátu na druhý v případě olanzapinu a risperidonu se zabývala japonská studie publikovaná v roce 2014.

Kombinovaná léčba olanzapinem a risperidonem u farmakorezistentních pacientů

Terapie jedním antipsychotikem je v léčbě schizofrenie ideální možností. Kolem 40 % nemocných má však příznaky, které jsou k monoterapii rezistentní. V případě, že nemůže být u těchto farmakorezistentních jedinců užit klozapin, je namístě zvážit vhodnou kombinaci jiných dvou či více antipsychotik. Olanzapin představuje antipsychotikum, které je díky receptorovému profilu podobnému klozapinu často nasazováno právě v kombinacích.

Má užití kombinace antipsychotik v léčbě schizofrenie oporu ve výzkumech?

Rezistence k terapii a neuspokojivé funkční výsledky léčby schizofrenie jsou velkým klinickým i společenským problémem. V takovém případě se v praxi často sahá ke kombinaci antipsychotik, přestože ji guidelines opírající se o vědecké důkazy doporučují až po několika neúspěšných monoterapeutických pokusech, jež by měly zahrnovat i klozapin. Ten totiž ve studiích vykazuje vyšší účinnost ve srovnání s ostatními antipsychotiky při léčbě částečně či plně rezistentní schizofrenie.Všechny novinky