Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 7.3.2017

Účinek sartanů a jejich role v léčbě hypertenze

Většina guidelines pro léčbu hypertenze doporučuje léčbu diuretiky, blokátory kalciových kanálů, blokátory angiotenzinových receptorů a inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu. Mezi jednotlivými lékovými skupinami v této indikaci však existují významné rozdíly, které ovlivňují jejich nasazení a vhodnost pro konkrétního pacienta.

Inhibice systému RAAS

Systém renin-angiotenzin-aldosteron (RAAS) je cílovým místem účinku čtyř skupin antihypertenziv. Jsou jimi inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi), antagonisté receptoru pro angiotenzin II (ARBs, sartany), antagonisté aldosteronu a přímé inhibitory reninu. Zásadní rozdíl mezi ARBs a ACEi spočívá v typu struktury, na které působí, a dále ve způsobu ovlivnění kininů. U ARBs jsou selektivní blokádou receptorů AT1 pro angiotenzin II (Ag II) mnohem výrazněji potlačeny účinky RAAS na organismus. Tvorba Ag II totiž nezávisí jen na vyplavování reninu z ledvin, ale může k ní docházet i lokálně v některých tkáních. Na rozdíl od inhibitorů ACE však u sartanů nedochází k nežádoucím účinkům vyplývajícím z kumulace bradykininu ve tkáních (kašel, angioedém). 

Farmakologické účinky sartanů

Sartany jsou klinicky využívány již od roku 1995. Výsledkem jejich farmakologického působení, zprostředkovaného blokádou receptorů AT1, je snížení periferní cévní rezistence, snížení srdečního preloadu i afterloadu, a tedy pokles systolického i diastolického krevního tlaku, a to bez vzniku reflexní tachykardie. Z dlouhodobého hlediska je významný protektivní remodelační efekt ARBs jak na myokard, tak i na cévní stěnu.

Indikace sartanů a jejich použití v kombinaci

Léčiva ze skupiny ARBs mají velmi nízký výskyt nežádoucích účinků. Může se vyskytnout bolest hlavy, hypotenze, hyperkalémie, u predisponovaných jedinců eventuálně akutní renální selhání. Jejich výhodou je snížení mortality a morbidity u pacientů se srdečním selháním a chronickým onemocněním ledvin, zvláště bylo-li spojeno s DM 2. typu. Obvykle jsou považovány za alternativu při nesnášenlivosti ACEi, ale lze je využít také jako léčiva první volby. Používají se jak v monoterapii, tak i v kombinacích s dalšími antihypertenzivy a často jsou podávány ve fixní kombinaci s thiazidovým diuretikem hydrochlorothiazidem. Naopak kombinace s ACEi je nevhodná a vede k nárůstu rizika hyperkalémie.

(ada)

Zdroj: Abraham H. M. A., White C. M., White W. B. The comparative efficacy and safety of the angiotensin receptor blockers in the management of hypertension and other cardiovascular diseases. Drug Saf 2015; 38 (1): 33−54, doi: 10.1007/s40264-014-0239-7.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,2/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přednosti sartanů v léčbě hypertenze a jejich další benefity pro pacienty s kardiovaskulárními riziky

Antihypertenziva mají vliv nejen na krevní tlak, ale například i na srdeční frekvenci, plazmatickou hladinu draslíku, glukózy a dalších. Nelze tedy očekávat, že všechny třídy antihypertenziv budou poskytovat stejnou kardiovaskulární ochranu, i když bude dosaženo stejného snížení tlaku krve. Jakými přednostmi oplývají sartany?

Jak vybrat vhodný sartan pro konkrétního pacienta?

Zavedení blokátorů receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) do terapie kardiovaskulárních onemocnění bylo důležitým milníkem a rozšířilo možnost personalizace léčby hypertenze zejména u pacientů, kteří netolerují inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). V současné době patří ARBs k základním používaným farmakům pro léčbu hypertenze. Každý z ARBs však má i další prospěšné účinky, které se u jednotlivých léků z této skupiny liší, a při výběru vhodné látky by tak měla být zohledněna rovněž přidružená onemocnění konkrétního pacienta.

Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Arteriální hypertenze a diabetes mellitus patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění, především akutního koronárního syndromu, cévní mozkové příhody (CMP) a renálního selhání. K významné redukci KV rizika přispívá především intenzivní snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzních léků.Všechny novinky