Přihlášení

Přihlášený uživatel: . Nejste to Vy? Přihlašte se pod svým e-mailem.

Zadejte prosím své heslo do proLékaře.cz, abychom ověřili, že jste to opravdu Vy.

 
Sartany v léčbě hypertenze: Novinky
Odborné společnosti
Kongresy
Zajímavé odkazy
Časopisy
 

Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Specializace: dětská kardiologie interní lékařství kardiologie praktické lékařství pro dospělé
Téma: Sartany v léčbě hypertenze

Vydáno: 7.3.2017

Blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému u dialyzovaných hypertoniků

Cílem studie ze Spojených států amerických bylo srovnat vliv inhibitorů ACE a sartanů na redukci kardiovaskulární morbidity a mortality hypertenzních pacientů v dialyzačním programu.

Úvod 

Kardiovaskulární (KV) onemocnění jsou nejčastější příčinou úmrtí u pacientů v dialyzačním programu. Je dobře známo, že v obecné populaci přispívají blokátory renin-angiotenzin-aldosteronového systému (RAAS) k redukci KV mortality i morbidity v primární i sekundární prevenci. U pacientů s renálním onemocněním obě skupiny blokátorů RAAS − inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACEi) i blokátory angiotenzinových receptorů (ARBs, sartany) − snižují riziko progrese do chronického renálního selhání a omezují počet KV příhod. Stejně prospěšné účinky ACEi i ARBs byly prokázány rovněž u dialyzovaných pacientů. Otázkou však zůstává, zda ve specifické populaci dialyzovaných pacientů existují rozdíly mezi účinky jednotlivých podskupin RAAS v redukci KV příhod a mortality.  

Metodika studie a sledovaná populace

Národní retrospektivní kohortová studie zahrnovala pacienty s hypertenzí, kteří zahajovali chronický hemodialyzační program v období od 1. 1. 2001 do 31. 12. 2005. V medikaci bylo sledováno nové užívání ACEi nebo ARBs. Sledovanými cíli byla celková mortalita a kombinace hospitalizace z KV příčiny nebo úmrtí (KV-endpointy). 

Celková mortalita byla hodnocena u 3555 pacientů užívajících nově ACEi a u 1442 užívajících nově ARBs. KV-endpointy byly hodnoceny u 3289 pacientů nově užívajících ACEi a u 1346 nově užívajících ARBs. Vstupní charakteristika pacientů, komorbidity i příčiny renálního selhání se mezi skupinami výrazně nelišily.

Výsledky

Pacienti léčení ACEi měli vyšší adjustovaný poměr rizik (AHR − adjusted hazard ratio) pro celkovou mortalitu (AHR 1,22; 99% interval spolehlivosti [CI] 1,05−1,42) i pro KV-endpointy (AHR 1,12; 99% CI 0,99−1,27).

Závěr

Hypertenzní pacienti zahajující chronickou hemodialýzu, kteří byli nově léčeni ACEi, čelili o 22 % vyššímu riziku celkové mortality a trendu ke zvýšenému riziku hospitalizace z KV příčiny nebo úmrtí ve srovnání s pacienty léčenými pomocí ARBs. Výsledky je však třeba potvrdit prospektivní randomizovanou kontrolovanou klinickou studií.

(kry)

Zdroj: Shireman T. I., Mahnken J. D., Phadnis M. A. et al. Comparative effectiveness of renin-angiotensin system antagonists in maintenance dialysis patients. Kidney Blood Press Res 2016; 41: 873−885, doi: 10.1159/000452590.

 

Hodnocení článku

Ohodnoťte článek:     2,8/5, hodnoceno 5x
 
 

Sdílení a tisk

Doporučit článek e-mailem

Vytisknout
 
 

Čtěte dále

Přednosti sartanů v léčbě hypertenze a jejich další benefity pro pacienty s kardiovaskulárními riziky

Antihypertenziva mají vliv nejen na krevní tlak, ale například i na srdeční frekvenci, plazmatickou hladinu draslíku, glukózy a dalších. Nelze tedy očekávat, že všechny třídy antihypertenziv budou poskytovat stejnou kardiovaskulární ochranu, i když bude dosaženo stejného snížení tlaku krve. Jakými přednostmi oplývají sartany?

Jak vybrat vhodný sartan pro konkrétního pacienta?

Zavedení blokátorů receptorů pro angiotenzin II (ARBs, sartany) do terapie kardiovaskulárních onemocnění bylo důležitým milníkem a rozšířilo možnost personalizace léčby hypertenze zejména u pacientů, kteří netolerují inhibitory angiotenzin konvertujícího enzymu (ACE). V současné době patří ARBs k základním používaným farmakům pro léčbu hypertenze. Každý z ARBs však má i další prospěšné účinky, které se u jednotlivých léků z této skupiny liší, a při výběru vhodné látky by tak měla být zohledněna rovněž přidružená onemocnění konkrétního pacienta.

Blokátory receptorů pro angiotenzin v prevenci cévní mozkové příhody u pacientů s hypertenzí a diabetem

Arteriální hypertenze a diabetes mellitus patří mezi hlavní rizikové faktory kardiovaskulárních (KV) onemocnění, především akutního koronárního syndromu, cévní mozkové příhody (CMP) a renálního selhání. K významné redukci KV rizika přispívá především intenzivní snížení krevního tlaku pomocí antihypertenzních léků.Všechny novinky